Bilgilendirmek mi? Propoganda Yapmak mı?

Antalya Çağdaş Hekimler > Bilgilendirmek mi? Propoganda Yapmak mı?

Antalya Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü`nden sağlık ocaklarına geçen hafta gönderilen bir yazıda:

 

Antalya Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü`nden sağlık ocaklarına geçen hafta gönderilen bir yazıda: Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ilgili yapılan çalışmalar konusunda halkımızı bilgilendirmek ve uygulamalarımız hakkında halkımızın bilinç düzeyini yükseltmek için hazırlanan ve Bakanlığımızın 17.07.2006 tarih ve 455 sayılı yazısı ekinde gönderilen 6 çeşit afiş ilişiktedir.

Söz konusu afişlerin ivedilikle ve kalıcı bir şekilde görülebilecek yerlere asılmak üzere bölgenizdeki kamu kurum kuruluş ve muhtarlıklara dağıtılması hususunda; gereğini rica ederim. Deniyordu.

Bunun üzerine başta sağlık ocaklarımız olmak üzere yazıda belirtildiği gibi muhtarlıklar, kamu kurum ve kuruluşları afişlerle donatıldı.

Birçoğunda Başbakanımız ve Sağlık Bakanımızın resimlerinin de olduğu afişlerde yazılanların doğruluğu ya da yanlışlığı bir yana, bu afişlerin Sağlık Bakanlığı bütçesi ile (yani bizlerin parasıyla)bastırılması diğer yana; bütün afişlerin altında “Üç yıl önce böyle değildi. Üç yıl sonra daha iyi olacak”. Denilmesi, aslında niyeti açıkça ortaya koyuyor.

***Bütün hastaneler, herkese açık Hükümetimiz, devlet hastanelerinin tümünün, bütün vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağladı. Artık daha çok vatandaşımız kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti alıyor.  Üç yıl önce böyle değildi. Üç yıl sonra daha iyi olacak.

***Hastalar memnun, sağlık çalışanları da Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamalar ve performans yönetimiyle sağlık çalışanlarını teşvik etti ve hastanelerdeki verimi artırdı.* Bu uygulama ile artık sağlık çalışanlarımız da vatandaşımız da daha fazla mutlu oluyor. Üç yıl önce böyle değildi. Üç yıl sonra daha iyi olacak.

***İlaca ulaşmak artık daha kolay Hükümetimiz ilaç politikalarını ve fiyatlarını yeniden düzenleyerek ilaç alımını kolaylaştırdı.Artık SSK`lı ve Yeşil Kart sahipleri dâhil, herkese çok daha fazla imkân ve kolaylık sağlanıyor.  Üç yıl önce böyle değildi. Üç yıl sonra daha iyi olacak.

***Ücretsiz ambulans; hemen! 112 Sağlık Bakanlığı, Acil Yardım Hizmet Ağı kapasitesini iki kat artırdı. Artık vatandaşlarımız acil durumlarda da kesintisiz sağlık hizmeti alıyor.  Üç yıl önce böyle değildi. Üç yıl sonra daha iyi olacak.

***7 gün,24 saat açık telefon SABİM Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi, ALO 184 hattında vatandaşın sağlıkla ilgili her türlü soru, öneri, şikâyet ve taleplerini dinliyor, çözüm üretiyor.

*** Artık sağlık sorunlarına vatandaşımızı dinleyerek, birlikte çözüm buluyoruz. Üç yıl önce böyle değildi. Üç yıl sonra daha iyi olacak.

Soruyoruz:

Afişlerde bu yazılanlarla acaba halkın bilinç düzeyi nasıl yükselecek?

Bizlerin paralarıyla yaptırılan ve yine bizler aracılığı ile kalıcı! bir şekilde her tarafa astırılmaya çalışılan bu afişlerde yazanlarla halk nasıl bilgilendirilmiş oluyor?

Yoksa asıl amaç AKP`nin propagandasını mı yap(tır)maya çalışmak mı?

Sağlık Bakanlığı AKP`nin propagandasını yap(tır)maya çalışmakla suç işle(t)miş olmuyor mu?

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın