Aday(ımızsın)ız-2008

Antalya Tabip Odası olağan seçimli genel kurulu ve seçimleri Nisan 2008’de yapılacak. Dünyamızın, ülkemizin, insanımızın ve hekimlerimizin içinde bulunduğu bu günkü koşullarda, bir hekime, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü ve büyüklüğü ise ortada.