Seçme yazılar

Dördüncü Teknolojik Devrim: Tıpta ve Sağlık Sisteminde Devrim
4. teknolojik devrimin içindeyiz. Bu teknolojik devrim tıp da, hekimlik de de devrime yol açıyor. Sağlık...
Hekimlere saldıran kim?-Prof. Dr. Cem Terzi
Hekimleri kim dövüyor? Her güne yeni bir hekime yönelik şiddet haberi ile uyanıyoruz. Bu yıl gencecik...
Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi toplanıyor-Osman Öztürk
Adalet ve Terakki Partisi de 663 sayılı KHK’yı milletvekillerinden bile kaçırarak çıkardı ama…  Hekimlerden...
Depremden korkma, SGK’dan kork-Osman Öztürk
“SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) BAŞKANLIĞINDAN (Reçete Temini Hakkında-Van Deprem Bölgesi) 23 Ekim 2011...
...12 Eylül-Haluk Başçıl
EMEKÇİLER,  İŞÇİLER PENCERESİNDEN 12 EYLÜL! Niçin 12 Eylül’de Silahlı Kuvvetler darbe yaptı? Darbe...
..Eksen Kayması..-Haluk Başçıl
AKP HÜKÜMETİNİN DIŞ POLİTİKASI VE ‘EKSEN KAYMASI’ ÜZERİNE… AKP’nin dış politikası önemli...
Sendikaların Güven Kaybı-Haluk Başçıl
SENDİKALARIN GÜVEN KAYBI Zonguldak Karadon kömür ocağında 32 işçinin işbaşında ölmeleri, sendikal örgütlenmeyi...
Her Yer Can Pazarı-Osman Elbek
Türkiye’de çalışanlar önlenebilir mesleki sorunlar nedeniyle ölüyor veya sakat kalıyor. Türkiye’de...
Solcu doktorlar öcü Diğerleri cici!- Özlem Buğday Yağmur
Sadece hekimlerinkinde değil, Bütün meslek odalarının seçim sürecinde var böyle marazlı bir propaganda...
İŞÇİ SINIFININ (EKONOMİK) SÜREKLİ KRİZİ-Fahrettin Erdoğan
Emekçi ve yoksulların sorunlarını çözmek AKP hükümetinin önceliği değildir! Krizin faturasının işçi sınıfına...