1 MAYIS’ta alanlardayız

Antalya Çağdaş Hekimler > 1 MAYIS’ta alanlardayız

Hekim Birliği yönetimindeki Antalya Tabip Odası ise yapılan bütün çağrıları/davetleri halen duymazdan/görmezden gelmeye devam ediyor. Tüm sahte birlik söylemlerine karşın, tamda kendinden istendiği ve beklendiği bölmeye devam ediyor.

 

KESK, TMMOB, DİSK ve TÜRK-İŞ Antalya Temsilcilerinin çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda dernek, sendika, meslek örgütü, siyasi parti tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da 1 Mayısı  birlikte kutlayacaklar.

Hekim Birliği yönetimindeki Antalya Tabip Odası ise yapılan bütün çağrıları/davetleri halen duymazdan/görmezden gelmeye devam ediyor. Tüm sahte birlik söylemlerine karşın, tamda kendinden istendiği ve beklendiği bölmeye devam ediyor.

Biz ÇAĞDAŞ HEKİMLER

Bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri,… ile birlikte

1 MAYIS

ULUSLARARASI BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE

ALANLARDA OLACAĞIZ.

Tarih: 1 Mayıs 2011 Pazar

Saat: 13.00

Toplanma Yeri: Güllük-TRT Kavşağı

Yürüyüş: Güllükcaddesi boyunca

Miting Alanı: Yavuz Özcan Parkı

1 MAYIS

EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ

KUTLU OLSUN!

Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, emeğin bayramındayız.

Barış için, özgürlük için, demokrasi için, saygın bir iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2011‘de, başta Taksim olmak üzere tüm alanlarda, omuz omuzayız.

1 Mayıs 2011‘i güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı koşullarda karşılıyoruz. Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller korunuyor ve örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen iş cinayetleri durmak bilmiyor. Torba Yasa ile her alanda emekçilerin hak ve çıkarları geriye götürülmek isteniyor.

Biz sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz, özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyor, özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz.

1 MAYIS‘TA ALANLARDAN BİR KEZ DAHA HÜKÜMETE ve İŞVERENLERE SESLENİYORUZ;

İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz.

İşsizlik Sigortası Fonu‘nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz.

Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.

Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz.

İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz.

Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz.

Anti demokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü; din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınmasını istiyoruz.

Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların tahliye edilmesini istiyoruz.

Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz.

Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmasını istiyoruz.

Biz, 1 Mayıs 1977‘nin aydınlatılmasını ve kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz.

Biz, Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm anti demokratik müdahaleleri kınıyoruz.

İşçiler, Kamu Emekçileri, Emekliler, İşsizler, Yoksullar, Kadınlar, Gençler,

EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ İÇİN HAYDİ 1 MAYIS‘A!

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN

 

TÜRK-İŞ • HAK-İŞ • DİSK • MEMUR-SEN • KESK • TMMOB • TTB • TEB

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın