Çağdaş Hekimler Toplantısı 13 Eylül 2023

Değerli arkadaşlar 13  Eylül  2023 çarşamba saat:18.30‘da Çağdaş Hekimler olarak Antalya Tabip Odası‘nda toplanacağız. Bütün arkadaşlarımızın katılımını  bekliyoruz. -Son bir aylık sürecin değerlendirilmesi -EDTTB toplantısına hazırlık -Yaklaşan 2024 tarihli Antalya  Tabip Odamızın seçimleri  

Çağdaş Hekimler Toplantısı 24 Ağustos 2023

Değerli arkadaşlar 24 Ağustos  2023 perşembe  saat:20.00-22.00 arası Çağdaş Hekimler olarak zoom üzerinden toplanacağız. Bütün arkadaşlarımızın katılımını  bekliyoruz. -Son bir aylık sürecin değerlendirilmesi -Yaklaşan 2024 tarihli Antalya  Tabip Odamızın seçimleri Not: Toplantıya katılım linkiniz bir gün önce gönderilecektir

Çağdaş Hekimler Toplantısı 25 Temmuz 2023

Değerli arkadaşlar 25 Temmuz 2023 Salı saat:20.00-22.00 arası Çağdaş Hekimler olarak zoom üzerinden toplanacağız. Bütün arkadaşlarımızın katılımını  bekliyoruz. -EDTTB Toplantısının Değerlendirilmesi -Yaklaşan 2024 tarihli Antalya  Tabip Odamızın seçimleri Not: Toplantıya katılım linkiniz bir gün önce gönderilecektir

Kapitalizmin Sömürü Aracı olarak Çocuk İşçiler ve Ruhsallığı-Dr.Ulaş Yılmaz

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1’inci maddesi, 18 yaşından küçük herkesi “çocuk” olarak tanımlamaktadır. Çocuk işçiliği terimi; genellikle çocukları çocukluklarından, potansiyellerinden ve onurlarından yoksun bırakan, fiziksel ve zihinsel gelişime zarar veren işleri kapsamaktadır. Değişik nedenleri olsa da çocukları en sık çalıştırma nedenleri ekonomik ve sosyal dağılımdaki adaletsizlik, çocuğun güvencesiz ve ucuz iş gücü olarak […]

Propagandanın Ahlaksızlığı ve Öznenin Yetersiz Kuruluşu-III-Dr.Ulaş Yılmaz

Gerçek ve hakikat aynı şeyler değildir. Gerçek insan zihninden bağımsız olarak var olurken, gerçeğin insan zihnine yansıması hakikat olarak tanımlanabilir. (Felsefe Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu). Yani gerçeğin insan zihindeki dışılığı ile hakikatin insan zihnindeki içerikliği nesne ile kurulan ilişki yönünde beli bir bağımsızlık taşısa da yanlılık içermektedir (propaganda imgeleri). Bu noktada nesneyle kurulan ilişki, onun ters […]

Propagandanın Ahlaksızlığı ve Öznenin Yetersiz Kuruluşu-II-Dr.Ulaş Yılmaz

Kimlik; psikanalist E.Jacopson’a göre değişim içinde aynı kalmaktır. Ruhsal organizasyonun ayrışması ve karmaşıklığına rağmen bütünlük içinde tutulması ve yetisinin inşası olarak tanımlıyor. Kimlik doğumdan erişkinliğe kadar kendimizle ilgili edindiğimiz belli bir aynılık ( özdeşlik-identify) hissi veren tanımlamadır. Türküm, Kürdüm, Aleviyim, GS’lıyım, doktorum, kadınım gibi. Kimlik daima bir nesne ve öteki üstünden kurulur. Burada tabiki biyolojik […]

Propagandanın Ahlaksızlığı ve Öznenin Yetersiz Kuruluşu-I-Dr. Ulaş Yılmaz

Toplumsal mücadele dönemleri kişilerin/grupların kendi ideolojik duruşlarını en çok sergiledikleri zamanlardır. Neyi savunduklarını, neye karşı olduklarını felsefik ve ahlaki tutarlılık içinde etik bağlamda deklare ederler. Teorik olarak böyle olmasını düşündüğümüz bu dönemlerde iktidarsal erk saplantısı ve güce ulaşma arzusu nedeniyle öteki; bazen ‘düşman’, ‘şeytan’, ‘tehlikeli’ olarak propagandanın ahlaksızlığı kullanılarak olumsuz malzeme edilir. Bu durumda bizler […]

Teşekkürler

17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Antalya Tabip Odası seçimleri öncesi  Çağdaş Hekimler olarak,  seçimlerin sonucuna değil, mesleğimize, geleceğimize, halkımıza, ülkemize sahip çıkma sorumluluğuna odaklanmıştık. Seçimlerin  hekimlik onuruna yakışır bir olgunlukta geçmesinde ve seçim günü yaşadığımız şölen havasında Çağdaş Hekimlerin katkısı önemli rol oynadı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre meslektaşlarımız bir kez daha biz Çağdaş Hekimlere […]

Bağımsız, bilimsel, çok sesli, …Prof.Dr.Taha Karaman

Hekim haklarını savunuyorsunuz ve seçim bildirgenizin “Hekimlik Andı” olduğunu duyurdunuz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Hekimler nasıl bir tabip odası görecek? Sadece hekim haklarını değil, hekimlik değerlerini de savunuyoruz. Hekim Andı, insanlığı ve hastanın sağlığını önceleyen bir yaklaşım ile başlıyor: “Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağım…”, “Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğim… “Bu şiarlar yaşadığımız […]

Sorunlarımızın Çözümü İçin Mücadele Etmeliyiz-Prof.Dr.M.Levent Döşemeci

Değerli Meslektaşlarım, Kısa bir süre sonra gerçekleşecek Tabip Odası (ATO) seçimlerinin harareti ile birlikte artan diyaloglar çerçevesinde Türk Tabipler Birliği (TTB) ve ATO’ na yöneltilen eleştirilen başında siyaset ile ilgilenildiği gelmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerindeki eksiklikler, sevk zincirindeki sorunlar nedeniyle hastanelere aşırı talep olması, performans-döner sermaye uygulamalarının getirdiği sorunlar, tıp eğitimindeki yetersizlikler, bütçeden sağlık hizmetleri için […]