Kapitalizmin Sömürü Aracı olarak Çocuk İşçiler ve Ruhsallığı-Dr.Ulaş Yılmaz

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1’inci maddesi, 18 yaşından küçük herkesi “çocuk” olarak tanımlamaktadır. Çocuk işçiliği terimi; genellikle çocukları çocukluklarından, potansiyellerinden ve onurlarından yoksun bırakan, fiziksel ve zihinsel gelişime zarar veren işleri kapsamaktadır. Değişik nedenleri olsa da çocukları en sık çalıştırma nedenleri ekonomik ve sosyal dağılımdaki adaletsizlik, çocuğun güvencesiz ve ucuz iş gücü olarak […]

Propagandanın Ahlaksızlığı ve Öznenin Yetersiz Kuruluşu-III-Dr.Ulaş Yılmaz

Gerçek ve hakikat aynı şeyler değildir. Gerçek insan zihninden bağımsız olarak var olurken, gerçeğin insan zihnine yansıması hakikat olarak tanımlanabilir. (Felsefe Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu). Yani gerçeğin insan zihindeki dışılığı ile hakikatin insan zihnindeki içerikliği nesne ile kurulan ilişki yönünde beli bir bağımsızlık taşısa da yanlılık içermektedir (propaganda imgeleri). Bu noktada nesneyle kurulan ilişki, onun ters […]

Propagandanın Ahlaksızlığı ve Öznenin Yetersiz Kuruluşu-II-Dr.Ulaş Yılmaz

Kimlik; psikanalist E.Jacopson’a göre değişim içinde aynı kalmaktır. Ruhsal organizasyonun ayrışması ve karmaşıklığına rağmen bütünlük içinde tutulması ve yetisinin inşası olarak tanımlıyor. Kimlik doğumdan erişkinliğe kadar kendimizle ilgili edindiğimiz belli bir aynılık ( özdeşlik-identify) hissi veren tanımlamadır. Türküm, Kürdüm, Aleviyim, GS’lıyım, doktorum, kadınım gibi. Kimlik daima bir nesne ve öteki üstünden kurulur. Burada tabiki biyolojik […]

Propagandanın Ahlaksızlığı ve Öznenin Yetersiz Kuruluşu-I-Dr. Ulaş Yılmaz

Toplumsal mücadele dönemleri kişilerin/grupların kendi ideolojik duruşlarını en çok sergiledikleri zamanlardır. Neyi savunduklarını, neye karşı olduklarını felsefik ve ahlaki tutarlılık içinde etik bağlamda deklare ederler. Teorik olarak böyle olmasını düşündüğümüz bu dönemlerde iktidarsal erk saplantısı ve güce ulaşma arzusu nedeniyle öteki; bazen ‘düşman’, ‘şeytan’, ‘tehlikeli’ olarak propagandanın ahlaksızlığı kullanılarak olumsuz malzeme edilir. Bu durumda bizler […]

Teşekkürler

17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Antalya Tabip Odası seçimleri öncesi  Çağdaş Hekimler olarak,  seçimlerin sonucuna değil, mesleğimize, geleceğimize, halkımıza, ülkemize sahip çıkma sorumluluğuna odaklanmıştık. Seçimlerin  hekimlik onuruna yakışır bir olgunlukta geçmesinde ve seçim günü yaşadığımız şölen havasında Çağdaş Hekimlerin katkısı önemli rol oynadı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre meslektaşlarımız bir kez daha biz Çağdaş Hekimlere […]

Bağımsız, bilimsel, çok sesli, …Prof.Dr.Taha Karaman

Hekim haklarını savunuyorsunuz ve seçim bildirgenizin “Hekimlik Andı” olduğunu duyurdunuz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Hekimler nasıl bir tabip odası görecek? Sadece hekim haklarını değil, hekimlik değerlerini de savunuyoruz. Hekim Andı, insanlığı ve hastanın sağlığını önceleyen bir yaklaşım ile başlıyor: “Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağım…”, “Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğim… “Bu şiarlar yaşadığımız […]

Sorunlarımızın Çözümü İçin Mücadele Etmeliyiz-Prof.Dr.M.Levent Döşemeci

Değerli Meslektaşlarım, Kısa bir süre sonra gerçekleşecek Tabip Odası (ATO) seçimlerinin harareti ile birlikte artan diyaloglar çerçevesinde Türk Tabipler Birliği (TTB) ve ATO’ na yöneltilen eleştirilen başında siyaset ile ilgilenildiği gelmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerindeki eksiklikler, sevk zincirindeki sorunlar nedeniyle hastanelere aşırı talep olması, performans-döner sermaye uygulamalarının getirdiği sorunlar, tıp eğitimindeki yetersizlikler, bütçeden sağlık hizmetleri için […]

Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz

17 Nisan 2022 Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak Antalya Tabip Odası (ATO) seçimlerine Çağdaş Hekimler Grubu “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz şiarı” ile katılıyor.  Çağdaş Hekimler Antalya Tabip Odasında düzenledikleri basın toplantısıyla adaylarını tanıttılar. Seçim Bildirgemiz Hekimlik Andımız Çok sayıda hekimin katıldığı basın toplantısında konuşan Dr. Çiler Akın Akdeniz […]

Basın toplantısı

Antalya Tabip Odası seçimleri 17 Nisan 2022 pazar günü yapılacak. Çağdaş Hekimler grubumuzun adaylarını tanıtmak için düzenleyeceğimiz basın toplantısına katılımınızı bekleriz. Saygılarımızla Çağdaş Hekimler Tarih: 6 Nisan 2022 Çarşamba Saat:12.30 Yer: Antalya Tabip Odası

Hekim Haklarını ve Hekimlik Değerlerini Savunmaya Devam Edeceğiz

Antalya Çağdaş Hekimleri: “Bütün meslektaşlarımızla süreci yürütmeye adayız” 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli genel kurula hazırlanan Çağdaş Hekimler Grubu’ndan Dr. Metehan Akbulut “Biz yönetmeye değil, bütün meslektaşlarımızla süreci yürütmeye adayız” diyerek, ortak mücadelenin önemine dikkat çekti. Haber: Sabri Kırdar Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı odalar Nisan ayı itibariyle yeni yönetimlerini seçecek. Nisan ayı içerisinde bütün […]