Bir Anlamı Varmı?-1-2006-2008

Tabip Odamızın 1 Kasım 2006 günü bizlere ne için gönderdiği anlaşılamayan “İlaç ve Aşı satılması hk.” başlıklı e-mailde şunlar denmekte:   “Sayın Doktor…… Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; eczane dışında bir başka yerde ilaç ve aşı satılmasının suç teşkil edildiği bilinmektedir. Üyelerimizin bu konuya gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Saygılarımızla; Antalya Tabip Odası Soruyoruz: -Hekimlerin ilaç ve […]