A,B,C,…-Eriş Bilaloğlu

Geçen hafta Ankara Tabip Odası’nda “Risk Değerlendirme ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu” toplantısının başında ihtiyaç üzerine bir bilgi sunuldu. Çünkü bir önceki toplantıda sağlık alanında “kamuda” çalışanların statüleri konusunda farklı bilgilerimiz olduğunu fark ettik. Bir arkadaşımız DPT’den de danışarak aldığı bilgileri bizle paylaştı (o bilgilere de “ama şu da var” itirazları olmadı değil!). Soru şu: […]