‘Sağlık fabrikası’nın ‘verimli’ sağlık işçileri…-Ata Soyer

Antalya’da Pratisyen Hekimlik Kongresi yapılıyor. Bu, 13’üncüsü. 1990’da ilki yapılmıştı, o zamanın koşullarında uygulanan ekonomi politikalarından ve sağlık politikalarından en çok etkilenen hekimlerin genel pratisyenler olması, onları bir araya gelerek bu gelişmelere itiraz etmeye yöneltmişti. Bir yandan kendi sorunlarını ayrıntılandırıp, onun etrafında örgütlenmeler oluşturmaya çalışırlarken, diğer yandan kendi eğitimlerine kendilerinin müdahale edebildiği eğitim ortamları yarattılar. […]

Küresel Mali Kriz ve Sağlıkta Dönüşüm Proğramının Geleceği(Yaşar Çelik)

“Öngörülemeyen bir finansal krizle karşı karşıya olan dünyamız için durum pek iç açıcı sayılmaz. Kriz, boyutu, hızı ve şiddetiyle birlikte yol açtığı sonuçlarla, insanoğlunun hayatta kalması sorununu önümüze koyuyor, tıpkı açlıkla karşı karşıya olan 900 milyon insanın varlığı gibi.”diyordu Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Küresel mali krizin akabinde yapılan uluslararası bir toplantıda. Sanırım neoliberal açgözlülüğün insanlığı sürüklediği […]