Bu Kadarına da Pes Doğrusu

TTB Merkez Konseyi aşağıdaki açıklamayı yapmış olmasına rağmen Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun “Dünya Tabipleri Birliğinin Web sayfası Ermeni Soykırımı‏” başlıklı yazıyı bugün e-maille bizlere göndermesinin takdirini sizlere bırakıyoruz.