Bu Kadarına da Pes Doğrusu

Antalya Çağdaş Hekimler > Bu Kadarına da Pes Doğrusu

TTB Merkez Konseyi aşağıdaki açıklamayı yapmış olmasına rağmen Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun “Dünya Tabipleri Birliğinin Web sayfası Ermeni Soykırımı‏” başlıklı yazıyı bugün e-maille bizlere göndermesinin takdirini sizlere bırakıyoruz.

 

Saygılarımızla

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU

HEKİM KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Uzun bir süreden beri TTB yönetimini yıpratmayı siyasetlerinin temel amacı haline getirmiş olan Ulusal Hekim Birliği (UHB), şimdi de Dünya Tabipler Birliği (DTB) web sitesinde birkaç ay önce, “ayın ülkesi” adı altında, Ermenistan Tabipler Birliği tarafından kaleme alındığı anlaşılan ve içinde “soykırım” iddialarını ifade eden cümlelerin yer aldığı bir tanıtma yazısını vesile ederek TTB yöneticilerini, “DTB’nin dayanaktan yoksun karalamalarını sinsice desteklemek..”, “..Kürdistan tezgahına payandalık” yapmakla suçlamakta, bu hezeyanları paylaştıkları kendini bilmez birkaç yandaş köşe yazarı aracılığı ile TTB’ye karşı bir kampanya başlatmaya çabalamaktadır.

Linç kültürünün alabildiğine yaygınlaştığı bu ortamda, yöneticilerimizi açıkça hedef gösteren bu sorumsuz tutumun hekimlik ahlakıyla ne derece bağdaştığının takdirini meslektaşlarımıza bırakarak şunu belirtelim ki, TTB gibi bir meslek örgütünün, Osmanlı İmparatorluğu’nun son İttihat Terakki iktidarı döneminde yaşanmış ve “Ermeni Tehciri” ile sonuçlanmış, bazı yönleri halen aydınlatılmamış olan bu trajik olaylar konusunda kurumsal bir görüşü olamaz. Demokratik ülkelerde böyle tartışmalı konularda hiçbir kurum ulusal resmi tezler empoze edemez. Aksi tavırlar profaşist anlayışların şaşmaz göstergesidir.

Kuşkusuz Ermeni sorunu, Kürt sorunu gibi konularda TTB çevresinde yer alan aktivistlerin ve yöneticilerin her birinin kendi siyasal aidiyetlerine, tarih bilgisi ve bilincine, evrensel insan hakları, demokrasi, barış ve özgürlük anlayışlarına ve ulusalcılık ile enternasyonalizmi kavrayış biçimlerine göre oluşmuş görüşleri vardır. TTB’nin kurumsal kimliğini bağlamamak koşuluyla bunları diledikleri zaman ve zeminde dile getirebilir ve savunabilirler.

Hekimlerin meslek örgütü olarak TTB ancak, mesleğimizin evrensel etik değerleri doğrultusunda, (yurtta ve cihanda) barışı, kardeşliği, yaşama ve sağlık hizmetlerinden eşit yararlanma hakkını savunmak üzere kurumsal görüşler oluşturabilir ve bu görüşler doğrultusunda tutum alabilir.

Öte yandan çok iyi biliyoruz ki bugün çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş tarafından benimsenen “soykırım” tezleri, bu güne kadar 135 ülke tarafından imzalanan 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme’ye dayandırılmaktadır. Yine çok iyi biliyoruz ki bu sözleşmede tanımlanan soykırım suçunun sınırları alabildiğine geniş tutulmuştur.

Bütün bu nedenlerle TTB, Ermenistan Tabipler Birliği ya da Dünya Tabipler Birliği ile soykırım tartışmalarına girmeyi doğru bulmamıştır. Bunun yerine, başta Ermenistan ve Azerbaycan olmak üzere, bölge ülkelerinin tabipler birliği yöneticilerini, geçmiş tarihsel trajedilerin acılarını karşılıklı paylaşarak, hekimliğin evrensel değerleri doğrultusunda, bölgesel barış ve mesleki işbirliğinin tesisi için ortak çaba göstermeye davet etmek üzere bir çalışma başlatmaya karar vermiştir.

Hekim kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarız.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın