Depremden korkma, SGK’dan kork-Osman Öztürk

“SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) BAŞKANLIĞINDAN (Reçete Temini Hakkında-Van Deprem Bölgesi) 23 Ekim 2011 tarihinde Van ilinde yaşanan deprem nedeni ile Medula Eczane Provizyon Sisteminin çalışmadığı veya çalıştığı halde çeşitli sebeplerle hak sahiplerinin ilaçlarını temin edemedikleri bilgisi kurumumuza ulaşmıştır. Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin … provizyon alınamaması başlıklı maddesinde; “ (1) … MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza […]

Hekimlerle buluşma

TTB Merkez Konseyi Başkanı  Dr. Eriş Bilaloğlu 1 Kasım 2011 Salı günü Antalya’da hekimlerle buluştu.

Emperyalizm ve Sağlık-Haluk Başçıl

Sağlıklarını kaybeden acı ve ızdırap içindeki insanların sağlıklarına yeniden kavuşmak için yürüttükleri mücadeleleri, emperyalist politikalar ve bu politikaların güdümündeki