Sorunlarımızın Çözümü İçin Mücadele Etmeliyiz-Prof.Dr.M.Levent Döşemeci

Değerli Meslektaşlarım, Kısa bir süre sonra gerçekleşecek Tabip Odası (ATO) seçimlerinin harareti ile birlikte artan diyaloglar çerçevesinde Türk Tabipler Birliği (TTB) ve ATO’ na yöneltilen eleştirilen başında siyaset ile ilgilenildiği gelmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerindeki eksiklikler, sevk zincirindeki sorunlar nedeniyle hastanelere aşırı talep olması, performans-döner sermaye uygulamalarının getirdiği sorunlar, tıp eğitimindeki yetersizlikler, bütçeden sağlık hizmetleri için […]