Propagandanın Ahlaksızlığı ve Öznenin Yetersiz Kuruluşu-III-Dr.Ulaş Yılmaz

Gerçek ve hakikat aynı şeyler değildir. Gerçek insan zihninden bağımsız olarak var olurken, gerçeğin insan zihnine yansıması hakikat olarak tanımlanabilir. (Felsefe Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu). Yani gerçeğin insan zihindeki dışılığı ile hakikatin insan zihnindeki içerikliği nesne ile kurulan ilişki yönünde beli bir bağımsızlık taşısa da yanlılık içermektedir (propaganda imgeleri). Bu noktada nesneyle kurulan ilişki, onun ters […]