Antalya Sağlık Meclisi

Antalya Çağdaş Hekimler > Antalya Sağlık Meclisi

Antalya Sağlık Meclisi kuruldu. Kuruluş çalışmaları  geçtiğimiz haftalarda başlayan Antalya Sağlık Meclisi’nin

ilk çağrıcıları Antalya Tabip Odası toplantı salonunda bir araya geldi. Aralarında  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık-İş, Genel Sağlık-İş, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Girişimi, Asistan Hekimler, Veteriner Hekimler Odası, Diş Hekimleri Odası,Tıp Öğrencileri, Hasta Hakları Derneği ve Antalya Tabip Odasının bulunduğu Antalya Sağlık Meclisi 13 Aralık 2011 Salı günü saat:18.00’da tüm sağlıkçıların  davetli olduğu  kamuoyuna  açık ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Salonunda yapılacak. (Başhekimlik yanı)

 

 

Ülkemizde sağlık sistemine, Sağlıkta Dönüşüm olarak bilinen, önemli bir müdahale mevcuttur.

Sağlıkta Dönüşüm 1990 yılında Dünya Bankası ile imzalanan bir proje ile başlatılmışsa da, en acımasız, en tek taraflı biçimde AKP hükümeti tarafından uygulanmış ve hemen hemen nihayete erdirilmiştir.

Müdahale piyasalaştırma yönündedir.

Sağlık hizmetleri gerek hizmet sunumu, gerekse finansman boyutlarında piyasalaştırılmıştır. Hizmet sunumunda özel sağlık işletmelerinin gösterdiği hızlı gelişme, finansman ayağında ise katkı payları ve farklar söylediklerimizin somut göstergeleridir.

Ancak Sağlıkta Dönüşümü tanımlayan esas olgu piyasalaştırmanın, sağlık sistemimizde büyük aktörlerin egemen olduğu bir ortamda gerçekleşmesidir. Bu, iktisatta sermayenin merkezileşmesi ve giderek tekelleşme olarak bilinen olgudur.

Sektörde özel hastanelerin egemenliğindeki artış bunun kanıtıdır.

Şimdi bütün bunlara bir de sağlık serbest bölgeleriyle, kamu-özel ortaklıklarıyla, yabancı hekim ve hemşiresiyle yabancı sermayenin girişi eşlik edecektir.

Sağlık sektörü bu değişimi yaşarken sağlık çalışanlarının bütün tabakaları gelir, özlük hakkı, iş güvencesi kaybına uğramakta, belirsiz bir geleceğe sürüklenmektedir.

Halkın sağlık hakkının, sağlık çalışanlarının da ekonomik, özlük ve sosyal haklarının savunulup, geliştirilebilmesi ancak Sağlıkta Dönüşüm politikalarının geriletilmesiyle olanaklı olabilecektir.

Antalya Sağlık Meclisi, yukarıda tanımlanan zeminde verilecek mücadeleyi örgütlemek, geliştirmek, süreklileştirmek, genişletmek ve derinleştirmek için, kendi alanlarında çalışmakta olan oda, sendika, dernek, insiyatif gibi örgütlerin katılımıyla kurulacaktır.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın