Bu daha başlangıç

Antalya Çağdaş Hekimler > Bu daha başlangıç

Şimdi genç, etkin ve yürekli çağdaş hekimlerin zamanıdır!

 

Doğaya ve İnsanlığın Tüm Değerlerine Saygılı,
Özgürlükçü, Eşitlikçi,
Demokratik, Laik ve Çağdaş Bir Ülkede
İyi Hekimlik Yapmak İçin

Yeni bir başlangıç!

Hepimizin ayrı ayrı dünya görüşü, gerçekleşmesini istediği bir düşü var.
Ama ortak dileğimiz ve beklentimiz, onurlu ve iyi hekimlik yapmak

Biz Çağdaş Hekimleriz…
Bilimden, sanattan, özgürlükten, aşktan ve bütün bunlar için mücadeleden yanayız…
Her şeye rağmen kazanmak değil dost kalmaktır amacımız.
Rekabet etmek değil yoldaşlık etmektir isteğimiz…
Gücümüz her şeye yetmeyebilir ama tek kişi kalsak da boyun eğmeyiz…
Sözümüzü kısık sesle değil haykırarak söyleriz ve ödenecek bir bedel olursa ” Hoş geldi safa geldi” demesini de biliriz…
Bizler Çağdaş Hekimleriz…
Bu topraklarda kök salmış ve filizlenmiş değerlere dil, inanç, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmadan saygı duyarız, arkalarına saklanmaz, başımızın üstünde tutarız…
Şeyh Bedrettin’den Mustafa Kemal Atatürk’e,
Hikmet Boran’dan Nusret Fişek’e hepsi bizimdir!
Nevzat Eren, Füsun Sayek, Ata Soyer bizleriz!
Bizler Çağdaş Hekimleriz…
Proje sihirbazı bir iktidarın var ettiği sağlıksızlık ortamında gönülsüz ve zoraki çalışmaya mahkum edilmiş olabiliriz
Ama iyi hekimlik değerlerimize, savunduklarımıza, insana, bilime, etiğe, doğaya ve yaşama sevdalıyız… Aşkla ve tutkuyla bağlıyız!

Şimdi Antalya Tabip Odası’nı hak ettiği yönetime kavuşturma vaktidir!
Şimdi artık canlanmanın zamanıdır!
Şimdi meslek onuruna sahip çıkmanın ve dayanışmanın zamanıdır!
Şimdi yüz yüze gelmenin, omuz omuza durmanın zamanıdır!
Şimdi genç, etkin ve yürekli çağdaş hekimlerin zamanıdır!

BU DAHA BAŞLANGIÇ!

Çağdaş Hekimler

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın