Tabip Odası Seçimlerine Hazırız

Antalya Çağdaş Hekimler > Tabip Odası Seçimlerine Hazırız

Çağdaş Hekimler olarak 03 Nisan 2024 günü yaptığımız basın açıklaması ile 2024-2026 dönemi Antalya Tabip Odası kurulları ve TTB Büyük Kongre delege adaylarını coşkuyla açıkladık. Tanıtım için meslektaşlarımıza ziyaret gerçekleştireceğimizi duyurduk.

“Bu Davet Bizim”…

Dünyada ve ülkemizde kapitalizmin bitmeyen krizleri ve estirilen neoliberal küreselleşmeci politikaların yol açtığı yıkıcı sonuçları hep birlikte ve iliklerimize kadar yaşıyoruz;

Gelir dağılımında giderek artan eşitsizlik, büyüyen işsizlik ve derinleşen yoksulluk,

Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi yaşamsal alanlarda on yıllar içinde elde edilmiş kazanımların hızla geri alınması,

İnsanların bugünlerinin, geleceklerinin, işlerinin, umutlarının sermayenin açgözlülüğü tarafından gasp edilmesi,

Çokuluslu şirketler eliyle sürdürülen akıl almaz boyutlardaki ekolojik tahribatla tüm canlıların yaşam alanlarının yok edilmesi,

Dünyada ve bölgemizde yürütülen militarist politikaların yol açtığı süreğen savaşlar ve göçlerle yaratılan insani kıyımlar…

Bu yıkım politikalarının yanı sıra ülkemizde hüküm süren AKP iktidarının; her tür hak arama girişimini engelleyen, kullandığı ayrımcı-ötekileştirici ve şiddet üreten dille korku iklimi yaratarak toplumu baskı altında tutan, egemenliğini sürekli kılmak için algı yönetimine başvuran ve sahte rıza üreten, akla ve bilgiye düşman uygulamalarla toplumsal yaşamı kuşatan, çıkarılan kararnameler ve yasal düzenlemelerle Anayasa’sızlaştırılan bir devlet ve Cahiliye Devri’ne dönen bir toplum yaratma yolunda hızla ilerleyen ataerkil-baskıcı-otoriter politikaları…

“Yaşamın krizi” olarak tanımlayabileceğimiz bu tablo, içinden geçtiğimiz günlerin en belirgin özellikleri maalesef. Temel görevi insanı yaşatmak ve nitelikli bir yaşam sürdürmesine katkıda bulunmak olan bir mesleğin mensupları olarak biz hekimler, bu kriz ortamında insanın ve insanlık değerlerinin ölümüne tanıklık etmek zorunda bırakılıyoruz.

Tam da bu nedenlerle;

Binyıllar öncesinde bu topraklarda doğan bir mesleğin üyeleri olarak, hekimlik değerleriyle bağdaşmayan bu gidişi durdurabilmek ve “varsın giderlerse gitsinler” sözleriyle hekimleri değersizleştirenlere karşı “hiçbir yere gitmiyoruz” diyebilmek için birlikte olmaya, meslek örgütümüzde buluşup mücadele etmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

“Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket”te ortak zeminimizin, tehdit altında olan yaşatmaya ant içmiş mesleki kimliğimiz, mesleki değerlerimiz ve meslek örgütümüz olduğunu yeniden hatırlayarak;

Sağlık hizmetlerine erişimin gün geçtikçe zorlaştığı bu koşullarda halkın sağlık hakkı için ADAYIZ.

Herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, basamaklandırılmış sağlık hizmetini ve insan onuruna /haklarına saygıyı temel alan bir sağlık sistemi için ADAYIZ.

Kamusal, toplum ve bölge tabanlı birinci basamak sağlık hizmeti için ADAYIZ.

Piyasalaşmış işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerine son verilerek iş yeri hekimlerinin mesleki bağımsızlıklarının korunması için ADAYIZ

Her geçen gün artan hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti durduracak etkili önlemlerin acilen alınması ve cezasızlık uygulamalarına son verilmesi için ADAYIZ.

Torba yasalarla, genelgelerle, yönergelerle yok edilen özlük haklarımızı geri almak ve yeni kazanımlar elde etmek için ADAYIZ.

Çalışma ortamlarının insan gücü, fiziksel mekân, sosyal donatı vb. açısından gerekli düzenlemeler yapılarak insan onuruna yaraşır hale getirilmesi için ADAYIZ.

Kamu kaynaklarının sermayeye aktarım aracı olan ve hizmet sunumu açısından nitelikli ve verimli olmadığı bilimsel olarak bildirilen Şehir Hastaneleri’nin kamusal sağlık hizmetinin gereklerini göre yeniden yapılandırılması için ADAYIZ.

Kamuda / özelde çalışma koşullarının ve nöbet uygulamalarının iyileştirilmesi, emek sömürüsü ve angaryayla tükenmişliğe yol açmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için ADAYIZ.

Sermayenin çıkarları doğrultusunda güvencesiz, sömürüye açık, tek taraflı sözleşmelerle çalışmak zorunda kalan özel hastane çalışanlarının örgütlenebildiği ve emeklerinin karşılığını aldığı bir sağlık ortamı için ADAYIZ.

Kamuda çalışan tüm hekimlere hakları olan, eşitlikçi, insanca yaşayabilecekleri ve emekliliğe yansıyan tek kalem ücretlendirme politikaları için ADAYIZ.

Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası süreçlerde bilimsel ve nitelikli tıp eğitimi için akademik ortamların insan gücü ve alt yapı olanaklarının sağlanması, kontenjan artışlarına ve gecekondu tıp fakültelerinin açılmasına son verilmesi için ADAYIZ.

Hekimlik değerlerini yozlaştıran, hekimleri itibarsızlaştıran, mesleki kimliğimizi ve bağımsızlığımızı tehdit eden söylem ve uygulamalara karşı ortak sözümüzü üretmek için ADAYIZ.

Bir ekip hizmeti olan sağlık hizmetinde rekabet yerine, işbirliği ve güveni esas alan dayanışma değerlerinin geliştirilmesi ve barışçıl çalışma ortamının yaratılması için ADAYIZ.

Sağlıkta giderek artan ve toplum sağlığını tehdit ettiği kadar tıbbi bilgi ve hekimlik mesleğinin bilimsel temellerini de sarsan akıl ve bilimdışı uygulamalara engel olmak için ADAYIZ.

Meslek örgütümüze yönelik saldırı ve tehditlere karşı örgütsel bütünlüğümüzü korumak için ADAYIZ.

Savaşsız, sömürüsüz, laik, demokratik, barış içinde bir ülkede yaşama özlemimizi gerçekleştirmek için ADAYIZ.

Gelin birlikte olalım, Antalya Tabip Odası seçimlerinde Çağdaş Hekimlere desteklerimizle gücümüze güç, sözümüze söz katalım.

Antalya Çağdaş Hekimler

ADAYLARIMIZ

YÖNETİM KURULU

 • UZM. DR. OKAN Ö. CİNEMRE- BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
 • DR. İBRAHİM ÇELİK – AİLE HEKİMİ
 • PROF. DR. M. LEVENT DÖŞEMECİ- ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 • DR. V. AYDAN İZGİ –PRATİSYEN HEKİM
 • DR. EZGİ ÖZGÜN – TIP EĞİTİMİ
 • UZM. DR. AYNUR ÖZTEK – KARDİYOLOJİ
 • UZM. DR. GÜLSÜN GÜLAY YILMAZ – ÇOCUK NEFROLOJİSİ

ONUR KURULU

 • UZM. DR. FATMAGÜL ASLAN- ADLİ TIP
 • PROF. DR. ERDAL GİLGİL-FTR, ROMATOLOJİ
 • PROF. DR. MUSTAFA MELİKOĞLU- ÇOCUK CERRAHİSİ
 • UZM. DR. ALİ ÖZLÜK- GENEL CERRAHİ
 • PROF. DR. H. ELİF PEŞTERELİ- TIBBİ PATOLOJİ

DENETLEME KURULU

 • DR.MUSTAFA TEKİN –PRATİSYEN HEKİM
 • DR. MEHMET YAPICI –PRATİSYEN HEKİM
 • DR. ÜMİT YÜCETİN-PRATİSYEN HEKİM

DELEGASYON

 • DR. ELMAS DÖŞEMECİ-AİLE HEKİMİ
 • DR. NACİ İŞOĞLU –AİLE HEKİMİ
 • PROF. DR. TAHA KARAMAN- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 • PROF. DR. NURSEL ŞAHİN- ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 • DOÇ. DR. FİKRET TAŞ- RADYOLOJİ
 • UZM. DR. HAMİDE TOMRUK-KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 • DR. H. YÜCEL YAPICI-PRATİSYEN HEKİM
 • PROF. DR. ERTAN YILMAZ- DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
 • UZM. DR. ULAŞ YILMAZ- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın