Antalya

Hekim Meclisi İç Tüzüğü
ANTALYA TABİP ODASI HEKİM MECLİSİ İÇ TÜZÜĞÜ Madde 1: Antalya Hekim Meclisi; 6023 sayılı TTB yasasının...