Göreve Hazırız

Antalya Çağdaş Hekimler > Göreve Hazırız

Antalya Tabip Odası’nda düzenledikleri basın toplantısıyla Çağdaş Hekim Grubu 9 Mayısta yapılacak Antalya Tabip Odası seçimlerinde tüm kurullara aday olduklarını açıkladılar.

 

Çağdaş Hekimler Göreve Hazır

Çağdaş Hekimler Grubu, 09 Mayıs’ta yapılacak Antalya Tabip Odası seçimlerinde tüm kurullara aday olduklarını açıkladılar.

Antalya Tabip Odası’nda düzenledikleri basın toplantısıyla Çağdaş Hekim Grubu 9 Mayısta yapılacak Antalya Tabip Odası seçimlerinde tüm kurullara aday olduklarını açıkladılar.

Karanlığa Karşı Beyaz Duruş

Grup adına açıklamayı yapan Prof.Dr. Ahmet Aydın,  “Laik, demokratik, bağımsız bir ülkede, emeği sömürülmeden gelecek kaygısı olmadan bilimsel ve etik kurallar içerisinde iyi hekimlik yapmak için, mesleğimize meslektaşlarımıza insanımıza ve emeğe ülkemize sahip çıkmak için, sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı çıkmak için, insanca yaşamak için, iyi ve onurlu bir hekimlik yapmak için, adayız.” dedi.

Prof.Dr Aydın, “Karanlığa Karşı Beyaz Duruş” ve “Yanınızda, Yakınızda Etkin Bir Tabip Odası” sloganlarıyla seçim çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, hekimlerden büyük ilgi ve destek gördüklerini ifade etti.

Mesleğimiz tehlikede

“Mesleğimiz ciddi bir sınavdan geçiyor. İster pratisyen hekim ister uzman yada öğretim üyesi olalım sorunlarımız ortak noktalardan kaynaklanıyor. Özel sağlık alanında çalışan bir hekim, işyeri hekimi yada kurum hekimi olalım hepimiz geleceğimizden kaygılıyız” şeklinde konuşan Prof.Dr. Aydın, hekimlerin her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ve örgütlü davranmaya ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Etkin bir tabip odası

Bugün ne istediğini bilen daha güçlü bir Antalya Tabip Odası’na her zamandan daha fazla ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof.Dr. Aydın, Nusret Fişek’lerden gelen bir geleneğin sürdürücüleri ve devamı olduklarını belirterek tüm birikimimizle etkin bir tabip odası için aday olduklarını ifade etti.

Çağdaş Hekimler grubunun yönetim kurulu adayları şu isimlerden oluşuyor: Dr. Metehan Akbulut, Op. Dr. Aziz Akkaya, Prof.Dr. Ahmet Aydın, Doç.Dr. Yıldıray Çete, Op. Dr.Nefi Kara, Dr.Çetin Özkan, Uzm. Dr. Mehmet Yönter

GÖREVE HAZIRIZ

Değerli hocamız Nusret Fişek’in katkılarıyla sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, koruyucu hekimliğin ön plana çıkarılması (aşılama, ana çocuk sağlılığı, doğum kontrolü uygulamaları gibi) hekim haklarının savunulması ve korunması temelli çalışmaların takipçisi olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ülkemizin en önemli demokratik kitle örgütlerinden birisidir. TTB, hem hekimlerimizi hem de halkımızı mağdur eden veya edecek olan sağlık politikalarına karşı çıkarken, sağlığın en önemli bileşenini oluşturan eşitsizliklere karşı mücadeleyi aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi olarak yürütmektedir.

Bu geleneğin takipçileri “Çağdaş Hekimler Gurubu” olarak; ” etkin bir tabip odası, hekimlerimizin yanında ve yakınında bir tabip odası ” sloganlarıyla özetlediğimiz bir görevi-misyonu gerçekleştirmek için 9 Mayıs 2010 tarihinde yapılacak olan Antalya Tabip Odası seçimlerinde kurullarla adayız. Bizler,

-Laik, demokratik, bağımsız bir ülkede, emeği sömürülmeden, gelecek kaygısı olmadan, bilimsel ve etik kurallar içerisinde ” iyi hekimlik ” yapmak için,

-Mesleğimize, meslektaşlarımıza, insanımıza ve emeğe, ülkemize sahip çıkmak için,

-Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesine karşı çıkmak için,

-İnsanca yaşamak, iyi ve onurlu bir hekimlik yapmak için,

9 Mayıs 2010 tarihinde yapılacak olan Antalya Tabip Odası seçimlerinde adayız.

Değerli Basın Temsilcileri

Bugün bir reformmuş gibi sunulan ” Sağlıkta Dönüşüm Programı ” IMF ve Dünya bankası patentli (ucu dışarıda) proje olup, sağlık alanında ki tüm değerlerimizi tersine çevirmiştir. Kısa uygulama döneminde edinilen deneyimle halkımızın ve hekimlerimizin yararına olmadığı görülmüştür:

-Sağlık harcamaları artmıştır.

-Halkımız istediği hastaneye ve eczaneye ancak katkı payı, ilave ücret vb ek ödemelerde bulunarak gidebilmektedir.

-Reçetesiz ilaç alımı denetlenememekte, katkı payı nedeniyle göz yumulmaktadır.

-Hastanelerde kuyruklar azalmamıştır.

-Hekimlerimiz ” Tam Gün Yasası – bugünkü haliyle ” ve ” Kamu Hastane Birlikleri ” yasası ile iş ve meslek güvencesinden mahrum bir güvencesiz ortamda çalışacak ve çalışma süreleri mesai adı altında uzatılacaktır.

-Tam Gün Yasası hekimlerin kamusal haklarına katkı sağlamadığı gibi birçok hak kaybına da neden olmuştur.

-Sayıları hızla artan ve özel sektörde sözleşmeli çalışan meslektaşlarımız çalışma koşulları ve özlük hakları (ücretlerini düzenli olarak alabilme) açısından ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır.

-Birçok ilimizde uygulanmaya başlayan aile hekimliği sistemi ve iş yeri hekimliğinde yapılan/yapılması planlanan düzenlemeler ciddi sorunlara yol açmaya devam etmektedir.

IMF ve Dünya bankası patentli ” Sağlıkta Dönüşüm Programı ” Tam Gün Kanunu, Kamu Hastane Birlikleri Kanunu, Genel Sağlık Sigortası, SGK uygulamaları, sık sık yayınlanan genelgeler,… İle:

-Sağlık tamamen ticarileştirilmektedir. Özelleşmekte, tekelleşmekte ve başta uzak olmak üzere tamamen sermayenin eline geçmektedir.

-GSS halkımıza parasız sağlık hakkı getirmediği gibi; her geçen gün sağlığı için ekstra para harcamaya zorlamaktadır.

-Hekimler her geçen gün geleceklerinden biraz daha kaygı duymakta, idari baskı altında seslerini çıkarmaları engellenmekte ve daha güvensiz çalışma ortamlarına sürüklenmektedir.

-Asıl olarak sistemden kaynaklanmasına rağmen yaşanan sorunlarda hekimler haksız suçlamalara uğramakta hedef gösterilmekte ve halkımızla karşı karşıya getirilmektedir. Hekimler gün geçtikçe daha fazla şiddete maruz kalmaktadır.

-Ülkemizin önemli sağlık kuruluşları olan Tıp Fakültesi ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri SGK uygulamalarıyla mali sürdürülebilirliklerini hızla kaybetmektedir. Hekimler performans yoluyla alacakları ek ücretler bahane edilerek yavaş yavaş fazla mesaiye özendirilmektedirler. Bu durum asli görevleri olan eğitim ve araştırma konularında ihmale neden olacaktır.

Bu ve burada sıralamadığımız daha birçok nedenlerle, hekimlerin her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ve örgütlü davranmaya ihtiyaçları vardır. Bugün ne istediğini bilen daha güçlü bir Antalya Tabip Odası’na ve Türk Tabipleri Birliği’ne her zamandan daha fazla ihtiyaç vardır.

Değerli Basın Temsilcileri

Çağdaş Hekimler olarak yönetime geldiğimizde ” Yakınınızda ve yanınızda, etkin ” bir tabip odası sloganında özetlediğimiz gibi,

Hekimlerin temel sorunlarıyla (çalışma koşulları, özlük hakları ve hak edişleri) ilgilenen ve takipçisi olan bir yönetim anlayışını güdeceğiz. Hekimlerin bir bütün olarak ve örgütlü davranmalarını daha da geliştirilmesi doğrultusunda TTB Merkez Konseyinin etkinliklerinin yanında olacak ve destek vereceğiz. Tüm hekimlerle yakın ilişki kurarak kendi odalarına sahip çıkmaya çağıracak ve henüz üye olmayanların üye olmalarını sağlayacağız. Hekim Meclisi ve Genişletilmiş Yönetim Kurulları gibi yapılanmalarla tüm meslektaşlarımızla sorunlarını yerinde yanlarında ve hep birlikte tartışacak, paylaşacak ve çözüm önerileri üreteceğiz. Karşılaşabilecekleri hukuki ve sözleşme sorunlarını çözmek için her zaman ulaşabilecekleri bir hukuk bürosu oluşturacağız. Hekimlerin birbirlerine güvenini ve halkın saygısını kazandırmaya çalışacağız. Hekim evleri ve sosyal tesisler ve benzer organizasyonlarla aralarındaki dayanışmayı arttıracağız.

LAİK, DEMOKRATİK, BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDE; EMEĞİMİZ SÖMÜRÜLMEDEN VE GELECEK KAYGISI OLMADAN; BİLİMSEL VE ETİK KURALLAR İÇİNDE HEKİMLİK YAPMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZI, ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DAVET EDİYOR;

ÇAĞDAŞ HEKİMLER OLARAK;

TÜM BİRİKİMİZLE BUNLARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ.

ETKİN BİR TABİP ODASI YÖNETİMİ İÇİN SÖZ VERİYORUZ.

LAİK, DEMOKRATİK, BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDE; EMEĞİMİZ SÖMÜRÜLMEDEN VE GELECEK KAYGISI OLMADAN; BİLİMSEL VE ETİK KURALLAR İÇİNDE HEKİMLİK YAPMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZI, ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DAVET EDİYOR;

ÇAĞDAŞ HEKİMLER OLARAK;

TÜM BİRİKİMİZLE BUNLARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ.

ETKİN BİR TABİP ODASI YÖNETİMİ İÇİN SÖZ VERİYORUZ.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın