G(o)REV’e hazırız

Antalya Çağdaş Hekimler > G(o)REV’e hazırız

663 Sayılı KHK’ya karşı gerektiğinde SÜRESİZ G(ö)REV de dahil olmak üzere üretimden gelen gücümüzün sonuç alıncaya kadar kullanacağız.

Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi Kararını Oybirliğiyle Verdi:

663 SAYILI KHK YOK HÜKMÜNDEDİR

MESLEĞİMİZİ TOPLUM VE BİREY YARARINA UYGULAMAYA VE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 12 Kasım 2011 günü Ankara’da toplandı.

Duyuru ve hazırlık süreci çok kısa olmasına rağmen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda gerçekleştirilen Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi toplantısına Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık dört yüz elli hekim katıldı.

Başta tabip odalarınıın ve uzmanlık derneklerinin Başkan ve yöneticileri, TTB Büyük Kongre Delegeleri, kol/komisyon/çalışma grubu üyeleri, tabip odası aktivistleri olmak üzere bütün hekimlerin katılımına açık olan toplantının tek gündem maddesi 2 Kasım 2011 gece yarısı yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) oldu.

İlk olarak, AKP Hükümeti’nin kendi milletvekilleri de dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kaçırarak çıkardığı 663 Sayılı KHK, Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi’nde görüşülerek oylandı.

Esas olarak kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesini, kamu sağlık kurumlarının birer ticarethaneye dönmesini hedefleyen; TTB Yasası’nın “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini” tanımlayan 1. Maddesini ilga eden 663 Sayılı KHK, oybirliğiyle reddedilerek “yok hükmünde” olduğu kararına varıldı. Daha sonra 663 Sayılı KHK’ye karşı yürütülecek mücadele programının görüşülmesine geçildi.

Öğleden sonraki oturumlarda üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastanelerinden, toplum ve aile sağlığı merkezlerinden çok sayıda öğretim üyesi, uzman, asistan, pratisyen hekim ve tıp öğrencisi söz alıp Van ve Erciş depreminde hayatını kaybeden hekimler, sağlık çalışanları ve tüm yurttaşlarımızı anarak başladıkları konuşmalarında görüşlerini T(B)HM katılımcılarıyla paylaştılar.

Konuşmalarda ağırlıklı olarak;

663 Sayılı KHK’nin hiçbir biçimde kabul edilemez olduğu,

Hekimlik mesleğinin toplum ve birey yararına uygulanıp geliştirilmesinden hiçbir koşul altında vazgeçilemeyeceği,

Hekimlerin bu süreçte bütün sağlık çalışanlarıyla birlikte hareket etmesi,

TTB’nin öncelikle diğer sağlık meslek örgütleri ve sağlık alanında örgütlü sendikalarla bir araya gelerek mücadelenin ortaklaştırılması,

Türkiye’deki hiçbir hekimi, hiçbir sağlık çalışanını dışarıda bırakmayacak bir mücadele çizgisi izlenmesi,

İllerde Hekim Meclisleri’nin hızla kurulması,

Tabip odalarının ivedilikle illerindeki sağlık meslek örgütleri ve sağlık alanında örgütlü sendikalarla birlikte toplanarak ortak platformları/meclisleri oluşturmaları,

KHK’nın sadece hekimleri ve sağlık çalışanlarını değil, bütün toplumun sağlık hakkını tehdit ettiği,

KHK’nın getirdiği/(götürdüğü) olumsuzlukların hazırlanacak broşürler, bildiriler, afişlerle yaygın olarak topluma anlatılması,

Siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikaların ziyaret edilerek bilgilerin paylaşılması ve sürece katılmaya davet edilmesi,

Hasta hakları derneklerinin mücadele sürecine dahil edilmesi,

Mücadelenin sadece işyerleriyle sınırlı kalmayıp, alanlara, meydanlara, sokaklara taşınması,

Öncelikle bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını ve başta meslek örgütleri ve sendikalar olmak üzere bütün toplumu kapsayacak bir Birleşik Mücadele Programının bir an önce oluşturulması gerekliliğine vurgular yapıldı.

Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi’nin 12 Kasım 2011 tarihli toplantısında hemen bütün konuşmalarda ifade edilen ortak görüş;

Bütün hekimlere ve bütün sağlık çalışanlarına, önümüzdeki günlerden başlamak üzere, 663 Sayılı KHK’ya karşı gerektiğinde SÜRESİZ G(ö)REV de dahil olmak üzere üretimden gelen gücümüzün sonuç alıncaya kadar kullanılması için vakit geçirilmeksizin hazırlıklara başlanması çağrısının yapılması oldu.

Kamuoyuna duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ

 

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın