İş Bırakma Eylemini Destekliyoruz

Antalya Çağdaş Hekimler > İş Bırakma Eylemini Destekliyoruz

Aile Hekimlerinin 4 Aralık Çarşamba günü yapacakları İş Bırakma Eylemini Destekliyor

tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz.

 Not:Aile Hekimleri Derneği Antalya 2 Nolu ASM önünde saat:14.00‘da basın açıklaması yapacaktır.

AİLE HEKİMLERİNİN İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ DESTEKLİYORUZ

Sağlık Bakanlığı son torba yasa tasarısı ile Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına adeta toplu bir geçici görevlendirme çıkartarak 2.basamak kurumlarında acil nöbetini dayatırken diğer yandan yönetmeliklerle ücretleri düşürerek fazla çalışmayı zorunluluk haline getirmeye çalışıyor.
Sağlık Bakanlığı’nın niyetinin 1. basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak değil; Sağlıkta Dönüşüm Programı gereği, ticarileşen sağlık ortamında her alanda kolayca kullanabileceği ucuz iş gücü yaratmak olduğu bugün daha net görülüyor.
A.S.M. çalışanlarının haklı taleplerini dile getirmek üzere, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından çağrısı yapılan 4 Aralık 2013 tarihindeki iş bırakma eylemini destekliyor ve tüm meslektaşlarımızı yapılacak bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

ANTALYA ÇAĞDAŞ HEKİMLER

Değerli Arkadaşlar,
23 Kasım 2013 günü Ankara’da 2500 aile sağlığı çalışanıyla yaptığımız farkındalık eylemi ve basın açıklamasıyla aile hekimliğindeki sorunlarımızı gündeme getirmeye çalıştık. Ancak sesimizin yeterince duyulmadığını, muhataplarımızın sorunlarımızın farkında olmadığını üzülerek gördük.
* Sesimizi daha gür duyurabilmek için,
* Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının haklı taleplerini anlatabilmek için,
* Torba yasada yer alan acil servis nöbetlerine “hayır” diyebilmek için,
* Ödeme ve sözleşme yönetmelik taslağında özlük haklarımızın ve ödemelerimizin azaltılmasına karşı çıkabilmek için,
* Sağlıkta şiddete “dur” diyebilmek için,
* Halkımıza kaliteli aile hekimliği hizmeti verebilmek için;
4 Aralık 2013 tarihinde 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacaktır.
Tüm AHEF ‘e üye il derneklerimizi bu eyleme destek vermeye ve acil durum önlemlerini alarak, 1 günlük iş bırakmaya davet ediyoruz.

AHEF YÖNETİM KURULU

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın