Rektör istifa

Antalya Çağdaş Hekimler > Rektör istifa

Prof. Ertan Yılmaz’ın Akdeniz Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkan

ı olarak görev yaparken, birinci basamak sağlık hizmeti veren mediko sosyale sürgün edilmesini protesto etmek için Tıp Fakultesi Hastanesi A Blok önünde toplanan yüzlerce kişi iki saat süren bir eylem gerçekleştirdi.

 

“Akademik Özerklik, Bilimsel Özgürlük Demokratik Üniversite için Baskılara Son” pankartı taşıyan ve “Rektör İstifa” “Baskılar Bizi Yıldıramaz”, “Ertan Yılmaz Yalnız Değildir” sloganları atan yüzlerce kişi üniversite yönetimini istifaya çağırdı.

Antalya dışından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Özdemir Aktan, TTB Uluslararası Sağlık Poltitikaları Birliği Başkanı Prof.Dr.Feride Aksu Tanık, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ersin Yarış Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Sözcüsü Prof.Dr.Cem Terzi, İstanbul Üniversitesi Denokratik Üniversite Girişimi Sözcüsü Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Hukuk Bürosu avukatlarından Ziynet Özçelik’in geldiği eyleme; Antalya’dan da Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr.Mustafa Akaydın, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş, KESK ve DİSK’e bağlı sendikaların başkan ve üyeleri de destek verdi.

Saat 11.00’dan itibaren hastane önünde toplanan öğretim üyeleri, asistanlar, öğrenciler, üniversite çalışanlarının yanısıra desteğe gelen demokratik kitle örgütü temsilcilerinin konuşmalar yaptığı eylemde hazırlanan ortak basın açıklamasını Onurumuzu Savunuyoruz Hareketi Sözcüsü Prof.Dr.Cem Terzi okudu.

Prof.Terzi bu sürgünün hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirterek, Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın hak arama mücadelesinin takipçisi ve destekçisi olduklarını söyledi. Uygulamayı geri alması için Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü ve YÖK Başkanı’nı ivedilikle göreve çağıran Prof.Dr.Terzi, “Prof. Dr. Ertan Yılmaz’a yöneltilen “taciz” niteliğindeki uygulamayı kınıyoruz” dedi.

 ETKİNLİĞİN TÜM FOTOĞRAFLARINA ULAŞMAK İÇİN

 

Prof. Dr. Ertan Yılmaz’a yöneltilen üniversiter hak gaspını kınıyoruz!

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü bu “yanlış” uygulamadan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Gün geçmiyor ki yeni bir “keyfî” uygulama sonucunda bir hak ihlali ile karşılaşılmasın. Bu kez de Akdeniz Üniversitesi’nde bir tıp profesörü hastanedeki görevinden uzaklaştırıldı.

Üstelik hiç beklenmedik bir şekilde, hiç beklenmedik bir zamanda !

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevî Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Yılmaz, rektörlük tarafından Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na geçici olarak 3 aylık görevlendirildi. Bu görevlendirmeyi takiben de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki görevine son verildi. Bu ne cüret!

Prof. Dr. Ertan Yılmaz, halen oy birliği ile seçilmiş olduğu Anabilim Dalı Bakanlığını sürdürmekte, aynı zamanda Türk Dermatoloji Derneği Başkanlığını yürüten saygın ve aynı zamanda çok çalışkan bir hekim ve akademisyendir. Bölgede hizmet veren tek merkez olup günde ortalama 20 hastaya hizmet veren fototerapi ünitesinin çok uzun bir süredir tek sorumlusu olarak görev yapmakta ve tüm hastaların sorumluluğunu taşımaktadır. Aynı şekilde bölgede tek olarak hizmet veren Sedef Hastalığı Polikliniği’nin sorumluluğunu ve danışmanlığını meslektaşları ile birlikte yürütmekte, hem uzmanlık öğrencisinin eğitimi hem de hasta hizmetinin parçası olarak servis, poliklinik, müdahale ve günübirlik cerrahi alanında diğer öğretim üyeleriyle işbirliği ve uyum içinde çalışmaktadır. Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın, çok sayıda uluslararası ve ulusal dergilerde basılmış bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Bu kadar başarılı bir hekim ve akademisyeni hiç bir gerekçe gösteremeden ve hiç bir hukuki dayanak sunamadan Tıp Fakültesi Hastanesindeki görevinden alıp idarî bir göreve getirmek ancak ve ancak kişisel husumetin ürünü olabilir. Bu örnek, ne yazık ki günümüzde kimi üniversitelerimizin hangi saiklerle ve hangi ölçütlere göre yönetildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu uygulama, bir ölçüde, 12 Eylül asker darbesinin bir uzantısı niteliğinde olan 2547 sayılı YÖK yasasının geçtiğimiz 30 yılda onlarca değişiklikle daha baskıcı ve antidemokratik uygulamaları kapsamındaki uygulamalardan birisi olarak da değerlendirilebilir, değerlendirilmelidir. YÖK yasasının yöneticilere tanıdığı geniş yetkiler, yetkilerin kullanımındaki “kişisel” insiyatifler bu ve benzeri uygulamaların pratikte yaşanmasını ne yazık ki kolaylaştırmaktadır.

Böylesi bir sistem içerisinde, üniversite bileşenleri, akademisyenler, özgürce araştırmalarını, çalışmalarını ve düşüncelerini kamuya açıklamaktan her geçen gün daha da uzaklaştırılmaktadır. Sonuçta, toplumda, zihinlerde “akademi”, “liyakat”, “bilim”, “temiz toplum”, “güven” gibi özel olan kavramların içi boşaltılmakta, üniversite ve toplum arasındaki uçurum gün geçtikçe derinleşmektedir. Bu kaygı çok temel bir kaygıdır, dikkate alınmalıdır !

TTB, uzmanlık dernekleri, ilgili tüm üniversite bileşenleri olarak Prof. Dr. Ertan Yılmaz’a yöneltilen “taciz” niteliğindeki uygulamayı kınıyoruz!

Bu uygulamayı geri alması için Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü ve YÖK Başkanı’nı ivedilikle göreve davet ediyoruz.

Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın hak arama mücadelesinin takipçisi ve destekçisi olacağımızı da kamuoyu ile paylaşır, saygılar sunarız.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın