Teşekkür

Antalya Çağdaş Hekimler > Teşekkür

Tüm meslektaşlarımızla birlikte sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve yeni dönemde de mücadelemizi bıraktığımız yerden devam ettirme sözü veriyoruz.

 

 

 

Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası , son iki yılına mesleki değerlerimiz çevresinde:
-Dayanışmayı artıran,
-Emeğimize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkan,
-Dinamik ve mücadeleci
                                 Bir şekilde yoluna devam etti.

Çağdaş Hekimler olarak; Bizleri bu onurlu göreve taşıyan ve bu süreçte yalnız bırakmayan  tüm meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve yeni dönemde de mücadelemizi bıraktığımız yerden devam ettirme sözü veriyoruz.

Bu dönemde bizlerle birlikte hizmet veren ve mücadele yürüten;

Başta özveri ve fedakarlığın birer simgesi olan odadaki çalışma arkadaşlarımıza, komisyon, kurul ve çalışma grubu üyesi meslektaşlarımıza, sağlık alanının her kademesinde iyi, onurlu, hak ve adalete dayalı sağlık hizmet sunumunu, insanca yaşama koşullarını savunan tüm meslektaşlarımıza,

İşyeri temsilcilerimiz ve aktivistlerimize,

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu hizmetleri önceleyen, angarya ve geçici görevlendirme baskısı ile çalışan TSM, ASM ve kurum hekimlerimize,

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli görevi olarak benimseyerek hizmet sunan, bu alanda katkılarını esirgemeyen işyeri hekimlerimize,

İnsana yakışır çalışma koşulları ve nitelikli eğitim mücadelesi veren asistan meslektaşlarımıza,

Kamu ve özel hastanelerde zor koşullar altında, performans baskısıyla çalışırken bile her zaman yanımızda gördüğümüz ve hissettiğimiz meslektaşlarımıza,

Üniversitelerde tıp eğitimi ve sağlık hizmet sunumunun çok ciddi bir şekilde aksatıldığı bu süreçte, bilimsel, özgür, özerk ve demokratik üniversite ile birlikte; nitelikli/ bilimsel tıp eğitimi ve sağlık hizmet sunumunda direnen, mücadele eden akademideki meslektaşlarımıza,

Mesleki bağımsızlık hakkı ve özgür koşullarda hekimlik yapmaya çalışırken mağdur edilen ve bu mağduriyetlere boyun eğmeden hak ve hukuk mücadelesinde birlikte olduğumuz muayenehane hekimlerimize,

Gerek sağlık alanındaki, gerekse toplumsal hak arama mücadelemizde büyük bir özveriyle her an yanımızda olan hukuk büromuza,

Ve her zaman birlikte olduğumuz tıp öğrencilerimize….

Çağdaş Hekimler adına, bizleri bu onurlu göreve taşıyan ve bu süreçte yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarımızla birlikte sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve yeni dönemde de mücadelemizi bıraktığımız yerden devam ettirme sözü veriyoruz.

İş güvencesinde çalışmak,
Hekimce dayanışmak,
Yeniden, yeniden öğrenmek öğretebilmek,
Bilgimizi inadına paylaşarak çoğaltmak,
Her sabah gelecek kaygısı olmadan uyanabilmek,
Sevinçle gidebilmek işe
ve akşam tatlı yorgunlukla dönebilmek eve,
İyi Hekimlik ortamı ve onurlu
Bir yaşam içindir uğraşımız

Bizler laik, demokratik bir ülkede iyi ve onurlu hekimlik yapmak istiyoruz.

Hastalarımızı performans baskısı altında kalmadan dinlemek, gereğince muayene etmek, SUT baskısı altında kalmadan tedavi etmek istiyoruz.

Emekliliğe yansıyacak güvenceli ücret politikalarının hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Şiddetten arındırılmış ortamlarda nitelikli sağlık hizmet sunmak için gereken önlemlerin alınmasını bekliyoruz.

Hekimlik değerlerini ve sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Hekimler Susmayacak!

ÇAĞDAŞ HEKİMLER

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın