Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi toplanıyor-Osman Öztürk

Antalya Çağdaş Hekimler > Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi toplanıyor-Osman Öztürk

Adalet ve Terakki Partisi de 663 sayılı KHK’yı milletvekillerinden bile kaçırarak çıkardı ama…  Hekimlerden kaçıramayacak.

 

Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi toplanıyor

Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı KHK, geçen Çarşamba gece yarısı yayınlandı.

İçinde “yok” yok.

Serbest sağlık bölgeleri… Yabancı hekim ithalatı…     Kamu görevinde yabancı uyruklu uzman istihdamı…

Devlet hastanelerinin de özel hastaneler gibi sınıflandırılması… Sağlık Bakanlığı’nın üniversite hastanelerine el koyması… İlaçta reklamın serbest bırakılması…

Hepsi ve daha fazlası mevcut.

Deniz Fenerciler bile unutulmamış.

İsterlerse Hastane Feneri Derneği kurup sağlık gözlemciliği yapabilecekler.

(Üç aylık uzun tutukluluğun üzerine ilaç gibi gelir.)

***

Memlekette askeri vesayet bitti ya…

Devlet hastanelerindeki başhekim vesayeti de bir yıl içinde sona erecek.

Nasıl mı?..

Her şehirde bir Kamu Hastane Birliği (KHB) kurulup bütün hastaneler bu KHB’ye bağlanacak.

KHB’nin başına bir Büyük CEO, hastanelerin başına da birer Küçük CEO geçecek.

Hastaneyle ilgili bütün kararları bu CEO’lar verecek.

CEO olabilmek için öyle doktordu, eczacıydı, diş hekimiydi filan aranmayacak.

İşletmeydi, ilahiyattı, arkeolojiydi, dört yıllık herhangi bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak yeterli sayılacak.

(Gün gelir, devran döner; ürologlar tapu kadastro müdürü, kadın doğumcular da il müftüsü olur mu acaba?..)

Yalnız, Küçük CEO’luk için beş, Büyük CEO’luk için sekiz yıl iş tecrübesi gerekecek.

Nerden mi?..

İster devlet dairesinden, ister Tahtakale’den!..

Hiç fark etmez.

***

Bu CEO’lar ne mi yapacak?..

Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı’nın koyacağı performans kriterlerine göre yönetecek.

Yani ne yapıp edip kâr ettirecek, yoksa ekibiyle birlikte işten kovulacak.

Çünkü, bütün sağlık yönetimi sınırsız yetkili, sıfır güvenceli sözleşmeli olacak.

Bu CEO’ların emrinde çalışacak sağlık emekçilerinin geleceğini varın siz düşünün.

Sizin geleceğinizi ise Hükümet düşünmüş zaten.

Artık, devlet hastaneleri de özel hastaneler gibi A, B, C, D, E sınıflarına ayrılacak.

Sonra ne mi olacak?..

Özel hastanelerde ne olduysa ondan olacak.

Her bir sınıf için yüzde bilmem kaç ilave ücret gelecek.

(Okumuşsunuzdur…

Gittiği hastanede derdine derman bulamayıp on gün geçmeden bir başkasına giden hastalara…

Geçen hafta bir beş liracık daha katılım payı bindiriverdi Hükümet’imiz.)

***

 

Bu arada…

Şu 6023 sayılı TTB Kanunu’nun birinci maddesinde TTB için üç amaç tanımlanır…

Onlardan biri de, “Tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak”tır ya…

663 sayılı KHK işi altmış altıya bağlamış, o ibareyi kaldırıvermiş.

Sağlığın bir bütün olarak piyasaya açıldığı, devlet hastanelerinin bile ticarethaneye döndüğü koşullarda gereksiz görmüşler, demek ki.

***

İttihat Ve Terakki Partisi’nin, Meclis-i Mebusan’ı bypass edip Kanun-i Muvakkat çıkarması gibi…

 

Adalet ve Terakki Partisi de 663 sayılı KHK’yı milletvekillerinden bile kaçırarak çıkardı ama…

Hekimlerden kaçıramayacak.

Siyasi partilerin, sağlık meslek örgütlerinin, sağlık sendikalarının davetli olduğu…

Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi, Cumartesi günü Ankara’da toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yapamadığını yapıp…

Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’yı tartışıp mücadele programını oluşturacak.

BirGÜN Gazetesinden alınmıştır

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın