Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi

Antalya Çağdaş Hekimler > Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi

11 Mart 2012 tarihinde Ankara’da  toplanacak “Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi” ne katılmaya gidiyoruz.

Konuyla ilgili TTB Tarafından 13 Şubat 2012 tarihinde Tabip Odası Başkan’lıklarına gönderilen yazı

 

 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

11 Mart 2012 tarihinde yapılacak Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi toplantısı süreci ile ilgili parti, dernek, sendika, meslek örgütü genel merkezlerine gönderilen yazı aşağıdadır. Yazının ekinde de Perşembe günü (09 Şubat 2012) yapılan basın açıklamasının örneği vardır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

 

Prof.Dr.Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

223/2012

13.02.2012

 

Sayın Başkan,

Hatırlanacağı gibi Genel Sağlık Sigortası (GSS) 1 Ekim 2010 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girecekti.  Ancak genel seçimlerin olması, tahminen 7.5 milyon kişinin prim borcuyla karşı karşıya kalacağı gerçeği göz önüne alınarak ertelendi ve 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle herkes -zorunlu olarak- GSS kapsamına alındı.

Bizler sağlık çalışanlarının örgütleri olarak mevcut GSS’nin “ne olduğunu” ve doğan/doğabilecek mağduriyetleri tahmin edebiliyoruz. Daha ötesi aslında herkesin eşit, nitelikli olarak ulaşabilmesi gereken bir hak olarak sağlık hizmetinin bir süre sonra prim ödeyemediği için “suçlu” konuma düşenlere muhtaç muamelesiyle yardım olarak lütfedileceğini, bunu yapacak kurumların iktidar partisiyle olası ilişkilerini ve beklentilerini de tahmin edebiliyoruz.

Bu mektupta uzatmaya gerek olmayan birçok gerekçe nedeniyle mevcut GSS gerçeği karşısında sağlığın bir hak olduğunun mutlaka dile getirilmesi ve yaşananlar üzerinden hep birlikte önümüze konacak somut talepler için çaba harcanması, mücadele edilmesi gerekmektedir.

Bizler bir süre önce Sağlık Çalışanları Meclisleri kuracağımızı duyurmuştuk, çalışmalarımız sürüyor. Ancak”GSS-sağlık hakkı” başlığı bizi aşan ve hep birlikte yürütmemiz gereken bir süreçtir.

Bu amaçla ekteki basın açıklamasının altında imzası olan kurumlar olarak sizlere, kamuoyuna bir çağrıda bulunuyoruz. Talebimiz meslek örgütünüzün bütün birimlerine illerindeki Sağlık Hakkı Meclislerinde yer almaları/katılmaları konusunda bilgi vermeniz, yönlendirmenizdir.

Sağlık bu ülkede yaşayan herkes için bir haktır; hiç kimse parası olmadığı için “suçlu” ve hizmetten mahrum olamayacağı gibi farklı amaçlara sahip “gönüllü” adı altındaki kurumların yardımlarına da muhtaç hale itilmemelidir. Bu nedenle iller düzeyinde oluşturulacak Sağlık Hakkı Meclislerinin olabildiğince yerellerde de yapılandırılması ve her türlü araçla, amaçları doğrultusunda etkin bir faaliyet yürütmesi hedeflenmektedir.

Arzumuz ilk adımlarının Şubat sonuna kadar atılması olan İl Sağlık Hakkı Meclislerinin (SHM) 11 Mart 2012 günü Ankara’da Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin açılışını hep birlikte yapmalarıdır. Beklentimiz illerden (sizlerin temsilcilerinin de yer aldığı) kitlesel katılımlarla Ankara’ya gelinmesi, gelmeden SHM’nin iller için GSS çerçevesinde bir rapor hazırlaması, Ankara’da raporların ortaklaştırılmış bir özetinin paylaşılması ve somut bir talebin belirlenerek gerçekleştirilmesi için 11 Mart’ı takiben Türkiye ölçeğinde bir çalışmanın başlatılması kararının verilmesidir.

Mektubumuzla ilgili değerlendirme, görüş ve önerilerinizi bize iletmenizden büyük bir memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.

Kuşkusuz yukarıda dile getirdiğimiz sürecin gerçekleşebilmesi sağlığın hak olduğunun kabulü, insanlarımızın ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunun hissedilmesi ve bugün, gecikmeksizin, hep birlikte yaygın ve etkin bir çabayı harcamak için adım atmamızın gerekliliğini görmemize bağlıdır.

Aynı duygu ve düşüncelerle birimlerinizin/üyelerinizin bu süreçte yer almasını sağlayacağınızı ve 11 Mart 2012 tarihinde birlikte olacağımızı ümit ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

Dr. Eriş Bilaloğlu

Çağrı yapan kurumlar adına

TTB Merkez Konseyi Başkanı

 

Toplantının:

Tarihi :11 Mart 2012

Yeri :Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu Balgat/Ankara

Saati :12.00-16.00

09.02.2012

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

GSS’nin sigortası “atıyor”:

Sağlıkçılar, halkı sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırıyor!

Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) 1 Ocak 2012’de bütünüyle yürürlüğe girdiğini hükümet herkese müjdeledi, “gözünüz aydın!”, “Artık herkes güvence kapsamına alındı” dedi!

Vatandaşta ise tam aksine “hasta olursam ne olacak?” endişesi, neredeyse paniğe dönüştü.

Haksız da değil, acil hizmetler paralı; Sağlık Bakanı’nın çok değil daha birkaç yıl önce “kim ki %30’dan fazla fark ücreti istiyor, amacı sağlık hizmeti değil, kar etmektir” dediği özel hastanelerde fark sınırı –resmen- %100’lerde.

Bizler sağlık çalışanlarıyız ama aynı zamanda bir vatandaş olarak “hasta olursak ne olacağız?” sorusu, bizim için de geçerli. İşin iç yüzünü çok iyi bildiğimizden daha da endişeliyiz.

Ama hastalarımız, hasta yakınları yaşanan sorunları –hala- bizden biliyorlar. Mesela, eczanede ilaç alırken verdiği para eczacının cebine, acilde “siz yeşil banda uygun görünüyorsunuz” demeye zorlanarak alınan paradan hekim sorumlu, para da doktorun cebine gidiyor, sanıyorlar. Para hiçbir sağlık çalışanının cebine gitmiyor.

Peki,  para kimlerin cebine gidiyor? Küçük bir azınlığın cebine…

Pekâlâ, ne yapılmalı? Genel Sağlık Sigortası,  halkın soyulmasına imkan veren bir sistem olmaktan çıkarılmalıdır.

Aralık ayında hekimi, hemşiresi, radyoloji teknisyeni, sosyal hizmet uzmanı, diş hekimi, eczacısı, psikologu, diyetisyeni, taşeronu, laboratuar çalışanı ….tekmil dedik ki biz buna razı değiliz ve sağlıkçılar meclislerini kurmaya başladık.

Şimdi çağrımız topluma, siyasi partilere, sendikalara, meslek örgütlerine, derneklere, muhtarlara, tek tek vatandaşlaradır..: GSS’nin doğurduğu/doğuracağı sorunlara karşı sağlık hakkımız için bir araya gelelim.

Nasıl, kim çağırıyor?

Davet bizden: sahiplenmek, katılmak sizden/hepimizden; yapılacaklara karar vermek de hepimizden

Diyoruz ki her ilde bizler sağlıkçılar olarak davet edelim, Şubat sonuna kadar İl Sağlık Hakkı Meclisi kurulsun. Yapılabiliyorsa mahallelerde, ilçelerde ve il düzeyinde. Bir yerden başlayalım. İsterseniz siz çağırın biz gelelim.

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin açılışını hep birlikte 11 Mart Pazar günü coşkulu bir törenle Ankara’da yapalım. Yer hazır, sizleri sağlık hakkına sahip çıkmaya bekliyor.

Neden 11 Mart?

11 Mart, yıllardır sağlık haftası olarak kutlanan bir haftanın (14 Mart’ın)  başlangıcı olduğu için. Bu haftanın sadece sağlık çalışanlarının haklarını değil, toplumun sağlık hakkını ve GSS ile doğan ve doğacak olan sıkıntıları dile getirmek için anlamlı bir başlangıç olacağı için 11Mart.

11 Mart öncesi ne yapılacak?

İşimiz çok; Ankara’ya gelmeden önce illerde toplantı/toplantılar yapılacak. GSS bir kez daha anlatılacak, GSS’den doğan ve doğacak olan mağduriyetlerde başvuru için Sağlık Hakkı Meclisi kurulduğu, televizyonlardan radyolardan, il’de araçlar tutulup sesli anons yapılarak duyurulacak, yazılı bilgi dağıtılacak. GSS’den doğan/doğabilecek sorunlar konusunda sorunu olanlarla hastanede, eczanede, mahallede, Aile Sağlığı Merkezinde, acilde irtibat kurulacak, tek tek öyküleri yazılacak, mümkünse ses ya da sesli görüntü çekilip kaydedilecek, çalışmaların, toplantıların fotoğrafları, il düzeyinde GSS’nin bugün ve gelecekteki “etkisi” rapor haline getirilip 9 Mart akşamına kadar Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi sekreterliğine yollanacak.

Ayrıca bu sürece katkısı olacağı düşünülen stant açma, ziyaretler, yürüyüş, miting vb. etkinliklerin sahip çıkan tüm kesimlerle birlikte yerel olarak kararlaştırılarak yapılması söz konusu olacaktır.

11 Mart’a nasıl gelinecek?

Herkesi (emekli, öğrenci, sağlık çalışanı, işsiz, kadın, çocuk, “acil” mağduru, işçi, Bağkur’lu, gelir testinden geçen/geçemeyen vd.) temsil eden olabildiğince kalabalık bir toplulukla Pazar günü Ankara’ya gelinecek. Mecliste, bütün illerden gelen raporların ortaklaştırıldığı bir metin paylaşılacak. Hep birlikte paylaştığımız talebimizi Türkiye’de herkese sorma kararımızı görüşeceğiz, birlikte karar vereceğiz.

11 Mart sonrası?

Raporlarda dile getirilen mağduriyetler ve muhtemel sıkıntılara yönelik yapılabileceklerin yanı sıra Türkiye ölçeğinde milyonlarca kişinin katılımını hedefleyen büyük bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Türkiye’de yaşayanlar belki de bu çapta, bu tarzda ilk kez doğrudan katılım olanağı bulacaklar. Sonucu muhataplarına ileteceğiz ve taleplerimizin gerçekleşmesi için yine hep birlikte işin takipçisi olacağız.

Sağlık hakkımızı kazanacağız. Çünkü, Türkiye’de yaşayanlar buna layıktır.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ

SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın