İŞYERİ HEKİMLİĞİ-2004

Antalya Çağdaş Hekimler > İŞYERİ HEKİMLİĞİ-2004

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ

 

İş Sağlığı, hem toplum sağlığımızın en önemli bileşeni hem de hekimlerin mesleki uğraş alanıdır.1980’lerin ortalarına kadar işyeri hekimliği alanında, tam bir düzensizlik ve başıbozukluk hakimdi. Denetlenemiyor, çalışma koşulları-ücretleri belirlenemiyor, hekimler arası adilane ve eşitlikçi bir dağılım sağlanamıyordu. Çok az sayıda hekim, birçok işyerinin sorumluluğunu alıyor, son derece düşük ücretlerle üstelik serbest meslek makbuzu karşılığında çalışıyor, yılsonunda da vergi yükü ile karşılaşıyordu. Kısacası hekimler, hem çok çalışıyor hem az kazanıyor, hem de iş ve işçi sağlığının geliştirilmesi mümkün olmuyordu.

TTB İşçi Sağlığı Kolu on yıllar boyunca sürdürdüğü mücadele ile hekimlerin mesleki uygulamalarında son derece önemli sonuçlar yaratacak politikalar, ilkeler ve çalışma prosedürleri belirledi. Uzun soluklu ve örgütlü mücadele sonunda işyeri hekimi bulundurmayan işyerleri tespit edilerek(Yasal süreçler işletilerek) işyeri hekimi istihdamı sağlandı. Eğitim programları ile hekimlerin teorik birikimleri sağlandı. Hepsinden de önemlisi işyerlerinin hekimler arasında adilane dağılımı sağlanmaya çalışıldı. Ücret-özlük hakları çalışma koşulları konularında çok önemli mesafeler alındı. Tüm bu çabaların alandaki sorunları tümüyle çözdüğünü söylemek mümkün olmasa da; başta hekimler olmak üzere iş ve işçi sağlığı konusunda sürekli artan olumlu gelişmeler yaşandı.

Son yıllarda topyekûn saldırının bir parçası olarak bu alana da hepimizin bildiği müdahaleler olmaktadır. Yeni uygulamalarla iş güvencemiz elimizden alınarak ücretlerimiz işverenin insafına bırakılarak özlük haklarımız gasp edilmek istenmektedir.

Oysaki kazanımlarımızın korunması ve geliştirilmesi; Tabip odamızın, kişisel çıkarlarını işçi sağlığı ve ortak çıkarlarımızın önüne çıkaranların daima karşısında durmasıyla, ülkemizin-insanımızın ihtiyaçlarından kopmadan hekimden-halktan yana tercihlerde bulunmasıyla ve biz hekimlerin mesleki vicdanlarımız gölgelemeden, birbirimizle yarışmadan yürüteceğimiz çabalarla mümkündür. Tabip Odamız;

*İşyeri hekimliği yapmak isteyen hekimler arası ihtiyacı olanın öncelikli olduğu adilane ve bölge esasına dayanan bir sıralama yapan,

*Hekimlik onurunu işveren karşısında koruyan,

*Hekim ve işveren özgürlüğü adı altıda işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanını piyasanın vahşi koşullarına terk etmeyen,

*İşyeri hekimliği komisyonunun bütün hekimlerin denetimine açık çalışmasını sağlayan,

*Onay verdiği işyeri hekimleri listesini sürekli ve çekinmeden yayın organlarına yayınlayabilen,

. *İşyeri hekimliği uygulamalarında görmeyen, duymayan, gözeten değil, iyi uygulamaları destekleyen teşvik eden, tıbbi deontoloji ve etiği hiçe sayanların karşısında duran…. Bir çalışma çizgisi ve mücadele hattı belirlemelidir.

ETKİN DEMOKRATİK

ANTALYA TABİP ODASI ve TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ için

 

DEMORATİK KATILIM GRUBU

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın