2014-2016 Adaylarımız

Antalya Çağdaş Hekimler > 2014-2016 Adaylarımız

YÖNETİM KURULU ADAYLARIMIZ

Egemen AKTAŞ
1976 Ankara doğumlu.2002 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Samsun ve Ankara’da pratisyen hekim olarak çalıştı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk psikiyatrisi A.B.D’dan uzmanlığını aldı. Şanlıurfa’da mecburi hizmetini tamamladı. 2010- 2012 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Özel Olimpos Hastanesinde Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı olarak çalışıyor.
İbrahim ÇELİK
1963 Burdur doğumlu. 1986 yılı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1986-1988 Urfa-Hilvan Mecburi Hizmet, 1989-1990 Askerlik Hava Hastanesi Eskişehir, 1991-1997 Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Antalya ve 1998-2010 112 Acil Ambulans Servisinde çalıştı.
15 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde çalışıyor.
 Halil DURAN
1966 Gaziantep doğumlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Göztepe Hastanesi’nde İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Rize, Kütahya, Serik/Antalya’da çalıştı. Halen Antalya Özel Medline Hastanesi’nde görev yapıyor. Türkiye İç Hastalıkları Uzmanları Derneği üyesi. Evli.
Antalya Özel Medline Hastanesi’nde çalışıyor.

 Niyazi Nefi KARA
1968 Manavgat/Antalya doğumlu. 1991 yılı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi İhtisasını tamamladı.  Erzurum, Aydın ve Denizli’de görev yaptı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışıyor.

Antalya Lisesi Mezunları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Antalya Halkevi Denetleme Kurulu Başkanı
2011-2012 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

 S. Nihan KEYSAN
1974 Keskin doğumlu. 1998 yılı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. Antakya ve Kocaeli’de çalıştı.  2000-2002 TTB Hatay Büyük Kongre Delegeliği, 2001-2006 Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu sekreterliği yaptı. Evli, bir kızı var.
1 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinde çalışıyor.
 Özlem Bodur YALÇIN
1982 yılında İzmit doğumlu. 2007 yılı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kütahya’da mecburi hizmetini tamamladı. 2009-2014 S.B Okmeydanı E.A.Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde ihtisas yaptı. İstanbul Tabip Odası’nda başta Asistan Hekim Komisyonu olmak üzere çeşitli kurullarda görev yaptı. 2011-2013 yılları arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tabip Odası Temsilciliği görevini yürüttü. Evli.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları uzmanı olarak çalışıyor.
 Ertan YILMAZ

1958 Mersin doğumlu. 1983 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.  3 yıl Iğdır ve Antalya’da pratisyen hekim olarak çalıştı. 1989 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Bir yıl kadar Antalya Devlet Hastanesinde uzman olarak görev yaptı. 1992 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Pediatrik nefroloji uzmanı Dr. Gülsün Gülay Yılmaz ile evlidir ve iki çocukları vardır.

1996-2000 TTB Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
2000-2002 TTB Büyük Kongre Delegesi
2004-2010 Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
2010-2012 Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı
2012-        Türk Dermatoloji Derneği Başkanı
2013-        Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) Yürütme Kurulu üyesi

 ONUR KURULU ADAYLARIMIZ

Taha KARAMAN
1958 Ankara doğumlu. 1983 Hacettepe Tıp Fak. mezunu. Psikiyatri Uzmanı. Profesör Dr. Antalya Tabip Odası 1996-2000 dönemi Büyük Kongre Delegesi, 2000-2002 dönemi Onur Kurulu, 2002-2004 dönemi Yönetim Kurulu üyesi.

2010-2012 TTB Merkez Konseyi Denetleme Kurulu Üyesi
Türk Psikiyatri Derneği Antalya Şube Başkanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Başkanı
Akdeniz Tıp Fak. Psikiyatri Ana Bilim Başkanı olarak çalışıyor.

Fevzi KARAKURT
1953 Sarıkamış/Kars doğumlu. 1979 İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunu. Meslek yaşamı boyunca Antalya Tabip Odası Başkanlığı görevi de dahil olmak üzere hekim hareketinde aktif görevler aldı. Evli, iki çocuk babası.
Antalya Çaybaşı Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışıyor.
Nursel ŞAHİN
1961 Ankara doğumlu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Anestezi ve Reanimasyon uzmanı. Profesör Dr. Adana ve Antalya’da görev yaptı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda 1995 yılında ihtisasını tamamladı 2000-2002 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2004-2006 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2008 TTB Büyük Kongre Delegesi. Evli, iki oğlu var.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Tülin AYDOĞDU TİTİZ
1956 Burdur doğumlu. 1980 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Profesör Dr. Burdur ve Erzurum’ da görev yaptı. 1989 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 2008-2010 Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı.

2009-2012 Akdeniz Üniversitesi Anestezi  ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı
2009-…..Tıp Uzmanlık Kurulu’nda Anestezi Müfredat Programı kurul üyesi
Türkiye Anestezi ve Reanimasyon  Yeterlilik (TARD-YEK) kurul üyesi
2014-2016 Sürekli Tıp Eğitimi STE/SMG Çalışma grubu ve Sınav ve Eğitim Komisyonu Üyesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Cezmi ÇAĞRI TÜRK
1977 Adana doğumlu. 2001 İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2007 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007-2009 yıllarında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde ve 2009-2010 yılında ise yaklaşık 1 yıl süreyle Samsun Çarşamba İlçe Devlet Hastanesinde görev yaptı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapıyor

 DENETLEME KURULU ADAYLARIMIZ

Kemal SAĞNAK
1957 Şarkışla/SIVAS doğumlu. 1979 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1983 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde de Göz hastalıkları ihtisasını tamamladı.
Ağrı, Sivas, Antalya’da Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalıştıktan sonra, 2013’te Antalya Atatürk Devlet Hastanesinden emekli oldu.1 yıl Medikalpark Antalya Hastanesinde çalıştı. 1986 Sivas-Erzincan-Yozgat Tabip Odasında yönetim Kurulu üyesi. Türk Oftalmotoloji Derneği üyesi.
 Özel Medline Antalya Hastanesinde çalışıyor.
Özmen METİN
1970 Kayseri doğumlu. 1997 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2004 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri ihtisasını tamamladı. Psikiyatri Uzmanı. Yrd. Doç.Dr. Türk Psikiyatri Derneği üyesi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışıyor.
Fikret TAŞ
1965 Gemerek/Sivas doğumlu. 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Radyoloji ihtisasını Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Doç.Dr. 2002-2006 Sivas-Erzincan-Yozgat Tabip Odası Başkanı. Evli ve iki çocuk babası.
Özel Antalya Yaşam Hastanesi’nde çalışıyor.

MERKEZ DELEGASYON ADAYLARIMIZ

Sibel ATALAY
1973 Kayseri doğumlu. 1996 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Diyarbakır, Konya ve Kayseri’de Pratisyen Hekim olarak görev yaptım. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi ABD da ihtisas yaptı. Devlet hizmeti yükümlülüğünü Niğde Devlet hastanesinde tamamladı. Evli, 2 çocuğu var. Özel Medisu ve Şifa Hastanesinde çalışıyor.
Ömür Okan CİNEMRE
1970 Ankara doğumlu. 1993 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi Acil serviste mecburi hizmetini tamamladı. SSK Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi Nöroşirurji kliniğinde uzmanlık eğitimini bitirdi. 2001-2008 arasında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Nöroşirurji kliniğinde çalıştı. Bir süre Medicalpark Hastanesinde çalıştı. Ankara Tabip Odası ve TTB bünyesinde komisyon çalışmalarında bulundu. Tıp Dünyası gazetesi yayın kurulunda yer aldı. Antalya hekim meclisi üyeliği ve hastane temsilciliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası.
Özel Medstar Hastanesinde çalışıyor.
Esra OKAN
1966 Antalya doğumlu. 1990 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen Hekim. Antalya Tabip Odası Halk Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonlarında  görev aldı.
1994- 1996-1998 dönemi TTB Büyük Kongre Delegesi. Bir kızı var.
Kepez 33 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde çalışıyor.
Ali SATILMIŞ
1973 Ankara doğumlu. 1998 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Aynı fakülteden pediatri uzmanlığını aldı. Evli, bir oğlu var.
Özel Medical Park Hastanesinde çalışıyor.
Aytekin ŞENGÜN
22.02.1967 Mardin doğumlu. 1991 yılında Cerrahpaşa tıp fakültesini bitirdi. 1991 -2006  yılları arasında cezaevi hekimi olarak çalıştı. Pratisyen Hekim.
13 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde Aile hekimi olarak çalışıyor.
Yahya TAŞ
1974 Almanya doğumlu.1998 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. Giresun ve Kocaeli’de çalıştı. Kocaeli tabip odası pratisyen hekim komisyonunda aktif olarak çalıştı.  2006-2008 ve 2008-2010 Kocaeli TTB Büyük Kongre Delegeliği yaptı. Evli.
Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışıyor
Tolga TEMEL
1970 Niğde doğumlu. 1996 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.Pratisyen hekim. Kastamonu ve Edirne’de görev yaptı. 1999-2001 Kastamonu-Çankırı Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyon üyesi, 2002-2004 Edirne Tabip Odası İş Yeri Hekimliği Komisyon üyesi, 2004-2006 Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. 2006-2007 Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi.
Özel Antalya Tıp Merkezinde çalışıyor.
İbrahim YALÇIN
1958-Kilis Doğumlu.1982 yılı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. Ortopedi uzmanı. Uzun yıllar Tabip Odası Alanya Temsilciliği yaptı.
Alanya Devlet Hastanesi’nde çalışıyor.
Koray YALÇIN
1983 İstanbul doğumlu. 2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. 2013 S.B Okmeydanı E.A.Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde ihtisas yaptı. 2013- 2014 S.B Gaziosmanpaşa Taksim E.A. Hastanesi Çocuk Kliniğinde uzman doktor olarak çalıştı. 2012-2013 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı’nda görev aldı, 2010-2013 yılları arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tabip Odası Temsilciliği görevini yürüttü. 2012-2014 TTB Büyük Kongre delegesi, halen TTB Asistan Hekim Kolu yürütmesinde görev yapıyor. Evli.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı’nda yan dal uzmanlık eğitimine devam ediyor.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın