2014-2016 Adaylarımız

Antalya Çağdaş Hekimler > 2014-2016 Adaylarımız

Çağdaş Hekimler, 4 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak Antalya Tabip Odası seçimleri

için adaylarının listesini açıkladı.

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU ADAYLARIMIZ

Egemen Aktaş – Özel Olimpos Hastanesi
İbrahim Çelik – Aile Sağlığı Merkezi
Halil Duran – Medline Hastanesi
Niyazi Nefi Kara – Eğitim Araştırma Hastanesi
Safa Nihan Keysan – Toplum Sağlığı Merkezi
Özlem Bodur Yalçın – Eğitim Araştırma Hastanesi
Ertan Yılmaz – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

ONUR KURULU ADAYLARIMIZ

Taha Karaman – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fevzi Karakurt – Aile Sağlığı Merkezi
Nursel Şahin – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tülin Aydoğdu Titiz – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cezmi Çağrı Türk – Eğitim Araştırma Hastanesi

DENETLEME KURULU ADAYLARIMIZ

Özmen Metin- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kemal Sağnak – Medline Hastanesi
Fikret Taş – Yaşam Hastanesi

MERKEZ DELEGASYON ADAYLARIMIZ

Sibel Atalay – Medisu Hastanesi
Ömür Okan Cinemre – Medstar Hastanesi
Esra Okan – Aile Sağlığı Merkezi
Ali Satılmış – Medical Park Hastanesi
Aytekin Şengün – Aile Sağlığı Merkezi
Yahya Taş – Korkuteli Devlet Hastanesi
Tolga Temel – Antalya Tıp Merkezi
İbrahim Yalçın – Alanya Devlet Hastanesi
Koray Yalçın – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

SENİN TABİP ODASINA,
TABİP ODASININ SANA İHTİYACI VAR!
Ülkemizde hekimlik mesleği belki de en zor günlerini yaşıyor. Bunun en büyük kanıtı, hekimlerin çoğunun çocuklarını hekim olmaktan caydırmaya çalışmasıdır. Eskiden hemen her çocuğun rüyası olan mesleğimiz, bugün özellikle hekimlerin kendi çocuklarını korumaya çalıştıkları bir kabusa benziyor.

Mesleğimizi böylesine değersizleştiren en önemli faktörlerden birisi AKP iktidarının uyguladığı politikalardır.  Öncelikle sağlıkta dönüşüm denilen yıkım harekatıyla ortada sağlık sistemi adına bir şey kalmadı. Birinci basamak tamamen ticarileştirildi. Hekimler İşletme göreviyle de uğraşırken mesleklerini icra edemez hale getirildiler. Her türlü bürokratik yük ve angarya aile hekimlerinin üzerine yıkıldı. Bunun sonucu koruyucu sağlık hizmetleri uygulanamaz hale geldi ve bu çağda kızamık salgınıyla karşı karşıya kaldık.

İkinci basamak hastaneler, kamu hastane birlikleri adı altında CEO’lar tarafından yönetilen işletmelere dönüştürüldü. Performans sistemi hastaları para-puana dönüştürürken, çalışma barışını bozdu. Hekimler, performans hesaplarıyla birbirlerine düşürüldü.

Üniversiteler ise tam anlamıyla 12 yıldır süregiden siyasi iktidarın gazabına uğradılar. Öğretim üyelerine dönük kindar tavır ve alt-yapı eksikleri, artan kontenjanlarla niteliksizleştirilen tıp eğitimi bu gazabın en vahim örnekleridir.

Halkın hekimlere karşı kışkırtılması sonucu artan şiddet, artan iş yükü, düşürülen ücretler ve daha sayamayacağımız birçok örnek mesleğimizin ve sağlık sistemimizin içinde olduğu karanlık tabloyu apaçık ortaya koymaktadır.

Yaratılan bu karanlık tablo sadece hekimlerle ve sağlık alanıyla sınırlı değil elbette. Ülkemizin havası, suyu, taşı, toprağı, deresi, ormanı, en önemlisi insanı bir karanlığa mahkum edilmek isteniyor.

Ülkemiz bu hekim ve halk düşmanı zihniyetten kurtarılmalıdır. Ülkemiz sağlık sistemini yıkıma götüren bu anlayışından kurtarılmalıdır. Ve bu yolda biz hekimlere önemli görevler düşmektedir.

Öncelikle hekimlerin örgütlü gücünü temsil edecek, sağlık sistemindeki yıkıma karşı mücadele edecek, hekimlerin haklarını koruyacak, mesleki değersizleştirmenin önüne set çekecek bir tabip odasına ihtiyacımız var. Ancak ne yazık ki bugün Antalya Tabip Odası hekimlerin üye olmaktan uzak durdukları, hekimlerin sorunlarına uzak, etkisiz ve işlevsiz bir kurum haline getirilmiş durumda.

Çağdaş Hekimler olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hep birlikte Antalya Tabip Odası’nda yeni bir dönem başlatmaya çağırıyoruz:
1- Hekimlerin bir arada, örgütlü olmaya ihtiyacı var. Sorunlarımızı ancak örgütlü gücümüzle aşabiliriz. Bu nedenle tabip odamıza ihtiyacımız var.
2- Mesleğimiz değersizleştirilirken, ne yazık ki tabip odamız da etkisizleştirilmektedir. Etkisiz bir tabip odası mesleğimizin değerlerini ve hekimlerin haklarını savunamamakta, ülkemizdeki karanlığa karşı tavır alamamaktadır.
3- Hekimlerin tabip odasına, tabip odasının hekimlere ihtiyacı var. Yıllardır tabip odası yönetimini işgal eden anlayış artık geri çekilmelidir. Oda yönetiminde oldukları yıllar içerisinde hiçbir kazanım elde edemeyen yöneticilerin değişmesi bir zorunluluktur. Tabip odası tüm hekimlerin katkısıyla etkili ve güçlü bir meslek odası haline gelmelidir.
4- Hekimlerin hakları için mücadele eden, ülkemizin geleceği için taşıdığı sorumluluğu yerine getiren, etkin, çağdaş ve mücadeleci bir tabip odasına ihtiyaçları var.
5- AKP hükümetinin ülkemizde yarattığı yıkımın bir parçası olarak uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm yalanı her yönüyle deşifre edilmeli. Bu yıkımın sonuçları tüm sağlık çalışanlarına ve halkımıza anlatılmalı. Daha önemlisi bu yıkıma karşı somut bir mücadele ortaya koyulmalıdır.
6- Hekime dönük şiddetin en önemli sebebi halkın hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına karşı kışkırtılmasıdır. Fedakarca sağlık hizmeti sunduğumuz halkımızla aramıza yalanların ve kışkırtmanın girmesine izin verilmemelidir. Tabip Odası gerek hastalıklar gerekse de sağlık sistemi hakkında halkı bilgilendirici seminerler düzenlemeli, halka hastaneler dışında da doğrudan ulaşıp doğru bilgi vermelidir.
7- Hekim haklarında yaşanan erozyonun durdurulması için acil bir eylem planına ihtiyaç var. Hakkaniyetten uzak ödeme biçimlerine, artan çalışma saatlerine, artan hasta sayısı ve iş yüküne, yoksulluk sınırında emekli ücretlerine karşı haklarımızın takipçisi olan bir mücadele başlatılmalıdır.
8- Tabip odasının gençleşmeye ve dinamizme ihtiyacı vardır. Tabip odası diplomalarına el koyulan genç hekimlerin, angaryaya zorlanan birinci basamak hekimlerinin, uzmanlık eğitimi sırasında aşırı iş yükü altında ezilen asistan hekimlerin haklarını arayacakları adres haline gelmelidir.
9- Yolsuzluğun, hırsızlığın çeteciliğin ve her türden pisliğin ayyuka çıktığı bu dönemde mücadele, hak ve değerler kavramları üzerine inşa edilerek sürdürülmelidir.

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olacak bir Antalya Tabip Odası; hekimlerin, halkın ve Türkiye’nin vicdanı olacaktır. Bu ülkenin, bu ülke insanının, hekimlerin etkin demokratik katılımcı bir Antalya Tabip Odası’na ihtiyacı var.

Çağdaş Hekimler olarak Antalya Tabip Odası’nda görev almaya hazırız. Tabip Odası’nı işlevsiz, etkisiz bir kurum olmaktan çıkarıp hekimlerin örgütlü gücünü temsil eden etkin ve mücadeleci bir meslek örgütü haline getireceğiz. Tüm hekimleri beraber olmaya çağırıyoruz. Unutmayın, hekimlerin tabip odasına, tabip odasının hekimlere ihtiyacı var!

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın