2022-2024 Adaylarımız

Antalya Çağdaş Hekimler > 2022-2024 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2022-2024 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri

YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

                                                                                                                Metehan Akbulut

Kişisel web sayfası https://www.metehanakbulut.com

1967, Sivas doğumlu. 1990, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
Artvin, Erzincan, Sivas ve Antalya’da görev yaptı. 2016 yılında emekli oldu.
Hekim ve sağlık emekçileri mücadelesi içinde örgütlü ve aktif olarak yer aldı. Antalya Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası kurullarında görevler aldı.
1996-1998, 1998-2000, 2002-2004, 2004-2006 ve 2016-2018 yıllarında Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
2000-2002, 2006-2008, 2018-2020 ve 2020-2022 yıllarında TTB Büyük Kongre Delegesi
2021-2022 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı
Tabip Odası, Pratisyen Hekimlik Derneği, Tüm Emekliler Sendikası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi
Yakın tarih üzerine araştırmalar yapıyor, yayımlanmış iki kitabı var.
1994 yılından bu yana Antalya’da yaşıyor. Halen Özel Dünyagöz Hastanesi’nde İşyeri Hekimi olarak görev yapıyor. Evli.

  Çiler Akın Akdeniz
1976 Denizli doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antalya’da okudum. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldum.
Dermatoloji uzmanlığımı 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladım.
2005-2018 yılları arasında İzmir, Kuşadası ve Antalya’da çeşitli özel hastanelerde Dermatoloji uzmanı olarak çalıştım.
2018’den beri Konyaaltı’nda muayenehane hekimliği yapmaktayım.
Evliyim ve bir kızım var.
  İbrahim Çelik
1963 Burdur doğumlu. 1986 yılı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
1986-1988 Urfa-Hilvan Mecburi Hizmet,
1989-1990 Askerlik Hava Hastanesi Eskişehir,
1991-1997 Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Antalya,1998-2010 112 Acil Ambulans Servisi ve 2010-2021 15 Nolu ASM’de çalıştı.
2014-2016 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi
2014-2016 TTB Aile Hekimleri Kol Yürütme Kurulu Üyesi
2018-2020 Antalya Tabip Odası Onur Kurulu üyesi
Emekli
M.Cumhur İzgi
1961’de Kuyucak/Aydın’da doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1986’da mezun oldu. Posof/Kars Devlet Hastanesi, Antalya Devlet Hastanesi ve Göynük/Kemer Sağlık Ocağında çalıştı. 1996-2004’de işyeri hekimliği de yaptı. Tıp Tarihi ve Etik alanında Haziran 2009’da bilim doktoru oldu ve 2010 ‘da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak akademik hayata başladı. 2013’de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Programı’nı tamamladı. Ekim 2015’de doçent unvanı aldı. Mart 2017’de emekliye ayrıldı.
2004-2006’da Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği, 2008-2011 döneminde ve 2017’den günümüze TTB Etik Kurulu üyeliği görevlerini aldı.
Evli ve bir kız babası.
 taha-karaman.jpg Taha Karaman
1958 Ankara doğumlu. 1983 Hacettepe Ü.T.F. mezunu. Psikiyatri uzmanı. Profesör.
1996-2000 TTB Büyük Kongre Delegesi.
Akdeniz Ü. T.F. Psikiyatri A.D. Emekli Öğretim Üyesi,
2000-2002 ve 2014-2016 Antalya T.O. Onur Kurulu Üyesi.
2002-2004 Antalya T. O. Y.K. Üyesi.
2010-2012 TTB Denetleme Kurulu Üyesi.
2014-2016, 2016-2018,2018-2020 TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi.
2020-2022 TTB Büyük Kongre Delegesi
  Mustafa Tekin
1973 Merzifon-Amasya doğumlu. 1999 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılına kadar ilk görev yeri olan Antalya 13 Nolu Sağlık ocağında çalıştıktan sonra 2004 yılına kadar Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nde Bulaşıcı Hastalıklar şube müdürü olarak görev yaptı. 2004-2007 Antalya Acil Sağlık Hizmetlerinde 112 Ambulans hekimliği yaptıktan sonra 2011 yılına kadar Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim ve Araştırma Merkezi sorumlusu olarak çalıştı.2011-2021 yılları arasında Özel Antalya Anadolu Hastanesinde genel müdür yardımcılığı ve mesul müdürlük yaptı. Halen Medicalpark Antalya Hastanesinde başhekim olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 kız babasıdır.
2020-2022 TTB Büyük Kongre Delegesi
Hülya Toygar
1950 yılı İstanbul doğumluyum
İlk, orta, lise eğitimimi Ankara’da aldım.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum
Aynı üniversitenin Göz kliniğinde (Göz Bankası) ihtisas yaptım
1980 yılında Almanya’ya taşındım
Almanya’da denklik aldıktan sonra orada muayenehane hekimliği yaptım
2006 senesinde Türkiye’ye döndüm
2013 yılına kadar An-Deva Dokuma polikliniğinde göz hekimi olarak çalıştım.
İki çocuk annesiyim

ONUR KURULU ADAYLARIMIZ

                                                                                                                Sema Akman
1963 Korgan-Ordu doğumludur. 1987’de İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası Kocaeli’nde mecburi hizmet ve 2002’de Amsterdam-Hollanda’da AMC’de çalışması, halen devam etmekte olan muayenehane deneyimi dışında tüm çalışma hayatı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçmiştir. Mesleki derneklerde ve sivil toplum örgütlerinin yönetim kurullarında görev almıştır ve görev almaya devam etmektedir. Antalya Tabip Odası’nda delege olarak ve Öğrenci Burs Komisyonu üyesi olarak görev almıştır. A.Ü. Toplumsal Destek Projeleri koordinatörlüğü kurucusudur. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Fatmagül Aslan
1974, Doğanhisar-Konya doğumludur. 1998 yılında Akdeniz Ü. Tıp Fakültesinden mezun olmuş; Akşehir ve Bornova’da çeşitli sağlık ocaklarında 8 yıl görev yapmıştır. Uzmanlık eğitimini Akdeniz Ü. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2012 – günümüzde de SBÜ Antalya Eğ. ve Arş. Hastanesi Adli Tıp Birimi ve Çocuk İzlem Merkezi’nde görev yapmaktadır. Antalya Tabip Odası’nda çeşitli komisyonlarda görev almış olup, günümüzde de onur kurulu üyesidir. Eşi Aile Hekimidir ve 2 çocukları vardır. Şiddet ve malpraktis konularında çalışmaktadır.
M. Cahit Bozyel
1964 yılında Lice / Diyarbakır’da doğdu.
1987 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1988-1994 yıllarında Burdur ve Tekirdağ’da çeşitli Sağlık Ocakları ve Acil Serviste çalıştı.
1995-2000 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.
2001-2004 yıllarında Adıyaman ve Diyarbakır SSK Hastaneleri’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalıştı.
2005-2012 yıllarında Özel Konyaaltı Tıp Merkezinin kurucu ortağı oldu, Merkezin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalıştı.
2013- Muayenehane hekimi olarak çalışmaya devam emektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
  Meltem Demir
Doğum yeri İskenderun olup aslen Ordu’ludur. 1989 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Antalya/Akseki merkez sağlık ocağında mecburi hizmetini tamamlamıştır. Antalya 7 ve 12 nolu sağlık ocaklarında pratisyen hekim olarak görev yapmıştır.2001-2005 yıllarında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Özel Antalya Medicalpark hastanesinde ve Antalya Bilim Üniversitesinde Dr. Öğ. Üyesi olarak çalışmaktadır. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Türk Biyokimya derneği, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.
Filiz Ersel Tüzüner
1950, Elazığ doğumlu.
1974’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanlık eğitimlerini aldı. 1984 Yılında Antalya’ya gelerek Akdeniz Üniversitesi kurucu öğretim üyeleri arasında yer aldı.
1987’de Doçent, 1996’da Profesör oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve Eğitim Koordinasyon Kurulunda görev aldı. Bir dönem Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. İlaç Araştırmaları Etik Kurulu ve Tıp Fakültesi Daimi Etik Kurulunda başkan olarak görev aldı.
1992-1994 Döneminde Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
İki dönem Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği başkanlığında bulunmuştur.
2004 Yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılarak İstanbul’a yerleşti. 2005-2020 Arasında serbest hekimlik yaptıktan sonra Antalya’ya geri döndü.

DENETLEME KURULU ADAYLARIMIZ

                                                    İsmail Gömceli
1969 Diyarbakır doğumlu.Memleketi Uşak
İlk ve orta eğitimini Eskişehir’de, lise eğitimini İzmir’de Maltepe Askeri Lisesi’nde tamamladı.
Tıp fakültesi eğitimine Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde başladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1999-2001 yıllarında Ankara Kalaba sağlık Ocağı’nda mecburi hizmet görevi kapsamında pratisyen hekimlik yaptı.
2001-2006 yıllarında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi aldı.
2006-2008 yıllarında Diyarbakır devlet hastanesinde genel cerrahi mecburi hizmetini tamamladı.
2008-2011 yıllarında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde “Gastroenteroloji Cerrahisi” yan dal eğitimini tamamladı.
2011 yılında Eskişehir Yunus Emre devlet hastanesinde yan dal mecburi hizmet görevine başladı.
2011-2017 yıllarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gastroenteroloji Cerrahı olarak çalıştı.
2017- 2021 yıllarında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği eğitim ve İdari sorumluluğu görevlerini yürüttü.
Halen Medstar Antalya hastanesinde çalışmaktadır.
2014 yılında Doçent, 2021 yılında Profesör ünvanı aldı
Evli ve iki çocuk babasıdır. 
  Hamide Öner Tomruk
1957 Ankara doğumlu.
1982 yılı Hacettepe KGN Tıp fakültesinden mezun oldu.
Zorunlu hizmetini Antakya merkez sağlık ocağı tabibi olarak tamamladı. 1985-1990 tarihleri arasında Akdeniz Tıp Fakültesinde Kadın hastalıkları ve doğum dalında ihtisas yaptı. 1990 -2010 yılları Atatürk Devlet hastanesinde ve özel muayenehanede kadın doğum uzmanı olarak çalıştı .2010-2018 yılları arasında özel tıp merkezi ve özel hastanede görevine devam etti 2018 yılında emekli oldu. Evli ve 1 çocuk annesi.
2020-2022 Antalya Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi
  Mehmet Yapıcı
1971 Antalya Elmalı doğumluyum.1977-1982 Fethiye Kemer İlkokulu, 1982-1988 Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi,1989-1995 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördüm. 1995- 2003 Van Devlet Hastanesi Acil Servis,2004-2005 Antalya Devlet Hastanesi Acil Servis,2005-2014 Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servislerinde çalıştım.2014 yılından beri Antalya Yaşam Hastanesi Acil Servisinde çalışmaktayım.

TTB KONGRE DELEGE ADAYLARIMIZ

                                                                                                                    Ö. Okan Cinemre
Aslen Trabzon’lu olup, Ankara doğumludur. 1987 Kabataş Erkek Lisesi ve 1993 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Kırşehir Kaman Devlet Hastanesi Acil serviste mecburi hizmetini tamamladı ve SSK Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi Nöroşirurji kliniğinde uzmanlık eğitimini bitirdi. 2001-2008 arasında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Nöroşirurji kliniğinde ve ardından Medicalpark Hastanesinde çalıştı. Ankara Tabip Odası ve TTB bünyesinde komisyon çalışmalarında bulundu. Tıp Dünyası gazetesi yayın kurulunda yer aldı. Antalya Hekim Meclisi üyeliği ve hastane temsilciliği yaptı. 2016-2018 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2018-2020 ve 2020-2022 yıllarında TTB Büyük Kongre Delegesi
Halen Özel Medstar Yıldız Hastanesinde çalışıyor
  Elmas Döşemeci
1965 Kaman-Kırşehir doğumlu
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimleri Ankara’da
1990 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu
Mecburi Hizmet Kayseri Bünyan Devlet Hastanesi
1992-2012 Antalya’da Sağlık Ocağı Hekimliği
2012 yılından itibaren Antalya Serik ve Aksu ilçelerinde Aile Hekimi
2018-2020 Antalya Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi
2020-2022 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Evli ve iki çocuk annesi
Naci İşoğlu
1962 Adana doğumlu. 1985 İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa)Tıp Fakültesi mezunu. Halen Siteler ASM’de Aile Hekimi olarak çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası.
1998-1999 Yönetim Kurulu Üyesi
1999-2002 Tabip Odası Başkanı 2002-2006 TTB Merkez Yürütme Kurulu üyesi
2002-2004 ve 2016-2018 TTB Büyük Kongre Delegesi
2004-2006 Tabip Odası Başkanı
2006-2008 Yönetim Kurulu Üyesi
2018-2022 Yönetim Kurulu Üyesi
H. Elif Peştereli
1963 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993’de İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Tıbbi Patoloji ihtisasını aldı. 1995-1997 yıllarında Aksaray Devlet Hastanesinde Patoloji Uzmanı olarak mecburi hizmetini yaptı. 1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında uzman olarak çalışmaya başladı.2000’de Yardımcı Doçent 2003 yılında Doçent; 2009 yılında Profesör oldu. Halen aynı birimde çalışmakta.2018-2020 ve 2020-2022 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi. Evli ve bir çocuk annesi
Nursel Şahin
1961 Ankara doğumlu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
Anestezi ve Reanimasyon uzmanı. Profesör Dr. Adana ve Antalya’da görev yaptı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda 1995 yılında ihtisasını tamamladı.
1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent ve 2008 yılında profesör oldu.
2000-2002  ve 2006-2008 TTB Büyük Kongre Delegesi,
2004-2006 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi,
2014-2016 Antalya Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi
2018-2020 ve 2020-2022 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Evli, iki oğlu var.
Antalya Tüp Bebek Merkezi’nde çalışıyor.
Fikret Taş
1965 Gemerek/Sivas doğumlu. 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
Radyoloji ihtisasını Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1998 yılında tamamladı. 1999 yılında Yrd.Doç. ve 2004 yılında Doç. Ünvanı aldı.
1996-1998 Sivas-Erzincan-Yozgat Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
1998-2000 Sivas-Erzincan-Yozgat Tabip Odası Saymanı
2000-2002 TTB Büyük Kongre Delegesi
2002-2006 Sivas-Erzincan-Yozgat Tabip Odası Başkanı
2014-2016 Antalya Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi
2018-2020 ve 2020-2022 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Evli ve iki çocuk babası.
Özel Antalya Yaşam Hastanesi’nde çalışıyor.
 kaan-taser.png Kaan Taşer
1967 Erzurum doğumlu, aslen Ürgüplü. İlk, orta liseyi sırasıyla İstanbul, Çankırı ve Erzincan da tamamladı..1991 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp mezunu..1993-1997 arası Antalya 2 nolu AÇ-SAP merkezinde çalıştı..1997-1998 Kayseri Ana Tamir tank fabrikasında işyeri hekimi olarak askerliğini tamamladı..1999-2010 AÇS-AP ve Ergen sağlığı ve Ambaum da çalıştı.2010 dan sonra Gündoğmuş, Mavikent ve Beldibi’nde son 5 yıldır da Konyaaltı Karşıyaka ASM de aile hekimi..
2018-2020 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi,
2020-2022 TTB Büyük Kongre Delegesi
2020 den beri SES Antalya Şubesi eş başkanı
  G.Gülay Yılmaz
1960 Antalya doğumlu. Antalya İnönü İlkokulu, Hızır Reis Ortaokulu ve Antalya Lisesi
1984 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1984-1986 yıllarında Iğdır’da Sağlık Ocağında
1986-1988 yılları arasında Antalya 1 No lu Sağlık Ocağında görev yaptı
1988-1992 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları .
1992-1996 yılında da Çocuk Nefroloji de çalıştı
1997-2009 Antalya Devlet Hastanesi’nde Çocuk Nefroloji Uzmanı
2009 yılında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden emekli oldu
Özel Çocuk Tıp Merkezi’nde kurucu olarak 1998 yılından itibaren görev yapmakta.
2018 yılından itibaren ATSO, Sağlık Grubu Meclis üyesi
2018-2020 ve 2020-2022 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Evli ve 2 çocuk (ikiz) sahibi
   Ulaş Yılmaz
1978 yılında Hoçvan Hasköy /Ardahan’ da doğdu.
Tıp Eğitimini 1997-2003 yılları arasında Kocaeli Tıp Fakültesinde yaptı
2003-2006 yıllarında Diyarbakır Yolboyu Sağlık Ocağı,2006-2008 yılları arasında İstanbul Üsküdar’da çeşitli Sağlık Ocaklarında pratisyen hekim olarak çalıştı.
2009-2013 yılında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim-Araştırma Hastanesinde Psikiyatri Uzmanlığını aldı.
2013-2016 arası Ağrı Devlet Hastanesinde Uzman Hekim olarak mecburi hizmetini yaptı.
1997-2003 arası TTB-TÖK aktivisti
2004-2006 Diyarbakır Tabip Odası Denetleme Kurulu üyesi
2014-2016 yılları arasında Ağrı Tabip Odası başkanlığı yaptı. Oda başkanlığı döneminde açılan soruşturma nedeniyle bir süre kamuda çalışma hakkı engellendi. 2020-2022 TTB Büyük Kongre Delegesi
Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Üyesi, İstanbul İFSAK üyesi
2016 yılında Antalya Kumluca Devlet Hastanesine tayin oldu. Halen Kepez Devlet Hastanesinde Psikiyatri Uzmanı olarak görev almaktadır. Bekar

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın