Acı Gerçek-Ali Özyurt

Antalya Çağdaş Hekimler > Acı Gerçek-Ali Özyurt

ACI GERÇEK: ALİ RIZA ÜÇER VE TIP KURUMU DERNEĞİ TTB VE TÜM TABİP ODALARI YÖNETİMLERİNİ SÖZDE KARŞI OLDUKLARI AKP HÜKÜMETİ YANDAŞLARINA KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYOR.

Bu yazıyı içim acıyarak yazıyorum. Ancak içinde bulunduğum bir süreç olduğu için yazmayı tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum. Lütfen bu iletimi üyesi olduğunuz tüm gruplarla paylaşınız. Tam zamanlı çalışmama ve tam zamanlı çalışma düzenini savunmama rağmen 30 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren 5947 sayılı yasa her ne kadar “Tam Gün” adı ile bilinse de “Tam Bir Aldatmaca” olduğu için bu yasaya karşı çıktım.

Tıp Kurumu Derneği Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer,  TTB ve tabip odaları yönetiminde özveriyle çalışan bazı “demokrat, laik, çağdaş hekimlere” haksız yere saldırmayı  ne yazık ki bir meslek haline getirdi. Tıpkı Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yaptığı gibi saldırısını şimdi de 110 bin hekimin yasal ve yarı kamusal olan meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği ve TTB bünyesindeki 65 Tabip Odası yok etmek için sürdürüyor.

Dr. Ali Rıza Üçer’in bu karalama çalışmasının  MEDİMAGAZİN’de çıkması tesadüf değildir. Amaç sürmekte olan tabip odası seçimlerinde AKP’nin sağlık politikalarına karşı dik duruş sergileyen, sağlığın ücretsiz olarak verilmesini ve alınır satılır bir meta olmamasını söyleyen tüm bunların Anayasa’ya aykırı olduğunu sürekli vurgulayan TTB’ye karşı başta Sağlık Bakanı ve AKP hükümeti olmak üzere yürütülen sistematik bir kampanyanın payandası olmaktır.

Ali Rıza Üçer TTB’ni ve 65 tabip odasını AKP yandaşı hekimlere teslim etmek ve TTB ve tabip odalarını Sağlık Bakanlığına bağlı birer “BÜRO” yapma çalışmalarına “gönüllü” olarak katılmıştır.

Son olarak şunu belirtmek isterim ki hangi ideolojik görüşten olursak olalım biz “Hekimiz”. Hekimlerin “Demokratik” ve “Etkin” tek örgütü “TTB ve ona bağlı 65 tabip odası”dır. Kendisini “hekim” olarak tanımlayan 110.000 meslektaşım   TTB’ne  sahip çıkmak, örgütün bakanlığa bağlı bir “YANDAŞ BÜRO” olmaması için etkin caba harcaması gereklidir.

O nedenle 65 ildeki seçimlerde “HEKİMLERİN KAZANMASI” için seçimlere katılınız. Seçimlerde demokratik hakkınız olan oyunuzu kullanınız. AKP iktidarı “HEKİMLİK MESLEĞİNİ ” tıpkı mezarda emeklilik gibi mezara gömmek için and içmiştir.

Bu mesleğin ölmesini istemiyorsanız lütfen mesleğimize, onurumuza, etik değerlerimize, saygınlığımıza sahip çıkan “ETKİN DEMOKRATİK TTB” ye ve onun değerlerini savunan illerdeki “ÇAGDAŞ HEKİMLER” ve “DEMOKRATİK HEKİMLER” e desteğinizi esirgemeyiniz.

Aşağıdaki TTB açıklamasında da göreceğiniz gibi TTB, sözde “tamgün” yasasına tümden karşıdır. Bu yasanın tümüyle iptalini talep etmiştir. CHP başvurusunda eksik kalan yönler içinde “DAVALAR” açmaktadır.

TTB ve demokratik, çağdaş, laik hekimler “Yüzyıllık” gelenekten “Binyıllık” geleceğe 110.000 hekimden aldığı güçle emin adımlarla yürümektedir.

Biz Gün İçin  Değil Gelecek İçin

Parayı Değil Sağlık İçin

Şöhret Değil Hekimlik Değerleri İçin

Bakanlık Bürosu Değil Meslek Örgütü İçin Varız

Dr.Ali Özyurt

 

 

 

Zorunlu Açıklama

Medimagazin Gazetesi’ne ait www.medimagazin.com.tr adresindeki internet sitesinde 15 Nisan 2010 günü  “Tam Günün iptal davasıyla ilgili şok iddia” başlığı ile Tıp Kurumu isimli Derneğin Hukuk Bürosu açıklamasına yer verilmiştir.

Haberde; “CHP’nin açmış olduğu iptal davasında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan onbinlerce hekimin serbest çalışma hakkını düzenleyen 2368 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran yasa hükmünün iptalinin istenmediği, bu durumun TTB Yöneticilerinin CHP’yi yanıltması sonucu doğduğu ve kamuoyundan gizlendiği” yönünde ifadeler yer almaktadır.

Türk Tabipleri Birliği’ne yöneltilen suçlamalar yanlış ve gerçek dışıdır.

Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği tarafından “Tam Gün” adı ile bilinen 5947 sayılı Yasa’ya karşı, henüz Tasarı aşamasında geri çekilmesi için yürütülen çaba da dahil olmak üzere, yaklaşık iki yıla yayılan bir çok etkinlik ve çalışma yürütülmüştür. Ayrıca TTB’nin çalışma ortamına ilişkin önerileri de hazırlanarak ilgililer ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yasa’nın TBMM’de kabul edilmesi üzerine, uygulanmaya başlamadan önce yürürlüğünün durdurulabilmesi ve iptali için, dava açma yetkisi bulunan, CHP yetkilileri ile görüşülmüştür. Bu çalışmalarda dikkate alınması ve katkı sunulması amacıyla TTB Hukuk Bürosu tarafından bir hazırlık yapılmıştır. Bu hazırlıkta, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının hakları ve sağlık hizmetleri üzerinde Yasa’nın doğuracağı olumsuzluklar üzerinden Anayasaya aykırılık gerekçelerine değinilmiştir.

TTB tarafından yapılan hazırlık, CHP’ye teslim edilmesi ile birlikte eş zamanlı olarak Türk Tabipleri Birliği web sayfasında yayınlanmıştır. Esasen Türk Tabipleri Birliği’nin bu alanda yaptığı bütün çalışmalar ve önerileri hekimler ve kamuoyu ile paylaşılarak yürütülmüştür. Bu çalışmalarla ilgili doğru bilgilere ayrıntılı olarak ulaşmak isteyenler, bu gün de internet üzerinden ulaşabilirler.

Türk Tabipleri Birliği yaptığı çalışmalarda, Yasa ile getirilen “Hekimlerin serbest çalışma hakkına yönelik sınırlama ve noksanlıklar”ın Anayasaya aykırılık nedenlerine, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, kamu üniversitesinde, özel üniversitede, kurum ve belediye hekimliklerinde, özel sağlık kuruluşlarında vb. değişik alanlarda çalışan bütün hekimler yönünden gerekçeleri ile değinmiştir.

Türk Tabipleri Birliği, Ana Muhalefet Partisinin Yasaya karşı iptal davası açması ve açılacak olan davanın bütün anayasaya aykırılık nedenlerini kapsaması için taleplerini iletmiş, görüşlerini aktarmıştır. CHP tarafından, dava açılıp açılmaması ve kapsamının, bütünüyle Parti tüzel kişiliğinin tutum ve tercihleri kapsamında yürütülmesi olağandır. Öte yandan açılan iptal davasının gerekçelerinin TTB dahil bütün kurum ve kişilerle paylaşılması CHP’nin belirlediği bir süreç olarak gerçekleşmiştir.

Diğer yandan, Türk Tabipleri Birliği tarafından, CHP tarafından açılan iptal davasının kapsamında yer almayan hükümlerin itiraz yolu ile Anayasa yargısına taşınabilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmış olup, davaya konu edilecek uygulama işlemleri beklenmektedir.

Tıp Kurumu Derneği’nin konuyu TTB ile olumsuz bir kurgu üzerinden ilişkilendirme çabası kuvvetle muhtemeldir ki AKP’nin sağlıkta izlediği politikalara kararlı ve ısrarlı bir karşı çıkış yürüten ve alternatiflerini de sunan mevcut TTB yönetimini seçim sürecinde yıpratmak ve AKP hükümetine destek olmak amaçlıdır.

Başta hekimler olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

TTB Merkez Konseyi

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın