2010-2012 Adaylarımız

Antalya Çağdaş Hekimler > 2010-2012 Adaylarımız

YÖNETİM KURULU ADAYLARIMIZ

Metehan Akbulut

1967 Sivas doğumlu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990 mezunu. Artvin, Erzincan ve Sivas’ta görev yaptı. Halen merkez 112 2 Nolu ASH İstasyonu’nda çalışıyor.

Pratisyen Hekimlik Derneği Üyesi

1996-1998 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

1998-2000 Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri

2000-2002 TTB Büyük Kongre Delegesi

2002-2004 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

2004-2006 Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri

2006-2008 TTB Büyük Kongre Delegesi

Abdulaziz Akkaya

1955  Elazığ doğumlu. 1980 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.  Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını 1985 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Isparta’da görev yaptı. 4 yıl Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı yaptı. 1991 yılında Antalya Devlet Hastanesi’ne tayin oldu. Halen Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası. Jinekoloji Derneği Antalya Şubesi yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Ahmet Turan Aydın

1952 Zara/Sivas Doğumlu. 1976 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İhtisasını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde 1980 yılında tamamladı.  1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göreve başladı.1995 yılında aynı ana bilim dalında profesör unvanı aldı.

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği Kurucu Üyesi ve 2000-2002 dönemi başkanı.

2005-2009 yılları arasında TOTEK yönetim kurulu üyesi.

2006 – 2008 yılları arasında TOTBİD yönetim kurulu üyesi

Yıldıray Çete

1969 Mardin doğumlu.1993 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. İlk ve Acil Yardım (Acil Tıp)  ihtisasını Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999 yılında tamamladı. Halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı.

2003 yılından bu yana Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2004 yılından bu yana Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı

2005 yılından bu yana TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi

2006 yılından bu yana TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Genel Sekreteri

N. Nefi Kara

1968 Manavgat/Antalya doğumlu. 1991  Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Beyin ve Sinir Cerrahisi İhtisasını tamamladı.  Erzurum, Aydın ve Denizli’de görev yaptı. Halen Antalya Medical Park Hastanesi’nde çalışıyor.

Meslek yaşamı boyunca  tabip odası çalışmalarında aktif olarak görev aldı.

Çetin Özkan

1967 Korkuteli/Antalya doğumlu. 1990 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kastamonu’da görev yaptı.  Halen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda asistan olarak görev yapıyor. Evli ve bir çocuk babası.

Tıp fakültesi öğrencisi iken ve meslek yaşamı boyunca  tabip odası çalışmalarında aktif olarak görev aldı.

Türk Psikiyatri Derneği Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Yönter

1952 Bucak/Burdur doğumlu. 1977 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Heybeliada Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahi Merkezinde 1984 yılında ihtisasını tamamladı. Trabzon ve İstanbul’da görev yaptı. Halen Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalışıyor.

1998-2000 Antalya Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi

DENETLEME KURULU ADAYLARIMIZ

Sevtap Velipaşaoğlu Güney

1967 Çorum doğumlu. 1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Ana Bilim Dalı’nda 1997 yılında ihtisasını tamamladı. 2000 yılında aynı ana bilim dalında yardımcı doçent unvanı aldı. Halen aynı anabilim dalında çalışıyor. Meslek yaşamı boyunca  tabip odası çalışmalarında aktif olarak görev aldı.

A.Metin Sarıkaya

1968 Polatlı/Ankara doğumlu. 1991 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tip Fakültesi mezunu. Malatya’da çalıştı. Akdeniz Üniversitesi’nde dahiliye ihtisasını  1997  Nefroloji üst ihtisasını 2000’de tamamladı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir yıl  öğretim üyesi olarak çalıştı. 2001 ‘de Antalya Devlet Hastanesi’nde Nefroloji Uzmanı olarak çalışmaya başladı.  Halen Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babası.

Neriman Torgay

Antalya doğumlu. 1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.  Sinop’ta görev yaptı. 1990 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ihtisasını   Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Halen Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalışıyor.

ONUR  KURULU ADAYLARIMIZ

M.Levent Döşemeci

1966 Kiraz/İzmir doğumlu. 1990 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kayseri’de görev yaptı. İhtisasını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda 1996 yılında tamamladı.2005 yılında aynı anabilim dalında doçent unvanı aldı. Halen Medical Park Hastanesi’nde çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası.

C.Ali Egemenlik

1953 Ahmetli/Manisa doğumlu. 1977 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1989 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve  Reanimasyon Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Halen Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası.

1992-1994 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Veznedar Üyesi

Erdal Kukul

1958 Borçka/Artvin doğumlu.  1983 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını 1990 yılında tamamladı. 2003 yılında aynı üniversitede profesör unvanı aldı. Evli ve bir çocuk babası.

2006-2008 Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyesi.

Tülin Aydoğdu Titiz

1956 Burdur doğumlu. 1980 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Burdur ve Erzurum’ da görev yaptı. 1989 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı.  2001  yılında aynı anabilim dalında profesör unvanı aldı.

2008-2010 Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı

Muzaffer Zorlu

1961 Trabzon doğumlu. 1983 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahi ihtisasını tamamladı. 1993 yılından itibaren Antalya Devlet Hastanesi’nde ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  görev yaptı. 2009 yılında emekli oldu. Halen An-Deva Yıldız Hastanesi’nde çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası

MERKEZ DELEGASYON  ADAYLARIMIZ

Cahit Bozyel

1964 Diyarbakır doğumlu. 1987 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunu. İhtisasını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda 2000 yılında tamamladı. Diyarbakır ve Adıyaman’da görev yaptı. Halen Özel Konyaaltı Tıp Merkezi’nde çalışıyor. Evli ve bir çocuk babası.

Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği ve Jinekoljik Endoskopi Derneği üyesi

Buket Cinemre

1970 Ankara doğumlu.1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kırşehir’de görev yaptı. Psikiyatri ihtisasını 2000 yılında SSK Ankara Eğitim Hastanesi’nde tamamladı. Antalya SSK Bölge Hastanesi’nde (Atatürk Devlet Hastanesi) görev yaptı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2003 yılında yardımcı doçent unvanı aldı. Halen aynı anabilim dalında çalışıyor. Evli ve bir çocuk annesi.

Mehtap Barç Ergün

1971 Diyarbakır doğumlu. 1994 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Elazığ’da görev yaptı.2001 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Radyodiagnostik  ihtisasını tamamladı.2003 yılından beri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışıyor. Evli ve 2 çocuk annesi.

Meslek yaşamı boyunca  tabip odası çalışmalarında aktif olarak görev aldı.

Naci İşoğlu

1962 Adana doğumlu. 1985 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kayseri’de görev yaptı. Halen 15 Nolu Sağlık Ocağı’nda çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası.

1998-2000 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

2000-2002 Antalya Tabip Odası Başkanı

2002-2004 TTB Büyük Kongre Delegesi

2004-2006 Antalya Tabip Odası Başkanı

2006-2008 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Nursel Şahin

1961 Ankara doğumlu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Adana ve Antalya’da görev yaptı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda 1995 yılında ihtisasını tamamladı. 2010 yılında profesör unvanı aldı. Halen aynı ana bilim dalında çalışıyor. Evli ve iki çocuk annesi.

2000-2002 TTB Büyük Kongre Delegesi

2004-2006 Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

2006-2008 TTB Büyük Kongre Delegesi

Fikret Taş

1965 Gemerek/Sivas doğumlu. 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Radyoloji ihtisasını Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2004 yılında aynı  üniversitede doçent unvanı aldı. Halen Özel Antalya Yaşam Hastanesi’nde çalışıyor. Evli ve iki çocuk babası.

2002-2006 Sivas-Erzincan-Yozgat Tabip Odası Başkanı

 

Kaan Taşer

1967 Ürgüp/Nevşehir doğumlu. 1991 Dokuz Eylül Tıp Fakültesi mezunu. İzmir ve Kayseri’de çalıştı. Halen 2 Nolu AÇSAP Merkezi’nde görev yapıyor.

Meslek yaşamı boyunca tabip odası çalışmalarında aktif olarak görev aldı.

Tolga Temel

1970 Bor-Niğde  doğumlu. 1994 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kastamonu ve Edirne’de görev yaptı. Halen Batı Akdeniz Bölge Kan Müdürlüğü Antalya Kan Bağış Merkezi’nde çalışıyor. Evli ve bir çocuk babası

1999-2001 Kastamonu-Çankırı  Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyon üyesi

2002-2004 Edirne Tabip Odası  İş Yeri Hekimliği Komisyon üyesi

2004-2006 Edirne Tabip Odası  Yönetim Kurulu Üyesi

2006-2007 Edirne Tabip Odası  Yönetim Kurulu Üyesi

Hafize Öztürk Türkmen

1960  Korkuteli/Antalya doğumlu. 1984  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Isparta ve Ankara’da görev yaptı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Deontoloji ve Tıp Tarihi Doktora eğitimini tamamladı. 2000 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD’da görev yapıyor.  2008 yılında aynı ana bilim dalında yardımcı doçent unvanı aldı.

1990-1991 Isparta-Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi

1991-1994 TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Yayın Kurulu üyesi

1995-2000 Ankara Tabip Odası Etik Büro Sekreteri

2009’dan bu yana TTB Merkez Konseyi Etik Kurulu üyesi

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi

Türkiye Biyoetik Derneği, Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği, Türk Geriatri

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın