Antalya Filistin Halkının Yanında

Antalya Çağdaş Hekimler > Antalya Filistin Halkının Yanında

Tabip Odamız her zamanki  gibi yine yoktu.

Ancak Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de bir araya gelen bir çok sendika,dernek, meslek odası ve siyasi parti Antalya  Emek ve Demokrasi Güçleri adıyla,

 

7 Ocak çarşamba günü saat.16.30’da Güllük-TRT kavşağında bulunan SES Antalya Şubesi önünde toplanarak Yavuz Özcan parkına kadar meşaleli yürüyüş bir gerçekleştirdiler.

ANTALYA FİLİSTİN HALKININ YANINDA

Antalya emek ve demokrasi güçleri 7 Ocak günü 16.30 da Güllük-TRT kavşağında bulunan SES Antalya Şubesi önünde toplanarak Yavuz Özcan parkına kadar meşaleli yürüyüş gerçekleştirdiler.

Katılımcılar Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri imzasının olduğu  ’’İsraille Yapılan İkili Anlaşmalar Fesh Edilsin, Katliamı Durdurun ‘’pankartının arkasında toplanıldı.

Yol boyunca ‘’Katil ABD Ortadoğu’dan Defol’’,’’Katil İsrail İşbirlikçi AKP’’,’’Yaşasın Halkların Kardeşliği’’,’’Kahrolsun ABD Emperyalizmi’’ sloganlarının sık sık atıldığı eylemde taşınan meşalelerle birlikte Yavuz Özcan parkına kadar yüründü.

Yol boyunca alkışlarla, ıslıklarla ve geçen arabaların çaldığı kornalarla halkın yoğun destek verdiği eylem, komite adına KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Ayar’ın yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. Ayar yaptığı açıklamada AKP’ nin tavırlarının samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğunu, bugüne kadar kendilerinin ise antiemperyalist, antikapitalist, antifaşist bir çizginin takipçisi ve mücadelecisi olduklarını bundan sonra da kararlılıkla savaşsız sömürüsüz bir dünyada tüm halkların eşit özgür kardeşçe bir arada yaşamasını savunmaya devam edeceklerini belirterek; Cuma ve Cumartesi günü Kışlahan Meydanı’nda oturma eylemi yapacaklarını duyurdu.

BASIN AÇIKLAMASI

Emperyalist/Kapitalist sistemin krizinin derinleşerek yaşandığı ve tüm dünya kapitalist sisteminin derinden sarsıldığı son süreçte, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İsrail ve İngiltere tarafından Ortadoğu’ya yönelik olarak uygulanan Savaş, Şiddet ve İnkâra dayalı emperyalist politikalar yeni bir aşamaya girmiş bulunmaktadır.

Ortadoğu’da sürdürülen bu politikalar nedeniyle bölgede savaş, şiddet, kan ve gözyaşı sarmalı giderek büyümekte ve Filistin Sorunu giderek çözümsüzleştirilen bölgesel bir nitelik kazanmaktadır.

Irak halkına demokrasi ve özgürlük vaadiyle yola çıkanların bölgeye kan, gözyaşı, zulüm ve işkenceden başka bir şey getirmedikleri, yalnızca uluslararası sermayenin emperyal çıkarları doğrultusunda bölgedeki enerji kaynakları ve nüfuz alanları üzerinde hegemonya oluşturmaya çalıştıkları açıkça ortaya çıkmıştır.

Bugün, tüm dünyanın gözü önünde on iki gündür İsrail tarafından Filistin halkına yönelik olarak sürdürülen amansız bir saldırı yürütülmektedir.

Filistin’de yaşanan bir vahşettir, insanlık suçudur, felakettir. Dünyanın her yerinde insanlığın ortak vicdanı ve sesi bu saldırıları kınar ve derhal sonlandırılmasını isterken, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, güç odakları bu felaketi yalnızca seyretmekte, Avrupa Birliği İsrail saldırganlığını “kendi güvenliği için meşru gördüğünü” açıklamaktadır.

Gün herkes için Filistinli olma günüdür. İsrail devleti, Hitler Faşizminin Yahudi Halkına yönelik olarak uyguladığı soykırımı Filistin halkına uygulamaktadır.

İsrail devletinin bu tutumunu şiddetle kınıyoruz. Gerek tüm dünyada ve gerekse Ortadoğu’da yaşayan tüm insanların Barışa, Kardeşliğe, Adalete, Eşitliğe ve Özgürlüğe olan ihtiyacı artık ertelenemez boyuttadır.

Ülkemizi yöneten AKP iktidarının İsrail tarafından yürütülen bu vahşi saldırı ve işlediği insanlık suçu karşısında takındığı tavır çelişkilerle dolu ve samimiyetten uzaktır.

Bugün ulusal basında Gazze’yi bombalayan, kadınlar ve çocuklar dahil tüm Filistin Halkını yok etmeye çalışan İsrail Savaş Uçaklarının, Eğitim Uçuşlarını ve Tatbikatlarını Konya’da yaptığı açıklıkla ifade edilmektedir.

AKP iktidarı, göstermelik protestolarının ötesinde, İsrail’i kuşatan, tecrit eden ve saldırıyı durdurmaya zorlayan somut adımlar atmalıdır. İsrail’le ortak yürütülen projeler, başta ”Tank Modernizasyon Projesi” ve ”İnsansız Hava Aracı: Heron” olmak üzere bütün projeler derhal durdurulmalıdır

Siyasal iktidar bu ikiyüzlü tutumunu derhal terk etmelidir. Büyük Ortadoğu Projesinin Eş başkanlığını yaptığını ifade edenlerin, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının ardından hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır.

Bizler bu güne kadar; Antiemperyalist, Antikapitalist ve Antifaşist bir çizginin ve mücadelenin takipçisi olduk.

Biz Emekten Barıştan kardeşlikten yana olan Demokratik kitle örgütleri, Sendikalar, dernekler, siyasi partiler ve birer yurttaş olarak her zaman ve her yerde Savaşsız ve Sömürüsüz bir dünyada, tüm Halkların Eşit, Özgür ve Kardeşçe yaşamasını savunduk ve bu ilkeleri ilelebet savunmaya da devam edeceğiz.

Gerek ülkemizde ve gerekse dünyada yaşanan tüm sorunların; Eşit, Özgür, Demokratik ve Barışçıl yöntemlerle çözülmesini savunanlar olarak İsrail tarafından tüm dünyanın gözü önünde uygulanmaya devam edilen insanlık dışı saldırganlığa son verilmesi için Hükümeti İsrail’e karşı tutum almaya çağırıyoruz.

AKP iktidarı, Türkiye’nin tüm meydanlarından yükselen halkın sesine kulak vermeli ve İsrail ile Türkiye arasında imzalanmış bulunan tüm ikili anlaşmalar derhal iptal edilerek İsrail’le Türkiye arasında olan Ekonomik, Siyasi ve Askeri tüm ilişkiler sona erdirilmelidir.

KOMİTE ADINA

Mustafa AYAR

KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın