Asistan Hekimler-2008

Antalya Çağdaş Hekimler > Asistan Hekimler-2008

Asistan Hekimlere sahip çıkmayan, bu alanda mücadele etmeyen, yürütülen mücadeleye katılmayan, Asistan Hekimleri sadece seçimden seçime hatırlayan bir anlayış ile Tabip Odası yönetmenin mümkün olmadığı görülmüştür.

ASİSTANLAR HER TÜRLÜ ANGARYA VE AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARINA  MAHKUM EDİLMEKTEDİR

Ülkemizde eğitim veren hastanelerdeki uygulamaya baktığımızda asistanların çalışma süresinin ve nöbet sayılarının belirlenmesinde asistanın eğitim gereksinimleri değil, hastanenin ihtiyaçları ve klinik işlerinin miktarı dikkate alınarak belirlendiği, özellikle cerrahi branşlarda 1,5-2 yıl boyunca gündüz mesailerine ek olarak, ayda 10-15 nöbet tutulması nedeniyle asistanın toplam zamanının 2/3 ünü hastanede geçirmek zorunda kaldığı görülmektedir.

Asistan hekimler uzmanlık eğitimi süresince hekimlik dışında pek çok şeyden sorumlu tutulmaktadır. Asistanlar her türlü angarya işte ‘kullanılabilir’ anlayışı hakimdir. Bir taraftan yardımcı sağlık personeli açığını doldurmakta, diğer tarafta yeterli uzman ve başasistan olmadığında, yetkileri dışında işler yapmaya da zorlanabilmektedirler.

Asistanların 80 saat üzeri nöbet ücretleri gasp edilmektedir.

•  Asistanlar yaklaşık 1200 YTL maaş almaktadır. Üniversite hastanelerinde döner sermaye ödemeleri 0-600 YTL arasında değişmektedir. Eğitim-araştırma hastanelerinde ise performans ödemesi uygulamasından sonra üniversitelere ve eski döneme göre nispeten daha yüksek döner sermaye ödemeleri yapılmaktadır. Genellikle 500-2000 YTL arasında değişen bu gelirin bedeli asistanlara daha ağır faturalarla ödetilmektedir. Asistanlar, performans sistemiyle katkı payı alabilmek için zamanlarının önemli bir kısmını puan toplamaya harcamaktadır. Zaten olumsuz olan eğitim koşulları bu nedenle daha da kötüye gitmiştir. İş barışı bozulmuş, hastaların adeta birer ‘puan’ olarak görülmesi meslek onur ve vakarına yakışmayan davranışlara yol açmıştır.

• Asistanların, yoksulluk sınırının 2 bin 340 YTL hesaplandığı ülkemiz koşullarında en az 3 bin YTL olmak üzere emekliliğe yansıyan, düzenli ödenen ve asistanlar arasında fazla farklılık göstermeyen bir gelirleri olmalıdır.

• Çoğu asistan 80 saatten fazla nöbet tutmakta, bu saati aşan nöbetler ise ücretlendirilmemektedir.

Asistanlar ağır çalışma koşullarında eğitim almaya çalışmaktadır.

Beklentileri var güçleriyle karşılamaya çalışmalarına rağmen asistanlar, başta hastane idari kadroları ve hasta-hasta yakınları olmak üzere herkesçe taciz, tehdit, baskı ve aşağılanmaya maruz bırakılmaktadır. Bıçaklanma, vakayı adiye haline gelen darp olayları, gizli kamera çekimlerine dayanarak açılan akıldışı soruşturmalar bu baskı ve aşağılanmaları somutlamaktadır. Zamanlarının çoğu, hastanelerde geçmesine rağmen asistanların insanca yaşayabileceği koşullar mevcut değildir. Bu çalışma düzeni uluslararası sözleşmelere de aykırıdır.

Standart bir eğitim, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret, nöbet tazminatlarının ödenmesi, insanlık ve hekimlik onuruna yaraşır koşullarda çalışma talebiyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Asistanlık dönemindeki meslektaşlarımızın ‘asli işleri’nin eğitimleri olduğunun kabulünü, diğer bütün sorumluluklarına dair onlardan beklentilerin bunun önüne geçmemesini, ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini, yönetime katılım/temsil edilmelerinin sağlanmasını, ekonomik-demokratik-özlük haklarının iyileştirilmesini TALEP EDİYORUZ.

“Aynı sıralardan” geçtiğimiz için sorunlarını sorunlarımız olarak hissetmek ve eğitim süreçlerini kolaylaştırmada daha duyarlı ve etkin olmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

 

ETKİN, DEMOKRATİK, KATILIMCI

ANTALYA TABİP ODASI İÇİN

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU

 

ÇAĞDAŞ HEKİMLERDEN

DEMOKRATİK KATILIM GRUBUNA BÜYÜYEREK...

GELENEĞİMİZDEN

GELECEĞİMİZE GELİŞEREK

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın