Emekli Hekimler-2008

Antalya Çağdaş Hekimler > Emekli Hekimler-2008

Uzun bir tıp eğitimi ve yorucu bir çalışma döneminin sonunda emekli hekimler ekonomik ve sosyal birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Emekli hekimlere sahip çıkmayan, haklarını aramayan, mücadele etmeyen ve  emekli hekimleri sadece seçimden seçime hatırlayan bir anlayış ile Tabip Odası yönetmenin mümkün olmadığı görülmüştür.

ÇALIŞMA HAYATININ SONUNDA BİZLERİ NELER BEKLİYOR?

EMEKLİ HEKİMLER EKONOMİK VE SOSYAL BİRÇOK SORUNLA KARŞI KARŞIYADIR

Uzun bir tıp eğitimi ve yorucu bir çalışma döneminin sonunda emekli hekimler ekonomik ve sosyal birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.

Maaş ve gelir düzeylerinin yetersizliği, çalışırken aldıkları ek ücretlerin emekli maaşlarına yansıtılmaması yüzünden birçok emekli hekim çalışmak zorunda kalmaktadır.

Bugün ülkemizde emekli hekimler ortalama olarak Emekli Sandığı’ndan 900-1000, SSK’dan 600-650 ve BAĞKUR’dan 350-450 YTL maaş almaktadır. Bu rakamlar emekli hekimlerin içinde bulunduğu durumu açık olarak ortaya koymaktadır.

Bu olumsuzlukların yanı sıra Sosyal Güvenlik Yasası çerçevesinde çıkan yeni uygulamalar emekli hekimin çalışmasına kısıtlama getirmekte ve yeni vergi yasaları ile daha fazla vergi ödemeye mecbur bırakılmaktadır.

Anayasaya aykırı olan, bilimsel gerçekler ve sağduyu ile çelişen bu açıdan da mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 65 yaşla ilgili uygulaması emekli hekimler üzerinde bir baskı unsuru olarak halen devam etmektedir.

Ekonomik sorunların yanı sıra özellikle son yıllarda artan etik değerlerdeki mesleki yozlaşma sonucu emekli hekimler gerek muayene olma gerekse ilaç alma kuyruklarında hak etmedikleri davranışlarla da karşı karşıya kalmaktadır.

Emekli hekimler kullanılıp bir kenara atılacak, yok sayılacak unsurlar olmayıp bilgi ve deneyimini ölünceye kadar toplumla paylaşan kişilerdir.

Ayrıca 65 yaş uygulaması ve yeni çıkacak birçok yasa ile hekimlik mesleğini engellemek, toplum sağlığını engellemektir.

Bu açıdan hekim haklarını gasp edenlerin, emekli hekimlerle ilgili kısıtlayıcı yasa çıkaranların hekim olamayacağı ortadadır.

Emeklilik bir sosyal hak olup, tüm emekli hekimlerin mesleki saygınlığına uygun, yaşamlarını ekonomik ve sosyal açıdan rahatlıkla sürdürebileceği şartlar oluşturulmalıdır.

Emekli hekimlerin başta sağlık kuruluşları olmak üzere hak ettikleri saygı, özen ve kolay hizmete ulaşma olanaklarının yaratılması için meslektaşlarımızın gösterdiği çabalarının idari olarak engellenmemesini, desteklenmesini TALEP EDİYORUZ.

Herkesin sağlık hizmeti alırken insan olarak saygı görmesi gerektiğini biliyor, emekli meslektaşlarımız için zaman zaman öncelik tanıma çabalarımızın toplumca anlayışla karşılanacağına inanarak onlara yardımcı olmaya DEMOKRATİK KATILIM GRUBU olarak SÖZ VERİYORUZ.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın