Bir Anlamı Varmı?-2–2006-2008

Antalya Çağdaş Hekimler > Bir Anlamı Varmı?-2–2006-2008

BİR ANLAMI VARMI?-2-

 

Tabip odamız tarafından 3 Kasım 2006 Cuma saat 10.15’de  “Sağlık sisteminde yeni yasa tasarıları” başlıklı iletilen e-mailde şunlar denilmektedir:

Değerli üyemiz,

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu`nda görüşülen 13 Ekim 2006 tarihli oturumda Komisyonca kabul edilen “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”, ” Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun”, “Tababet ve Şuabatı san`atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”, “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığı`nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı” metinleri ektedir…….

Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi 4 Kasım 2006 tarihine kadar Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu`na iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla;

3 Kasım 2006 ve saat 14.50’de(aynı gün içinde birkaç saat sonra) gönderilen bir başka mailde ise şunlar denilmektedir:

Sn. Üyemiz;

13.10.2006 tarihli….. Kanun tasarısı ile ilgili olarak Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulunun görüşleri aşağıda belirtilmiştir……….

 

Kuşkusuz çoğaltılabilir ama soruyoruz:

—TTB Merkez Konseyi’nin gönderdiği yazıyı bir hafta bekletip, sonrada son görüş belirtme süremizi bir güne sıkıştırmanın,

—Madem görüşümüz isteniyor, belirtilen süreyi bile beklemeden açıklama yapılmasının,

—Birkaç saat arayla yönetim kurulu adına gönderilen iki iletinin, biçim, üslup, tarz olarak birbirinden farklı olmasının,

Bir Anlamı Var mı?

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın