Birlikte Mücadele Çağrımız-2008

Antalya Çağdaş Hekimler > Birlikte Mücadele Çağrımız-2008

ÜLKEMİZDEN, SAĞLIMIZDAN, GELECEĞİMİZDEN, ÖZLÜK HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

 

Çağdaş hekimden bu güne gelen………… Demokratik Katılım Grubundan

TÜM HEKİM ve GRUPLARINA  ÇAĞRIDIR

İçinde bulunduğumuz ülke ve sağlık ortamında KAOS yaşandığı gerçektir.

( Karanlık – Adaletsizlik – Oyalama – Sindirme ).

Gelinen süreçten rahatsızlık duyan,

bu duruma benim de söyleyecek sözüm var diyen,

yıllardır üzerimize örtülmeye çalışılan karanlığı aralayıp sessizliğini bozarak

ben de buradayım diyen,

kısacası ARTIK YETERR diyerek, kenetlenmek için uzanacak eli ve yüreği

olduğunu düşünen TÜM HEKİM ve GRUPLARI çağırıyoruz.

Gelin hep birlikte ilkeler doğrultusunda odamızı birlikte sahiplenelim.

3 NİSAN PERŞEMBE Saat 18.00’da

Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda

BİRLİKTE OLALIM.

 

*Sağlıkta dönüşüm; tekelleşme, hekim emeğinin ucuzlatılması, İş güvencesinin ortadan kaldırılmasıdır

*Birinci basamak değersizleştirilmekte, koruyucu hekimlik yok edilmekte, özelleştirme ve aile hekimliği dayatılmaktadır

*Sağlık bakanlığı’nın tam gün yasasıyla binlerce hekim ikinci iş olan işyeri hekimliğini bırakmak zorunda kalacak

*Üniversiteler ve tıp eğitimi çökertiliyor

*Eğitim araştırma hastaneleri özelleştirme ve kadrolaşma kıskacında

*Asistanlar her türlü angarya ve ağır çalışma koşullarına mahkûm ediliyor

*Mecburi hizmet ile hekimler popülist politikalara alet edilmektedir

*Hekimlere yönelik şiddet artmaktadır

*Özel sağlık alanında çalışan hekimler iş ve ücret güvencesinden yoksun ve işverenin keyfiyetine bağlı koşullarda çalışmaktadır

*Çalışma hayatının sonunda bizi ne bekliyor?

*Emekli hekimler ekonomik ve sosyal birçok sorunla karşı karşıya

*Demokrasi barış insan hakları Sağlık hakkı için mücadele ediyoruz

*Eşit ücretsiz nitelikli başka bir sağlık sistemi mümkün

*Bağımsız, demokratik, gerçek anlamda laik bir ülke mücadelesi için,

*Emeğimizin tam karşılığını aldığımız, mesleğimizi gereği gibi uygulayabileceğimiz tam donanımlı çalışma ortamları için,

*İçi boşaltılmış, hekim emeğini ucuzlatmayı hedefleyen tam gün yasa tasarısına karşı olmak için,

*İş güvencemizin ve kazanımlarımızın ortadan kaldırılmasını engellemek için,

*Hekimlerin her türlü özlük haklarının belirlenmesinde  (Atama, Tayin, Ücretlendirme, Geçici görevlendirme ……) aktif rol almak için,

*Geleceğimize yansıyacak, bir insan ve hekim olarak mesleki ve insani ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılayacak sosyal haklar ve ücretlendirme için,

*Genel bütçeden karşılanan eşit, nitelikli sağlık hizmeti sunumu için,

 

*Sağlık hizmetlerinin planlanmasında, yönetilmesinde, yürütülmesinde söz, yetki ve karar sahibi olmak için;

*Mesleki etik ilkelerden ve deontolojiden ödün vermeyen, hekim ve hasta haklarını sağlık hakkı içinde ortaklaştıran,

*Yaşam boyu eğitim ilkesini benimseyip sürekli eğitim olanakları için mücadele eden,

*Her türlü hukuk dışı uygulamada aktif olarak meslektaşlarının yanında duran,

*Tıp öğrencisi hekim adaylarının sorunlarının ortaklaştırılması ve çözümünde ortak mücadele eden,

*Gözü pek, haklı zeminde yılmadan, ürkmeden, inançla mücadele eden,

*İşyeri hekimliği kazanımlarına sahip çıkan, bugüne getirilmesinde katkı sunanların emeğine saygı duyan, emeğin ucuzlatılmasının önünde duran, işyeri hekimliğinin dağılımında adalet ilkesini benimseyen,

*Hekimlerin ve sağlık ortamlarının sorunlarını ortaklaştıran, çözüme ve paylaşıma katkıda bulunan, hekimleri ortak paydada buluşturmayı hedefleyen Hekim Meclisi gibi yapılanmalara sahip çıkan ve bu doğrultuda verilen emeğe saygı duyan,

*Kendi mesleki dayanışmasının yanında diğer demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar vb.  yapılanmalarla insan odaklı her konuda ortak doğrular çerçevesinde buluşan, daha güçlü ses için katkı sunan ve katkı alan,

*Her türlü ırkçı ve gerici yaklaşımlara, savaşa ve teröre karşı duruş sergileyen,

Kısacası gerçek iyi ve üst düzeyde bir sağlık ortamı için vazgeçilmez olan demokratik, laik, barış ortamında bağımsızlıktan, sürekli aydınlanmadan, bilimsel değerlerden yana tavır koyarak herkesin saygı ve gurur duyacağı, toplumun ve hekimlerin çıkarlarını ortak gözeten

TABİP ODASI İÇİN

Tüm hekim ve gruplara çağrımızdır.

Gelin birlikte ilkelerimize ve değerlerimize sahip çıkalım.

3 NİSAN PERŞEMBE saat 18.00’da tabip odası toplantı salonunda buluşalım.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın