BİRBİRİMİZ İÇİN DEĞERLİYİZ-2004

Antalya Çağdaş Hekimler > BİRBİRİMİZ İÇİN DEĞERLİYİZ-2004

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

 

Biz birbirimiz için hala değerliyiz.

Ancak hükümetler için bir değer ifade etmediğimiz açıkça ortadadır.

Bugün sağlıkta dönüşüm ve reform olarak sundukları projeler aslında bir aldatmacadan ibarettir. Zaten var olan sorunların daha da derinleşmesine neden olacaktır.

Döner Sermaye-Performansa Göre Ücret

 

*Döner sermaye özlük haklarımıza ve emekliliğimize yansımayan ve ne kadar süreceği belli olmayan keyfi bir uygulamadır.

*Performans bizim savuna geldiğimiz, emeğin karşılığını gözeten bir mantıkla uygulanmamaktadır. İşletmeye (Hastane-Sağlık Ocağı) ne kadar kazandırırsan sana da o kadar pay anlayışına dayalı, hizmetin niteliğini gözetmeyen nicel, adil olmayan bir ücretlendirmedir.

*Çalışma barışını ciddi biçimde bozacak bir uygulamadır.

*Temel maaşımızın arttırılmaması demektir.

Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği

*Genel sağlık sigortası hepimiz için ek vergilendirmedir. Ne kadar para (prim) o kadar sağlık hizmeti demektir.

*Zaten zor durumda olan sosyal güvenlik sisteminin çöküşünü hızlandıracaktır.

*Aile hekimliği, hekimleri piyasanın vahşi koşullarında acımasızca bir rekabete itecektir. Hekimlik mesleğinin dayanışma ruhu yok olacaktır.

*Sağlıkta ekip hizmeti anlayışı kaybolacaktır.

*Ülkemiz gereksiz tıp teknolojisi çöplüğüne dönecektir. Teknolojinin akıl ve plan dışı kullanımı artacaktır.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve Yerel Yönetimler Yasası

*Devletin vermesi gereken temel bir hak olan sağlık hizmetleri yerele devredilerek; özelleştirmenin, siyasi kadrolaşmanın ve keyfi uygulamaların önü tamamen açılacaktır.

*İş güvencemiz ortadan kaldırılacaktır.

*Sağlıkta bütünlük anlayışı tamamen bozulacaktır.

*Sağlıkta eşitsizlikler derinleşecektir.

*Sağlık hizmetleri toplum ihtiyaçlarına göre değil kar esasına göre örgütlenecektir.

*Üniversiteler üzerinde yaptıkları düzenlemelerle de araştırma fonları kesilerek bilimsel eğitimin önü tıkanmıştır.

Bütün bunlar aslında hükümetin dâhiyane bir şekilde birden aklına gelen projeler değildir. Yıllardır her hükümet döneminde IMF ve Dünya Bankası direktifleriyle adım adım yaşantımıza sokulan politikaların son perdesidir.

Çözüm

Adil bir vergi sistemiyle genel bütçeden finanse edilmiş nitelikli, eşit, ücretsiz, sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını aldığı, ek iş yapmak zorunda kalmadığı, mutlu çalıştığı bir sağlık ortamı yaratmak hayal değildir. Hekimden yana, halktan yana tercihte bulunmakla ve irade ortaya koymakla hemen mümkündür.

Bizler bu durumda tabi ki teslim olmayacağız. Türk Tabipleri Birliği’ nin yıllarca alternatif, bilimsel çözümleri de içeren mücadele geleneğini biz de buradayız diyerek sürdüreceğiz.

Sağlık hakkından, iş güvencemizden vazgeçmeyeceğiz. Emeğimizin karşılığını aldığımız, emekliliğe yansıyan özlük haklarımız için mücadele edeceğiz.

Ülkemizin Geleceğine, Mesleki Geleceğimize Hekimlik Onurumuza

Bugün Değilse Ne Zaman Sahip Çıkacağız?

ETKİN DEMOKRATİK

ANTALYA TABİP ODASI ve TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ için

 

DEMORATİK KATILIM GRUBU

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın