HASTANELERDE YAŞADIKLARIMIZ-2004

Antalya Çağdaş Hekimler > HASTANELERDE YAŞADIKLARIMIZ-2004

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Ülkemizin sağlık sorunları katlanarak artmakta ve çözüm ihtiyacı biz hekimler tarafından bilinmektedir. Yine hükümetler de sorunları bilmesine rağmen, akılcı ve bilimsel çözüme yanaşmamaktadırlar. Sosyal, ekonomik, kültürel ve coğrafi verilere göre değil, ülke dışı önerilen çözümler dayatılmaktadır.

Kamu sağlık hizmetlerinin sunumunda olmazsa olmaz birim olan Devlet Hastaneleri, çözüme dair dayatmaların yeni uygulama alanları olmakta, halkın ve hekimlerin sağlığı ile oynanmaktadır.

Finansmanı, örgütlenmesi, çalışanların istihdamı, teknoloji planlaması gibi bütüncül bir sağlık sisteminin oluşturulması, planlı bir ekonomiyi gerektirir. Bizde ise bu sorun, 1980’lerden bugüne planlı bir şekilde uluslar arası anlaşmaların dayatması ile son aşamasına gelmiştir.

Yeni uygulamaların başlamasıyla, hekimler artan iş yükü ve performans ücretlendirmesi ile karşı karşıya kalmıştır. Yasanın bir sonraki aşamasında sözleşmeli personel istihdamı öngörülmektedir. Çalışanların aleyhine çıkarılan yasalar sonucu, hekimler iş güvencesiz koşullarda yerel iktidarın insafına terk edilecekler. Hükümetlerin tek taraflı belirlediği ücret politikalarıyla bizleri muayenehanede ikinci, hatta iş yeri hekimliği veya özel polikliniklerde üçüncü işlerde çalışmaya nasıl mahkûm ettiğini biliyoruz. Performans kandırmaması da gerçek yüzünü çoktan göstermiştir.

Hekimlerin uzun ve özverili eğitimi alan, toplumun ilerici ve aydınlık yüzü olduğunu, ülke gerçeklerine uymayan astronomik gelirler peşinde olmadığını, yaşadığı toprakların sağlık göstergelerinin ne olduğunu bildiğini ve gerektiğinde üzerine düşeni yapmaktan sakınmayacağını yaşanan eylemler ortaya koymuştur.

Yapılması gereken vardiya koymak, rotasyonlar icat etmek, birinci basamağı yok ederek insanları hastanelere yığmak, sağlığı pazara çıkararak ticarileştirmek, kampanyalarla koruyucu hizmet sunmak değil; bilimsel, akılcı, ülke gerçekleriyle uyumlu yasalarla bir sağlık sistemi oluşturmaktır.

Hekimler birbirlerini ezmek, rekabet etmek, puan toplamak değil, hak ettikleri net ücret, iş güvencesi ve daha fazla kendilerine zaman yani yaşadıkları kenti 16.00–19.00 saatleri arasında da çıplak gözle görmek istiyorlar!

Bu ise; etkin ve katılımcı, ne istediğini ve ne yaptığını bilen, pazarlık ve gerektiğinde eylem gücü olan, konusunda yeterli bilgi birikimine ve öngörüye sahip bir hekim örgütüyle olanaklıdır.

ETKİN DEMOKRATİK

ANTALYA TABİP ODASI ve TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ için

 

DEMORATİK KATILIM GRUBU

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın