Çağdaş Hekim Kimdir?

Antalya Çağdaş Hekimler > Çağdaş Hekim Kimdir?

Çağdaş Hekim

Pire için yorgan yakan,

Karda yürüyüp izini belli eden,

“söz gümüşse sükût altındır” söylencesinde gümüşü seçen,

Yurtsever bağımsızlık yanlısı,

Küreselleşmeye dik açıda duran,

Yeni Dünya Düzeni’ ne karşı

Dilinde zeybek,

Yüreğinde barış,

Aklında aydınlanma türküleri yakan

Bir havva yada bir adem kişidir.

 

Çağdaş Hekim

Meslektaşlarıyla değil, kendisiyle ve bilimle yarışan,

Ekip çalışmasını önemseyen,

Üst düzeyde sorumluluk sahibi,

Eşitlikçi,

Alnı açık, başı dik,

“Vicdanı ve irfanı hür”, bilgisi gür,

Ceketinin önü iliksiz,

Mesleğine aşık, meslek etiğini önceleyen,

Haksızlıklara mangal yürekli,

Hastalarına alçak gönüllü

Ve de

Bembeyaz önlüklü

Bir havva yada adem kişidir

 

Çağdaş Hekim

*Sağlık hizmeti “ihtiyaç yada tüketim maddesi değil” birinci sınıf haktır.

*Koruyucu sağlık hizmetlerini önemser ve önceler

*Toplumun tüm bireylerini sağlık güvencesinde olmasını ücretsiz sağlık hizmeti almasını savunur

*En küçüğünden en büyüğüne sağlık kuruluşları “verimli” çalışan “işletmeler” olmalı, bu işletmelerin bacasından “kar hırsı” değil, “sevgi ve barış” tütmelidir.

*Yurttaşlarından tek tek sağlık primi toplayan “Küçülmüş Devlet” i değil, Sağlık kesesini vatandaşlarına hakça dağıtan “Sosyal Devlet” i bilir.

*Hastanelerimizin alnında, parayı basanın adının değil, “Memleket Hastanesi” isminin yazılmasını ister.

Çağdaş Hekim

*Bilgi, görgü ve becerisi, sadece kendisine ismini yazdıranlara değil; cins, ırk, din, cinsiyet, milliyet ve de “isim” ayırmadan tüm insanlığa sunandır.

*Reçetesini ve imzasını namusu sayar. Kendisine hap olarak sunulan, gizli yada açık, ilaç tekellerinin sponsorluğunda yapılan, istatistik bilimi ile açıkça çelişen, sözde araştırma sonuçlarını yutmaz, hastasına da yutturmaz.

*Ülkesindeki ilaç giderlerinin tedavi edici hizmetler içindeki payının yüzde kırklarda olduğunu ve de bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde on beşleri geçmediğini bilendir.

*Reçetesinin satır aralarında “Akılcı ilaç kullanımı” okunur.

 

Çağdaş Hekim ne ister?

*Bebek ve anne ölüm oranlarında azalma,

*Sağlık hizmeti sunumunda kamusal nitelik,

*Sağlık hizmetlerinde genel bütçenin kaynak olması,

*Ulusal sağlık verilerinden hareketle planlı, iyi organize olmuş nitelikli yöneticilerle işleyen, sevk zincirinin öncelendiği, eşitlikçi ve ulaşılabilir sağlık hizmeti,

*Yazılı ve görsel Medya’ da reklâm amaçlı, kıyasıya bir sağlık rekabetinin yaşanmasına olanak tanınmaması,

*İş ve gelecek güvencesinde, meslektaşça dayanışma içinde çalışmak,

*Emeğinin karşılığını almak,

*Mezuniyet öncesi ve sonrası planlanmış ve güvenceye alınmış eğitim almak,

*Varolan TTB yasasının silikleşmesini değil, daha güçlü yaptırımlarla üyelerinin özlük ve mesleki haklarını kollayan şekle kavuşmasını

 

 

Çağdaş Hekim

Bir hayalperest değil,

Galendir,

Yunus’ tur,

Bedrettin’ dir,

Refik Saydam’ dır,

Nusret Fişek’ tir

Ve de

 

”Ferman hükümetinse bu ülke bizimdir” diyendir.

İş güvencesinde çalışmak,

Hekimce dayanışmak,

Yeniden, yeniden öğrenmek öğretebilmek,

Bilgimizi inadına paylaşarak çoğaltmak,

Her sabah gelecek kaygısı olmadan uyanabilmek,

Sevinçle gidebilmek işe

ve akşam tatlı yorgunlukla dönebilmek eve,

 

İyi Hekimlik ortamı ve onurlu

Bir yaşam içindir uğraşımız

ETKİN DEMOKRATİK KATILIMCI MÜCADELECİ

ANTALYA TABİP ODASI için

 

ÇAĞDAŞ HEKİMLER

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın