Dürüstlük, Samimiyet, Açıklık,

Antalya Çağdaş Hekimler > Dürüstlük, Samimiyet, Açıklık,

Antalya Tabip Odası seçimlerinde; demokratik, katılımcı, çoğulcu ve etkin bir tabip odası isteyen bütün hekimlerin tek listeyle seçime girmesi için bugüne kadar yürüttüğümüz ısrarlı, samimi çabalar sonuçsuz kalmıştır.

 

Her şeye rağmen temel ilkemiz,

Bir ve birlikte olmak,

Açıklık, Dürüstlük, Samimiyet, Verdiğimiz Söze Sahip Çıkmak,

İyi hekimliği ve ortak değerlerimizi savunmayı sürdürmek,

Bağımsız kalmaktır.

Bir Antalya Tabip Odası seçimlerine daha giderken insan sürekli aynı filmi izliyormuş gibi bir duyguya kapılıyor. Olaylar sanki bir kısır döngü etrafında dönüyor ve sürekli tekrarlanıyor gibi.

Nisan 2008’de yapılacak olan Antalya Tabip Odası seçimlerinde; demokratik, katılımcı, çoğulcu ve etkin bir tabip odası isteyen bütün hekimlerin tek listeyle seçime girmesi için Demokratik Katılım Grubu olarak gösterdiğimiz ısrarlı çabalar ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Üstelik Antalya’daki laik, demokrat, aydın, ilerici,… hekimler, yine ciddi bir ayrışma, kriz ve kırılma noktasına sürüklenmiş durumdadırlar.

-“Hekim Birliği” Grubunun kimi yürütücülerinin son iki dönem oda seçimleri sürecinde takındıkları olumsuz tutumu,

-Son iki yıllık yönetimleri boyunca izledikleri teslimiyetçi çizgiyi,

-Yaşadığımız sayısız olumsuzlukları,

-Türkiye, sağlık ortamı ve meslek odası konusundaki aramızdaki bütün görüş ayrılıklarını,

-……………………

Çok iyi bilmemize rağmen ” Hekim Birliği Grubu” içinde yer alan ancak tabip odamıza değer ve emek veren laik, demokrat, aydın, ilerici,… hekimlerle (hangi nedenle olursa olsun bugün ayrı ayrı duran. Ki bu bizden kaynaklı eksikliklerden, hatalardan, yanlış anlaşılmalardan da olabilir)  birlikte hareket etmek için tüm samimiyetimiz ve içtenliğimizle bugüne kadar görüşmelerimizi sürdürdük.

Bu iyi niyetli çabamıza karşın “Hekim Birliği” Grubunun kimi yürütücülerinin gösterdikleri son davranış artık, “açıklık”, “dürüstlük”, “samimiyet”, “verdiği söze sahip çıkmak” gibi hepimizin uyması gereken etik kuralların ayaklar altına alınmasından başka bir şey değildir. Çünkü bu arkadaşlarımız bizlere görüşmek için bir yandan randevu verirken diğer yandan da hazırladıklar listeyi çoktan dağıtmaya başlamışlardır.

Anlaşılan, son 30 yılın yükselen değerlerinden olan “amaca ulaşmak için her yol mubahtır” anlayışı meslek örgütü ve hekimlik ilkelerinin önüne geçmiştir.

Anlaşılan, bütünlüklü ve tutarlı duruş ilkelerinin yerini, hiçbir ilke ve etik tanımayan günübirlik yarar hesaplarına dayanan duruşlar almıştır.

-Dünyamızın, ülkemizin, insanımızın ve hekimlerimizin içinde bulunduğu bu günkü koşullarda, bir hekime, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeyen,

-Kendilerini var edebilmek için hayali spekülasyonlar üretmek ve düşmanlar/düşmanlıklar yaratmaktan başka bir şey yapmayan,

-Kendisini maymuncuk gibi gösterip bütün anahtarların kaybolmasını isteyen,

-Kötülerin kazanması için iyilerin seyirci kalmasının yeterli olduğunu çok iyi bilmelerine rağmen sürekli olarak kötülük barındırmadıklarını, çok iyi insanlar olduklarını söylemekten başka hiç bir şey yapmayan,

-Sağlığı toplumsal, ekonomik ve sosyal bir bütün olarak kavramayan,

-Popülizme kaçarak geneli kapsama, herkesi memnun etme adına pür hekimci- meslekçi yaklaşımlarda bulunan,

-Hekimlerin sorunlarını, toplumun/halkın sağlık sorunlarından ayırarak, toplumun sağlık hakkı talebiyle hekimlerin insanca yaşama talebini bir ve beraber görmeyen,

-Düzeni oluşturan sömürü ilişkilerini ve çelişkileri görüp sorgulamayan, eşitsizlikleri göz ardı ederek, hayali mesleki, bürokratik ayrıcalıkların peşinden koşan,

-Emperyalizmin içsel bir olgu olduğu bu dönemde yürüttüğümüz hekim hakları mücadelesinin, aynı zamanda kendi egemenlerimize karşı mücadeleyi de içermesi gerektiği gerçeğini bir türlü göremeyen/görmek istemeyen,

Hekim Birliği Grubunun sayın yürütücüleri!,

Rüzgârın tersten estiği dönemlerde inançlarınızı koruyarak yürüyebilmek  zordur. Siz rüzgârla hareket etmeye devam edin.

Biz, böylesi dönemlerde, neyin doğru neyin yanlış, kimin haklı kimin haksız olduğunun çoğu kez kısa zaman dilimlerinde anlaşılamadığını da biliyoruz.  Ancak her şeye rağmen biz rüzgâra karşı yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu tutarlı tavrımızla “az” kaldığımız da olacak. Ancak böyle az olmanın, vicdan olmak demek olduğunu da biliyoruz. “Az” olmamıza rağmen, imkânsız gibi görünen düşlerin peşinde olmaktan da vazgeçmeyeceğiz hiç.

Hep “mümkün olanı” da isteyeceğiz. Elbette   “çoğalmak” gibide bir derdimiz olacak. Çünkü çoğalamazsak “mümkün olan” ların  “imkânsız” olarak kalacağını da biliyoruz.

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın