Ertan Yılmaz yalnız değildir

Antalya Çağdaş Hekimler > Ertan Yılmaz yalnız değildir

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TTB Merkez Delegasyonu görevleri başta olmak üzere

mesleki yaşamı boyunca hekim hareketi içinde aktif olarak yer alan, Prof. Dr. Ertan Yılmaz onurumuzdur.

 

Türk Dermotoloji Derneği Genel Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı ve üyemiz Prof. Dr. Ertan Yılmaz Rektörlük oluru ile Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı’nda üç ay süreyle görevlendirilmiştir.

Bu uygulama, Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın, gerekçe gösterilmeden, eğitim, öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürülmesi amacıyla kurulmuş bir yükseköğretim kurumu olan Üniversite Hastanesinde görev yapmasının engellenmesi, öğretim üyesi olarak sahip olduğu hak ve yetkilerden uzaklaştırılması, Anabilim Dalı başkanlığı görevinden fiilen alınması anlamına gelmektedir.

 

Sayın Başkan,

 

Türk Tabipleri Birliği UDEK üyesi Türk Dermatoloji Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Ertan Yılmaz, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmakta iken 29 Ocak 2013 tarihinden itibaren Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında 3 ay süreyle görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme işlemi ile eş zamanlı olarak ” olan Tıp Fakültesi Hastanesindeki görevlendirmesi iptal edilmiştir.

Dermatoloji ile doğrudan ilişkisi olmayan bir yerde görevlendirmesinin hangi yasal işlem esas alınarak yapıldığı anlaşılamamıştır. Bunun yanı sıra Tıp Fakültesindeki kişinin öğretim üyesi olarak haklarını da hiçe sayarak temel görevinden alınmasını da anlamak güçtür.

Saygın bir akademisyen olan Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın; Anabilim dalı başkanı, dermatoloji bilim alanında özgün çalışmaları olan bir bilim insanı, tıp ve tıpta uzmanlık düzeylerindeki programlanmış eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmaları, yürütücüsü olduğu araştırma projeleri, özelleşmiş alanlarda ileri sağlık hizmeti gereksinimi olan hastalara yönelik tanı ve tedavi hizmetleri olmasına rağmen, öğrencilere yönelik bir hizmet birimi olan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında görevlendirilmesi anlaşılamamıştır. Üniversitedeki Sağlık Kültür ve Spor Daireleri öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmet gereksinimlerini karşılamakla görevli olan bir idari birimlerdir. Yapılan görevlendirme işlemi öncesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin dermatoloji alanına ilişkin bir ihtiyacı tanımlanıp bunun Anabilim Dalı tarafından giderilmesi de istenmiş değildir.

Rektörlük işleminde 2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesine dayanılsa da bu madde Rektörlere Anabilim dalı bakanı öğretim üyelerinin fiilen öğretim üyesi işlevlerini ve haklarını ortadan kaldırıcı işlemleri yapma yetkisi vermemektedir.

Türk Tabipleri Birliği, bu işlemi akademik özerklik ve öğretim üyelerinin bilim özgürlüğünden köken alan güvencelerine aykırı bulmaktadır. Bu işlemin uygulanmadan geri alınması önem taşımaktadır. Yapacağımız girişimler öncesinde Akdeniz Üniversitesi Rektörü’nden acilen sözlü ve yazılı olarak işleminin gerekçesi hakkında bilgi istenmiştir.

Uzmanlık Derneklerimizin sürece duyarlılıkla yaklaşacağı, düşünce ve taleplerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü ile paylaşacağı düşünülmektedir. Türk Tabipleri Birliğinin önümüzdeki günlerde konuya ilişkin Rektörlük nezdinde yürüteceği girişimler sizlerle, öneri, katkı ve katılımlarınız için paylaşılacaktır.

 

TTB-UDEK Yürütme Kurulu

TTB Merkez Konseyi

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın