Güzel Günler-Cahit Bozyel

Antalya Çağdaş Hekimler > Güzel Günler-Cahit Bozyel

Değerli Meslektaşlarım,

Süregelen yanlış politika ve uygulamalar, dolayısıyla yaşanan sıkıntılar tüm hekimleri az veya çok; bir şekilde etkilemekte ayrıca sıkıntı ve etkilenim giderek daha da artmaktadır. Bu olumsuz durum birçok hekimi ya çaresizliğe ya da bir şeyler yapma noktasına getirdi. Birçok meslektaşım kendileri ve bizler için yıllardır çaba içindeydi ve hala bu güzel çabalarını devam ettirmekteler. Ben de sorun ve etkilenimi daha şiddetlenerek yaşayan biri olarak çaresizliğe teslim olmaktansa bir şeyler yapmanın sorumluluğuna giriyorum. Bu nedenle iyi şeyler yapmış ve yapacağına inandığım Çağdaş Hekimler Gurubundaki arkadaşlarımla birlikte kendimin ve sizlerin güzel geleceğine katkıda bulunmak istiyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

Antalya Tabip Odası seçimi öncesi bu süreçte, konuştuğum siz meslektaşlarımdan edindiğim izlenim tüm hekimlerin artık bir şeyler yapma noktasında olduğuydu. Çaresizliği aşacak makul her adımı destekleyecek bir ruh herkesin bedenini fazlasıyla sarmıştı. Bu beni çok umutlandırdı ve bu güzel umudu, tüm meslektaşlarımında bilmesini ve yaşamasını istiyorum.

Değerli Meslektaşlarım,

Daha güzel bir geleceği oluşturmak, umutlarımızı gerçekleştirmek, mutlu hekim olmak, iyi hekim olmak ve geleceğe aydınlık bakabilmek için ne yapmalıyız konusunda daha çok düşünmemiz ve uygulanabilir somut öneriler ortaya koymamız gerekmektedir.  Bizler ne yapmalıyı? Sizler ne yapmalısınız? Hepimizin payına düşen çaba ne olmalı?

Değerli Arkadaşlar,

Tabip Odaları ve üst kuruluşumuz Türk Tabipler Birliği yasama veya yürütme gücü olan kuruluşlar değillerdir. Ancak Antalya’ da 2700 hekim, Türkiye’de 110 000 hekim yasamayı etkileyebilecek, değiştirecek bir güçtür. Tabip Odaları ve Tabipler Birliğinin ana gücü;  biz hekimlerin var olan bu gücünü ortaya koyması ile orantılıdır. Aklın, mantığın ve mesleğimizin gerçekleri doğrultusunda hep birlikte ortaya koyacağımız isteklerimizin gerçekleşmemesi durumunda biz Antalya’daki 2700 hekim ve nihayetinde 110 000 hekim gücünü ortaya koymalı ki yasalar hekimden ve iyi hekimlikten yana değişsin.

Değerli Arkadaşlar,

Tavrımızı nasıl ortaya koymalıyız. Haklı isteklerimizi nasıl kabul ettirmeliyiz? Tavrımızı ortaya koyarken halkımızı karşımıza almadan nihayetinde yanımızda olmasını nasıl sağlamalıyız?  110 000 hekimin en az 80-90 bininin uygulama kapasitesinin üstünde olmayacak ve olurunu alacak aynı zamanda yasa koyucuları yaptıklarından ve yapacaklarından vaz geçirtecek tavır ne olmalı? Kişisel olarak önerdiğim,  ancak 9 Mayıs Pazar günü seçimden sonra gurubumun ve siz meslektaşlarımın oluruna sunacağım iki önerim var. Birincisi;  Fransa’da uygulandığını ve başarılı sonuç alındığını duyduğum siyah önlük giyerek sorunlarını ve mutsuzluğunu ortaya koyma tavrı. Halkı ve yasa koyucuları etkiler görünmektedir. Bir hakim, bir albay kadar emekli maaşı almak istediğimizi, gece acil hastaya gittiğimizde bir çilingirci kadar ücret istediğimizi, hastanın sağlığa ulaşma hakkını zorlaştıran katkı payının kalkmasını istediğimizi vs. yazarak siyah önlük giyme tavrımızla birleştirdiğimizde önemli bir etki ortaya çıkabilir. Makul,  uygulanabilir, mütevazi ancak etkili ve ikincil etkileri çok olabilecek bir yol. İkinci tavrımız her ayın ilk günü bir branşın Tıp Fakültesi Hastanelerinde, Devlet Hastanelerinde, Özel Hastanelerde, Tıp Merkezlerinde ve Muayenehanelerde toplu olarak işi bırakmaları şeklinde olabilir. Aylarca sürecek bir çaba. Sürekli bir tavır. Canlılığını kaybetmeyecek bir mücadele. Geçici olamayacak bir ses getiriş.  Daha nice uygun tavrın seçim sonrası siz meslektaşlarım tarafından ortaya konulacağını ve çaresizliğe teslim olmayacağımıza inanıyorum.

Değerli Meslektaşlarım;

Umutsuzluğu hak etmiyoruz. 110 bin hekimin gücü çok şeylere yetecektir. Hekime haklarını vermeyenlere karşı birlikte mücadele edebiliriz. Haklarımızı tırpanlayanlar karşılarında en büyük engel olarak Türk Tabipler Birliğini görmektedir. Bu çabaların ne olduğunu www.ttb.org.tr  sayfasına girerek görebiliriz. Biz çabamızı Türk Tabipler Birliği paydasından uzaklaştırıp ayrı ayrı yürütürsek buna en sevinecek olanlar hekimliği bu durma getirenler olacaktır.  Ayrı duruşumuz bizi kazançlı kılmayacaktır.  Çağdaş Hekimler Gurubu bu bilinçtedir ve hem kendimiz hem sizin için en iyi mücadeleyi verecek birikimdedir.

Değerli Arkadaşlarım;

9 Mayıs Pazar günü birlikte mücadelenin başlangıç tarihi olacaktır. Dayanışmamızın başlangıcı olacaktır. Kazanımlarımızın başlangıcı olacaktır. Güzel Günlere.

Saygılarımla.

Dr. Cahit Bozyel

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın