Lütfen Çizmeden Yukarı Çıkmayın! 2006-2008-Metehan Akbulut

Antalya Çağdaş Hekimler > Lütfen Çizmeden Yukarı Çıkmayın! 2006-2008-Metehan Akbulut

LÜTFEN, ÇİZMEDEN YUKARI ÇIKMAYIN!

 

Dr. Selçuk Koçlar, Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu sıfatını da ekleyerek 10.12.2006 tarihinde  “Demokratik Katılımcı TTB Nereye? —1” başlığıyla bir yazı gönderdi. Yazının yönetim kurulumuz kararı ile kaleme alınıp alınmadığı ya da onayı ile gönderilip gönderilmediği konusunda ise bu güne kadar henüz bir açıklama yapılmış değil.

55.TTB Olağanüstü Büyük Kongresi’nde bulunmadığı halde Dr. Koçlar yazısında, kongrede alınan bir karar ve yapılan bir konuşma üzerinden ahkâm kesiyor. TTB Merkez Konseyi’nin Türkiye’de yabancı doktor çalıştırılmasını savunduğunu dolayısıyla da, ne kadar Avrupa birlikçi, hatta emperyalist efendisi olduğunu kendince ispatlıyor!!!.

Elbette Dr. Koçlar’ın yazısındaki saçma sapan iddialarla ve vardığı sonuçlarla uğraşmak gerekmiyor. Ancak bu tür yazılara yanıt verilmedikçe, yazdıklarına ve söylediklerine en azından kendi kendisini inandırma olasılığı hiç de az değil.

Yazısındaki dil ve yazım sorunlarını bir yana bırakacak olursak, Dr.Koçlar alınan kararı ve Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un sözlerini, bilinçli bir şekilde eksik aktarıp özellikle çarpıtıyor. Ne Prof. Dr.Gençay Gürsoy’un konuşmasının içeriği, ne de TTB’nin görüşleriyle hiçbir ilgisi olmayan sonuçlara ulaşıyor. Sonra da kendince çıkardığı bu sonuçlar üzerinden sözde teorik bir tartışma yürütüyor.(Bu özel bir yetenek olsa gerek!)

İşi daha da ilerletiyor oybirliği ile alınan kararın başında geçen emeğin serbest dolaşımı ilkesini, Türkiye’de yabancı doktor çalıştırılmasının savunulması sanıyor. Aslında gönderdiği karar metnini okumuş olsa, böyle bir yazı yazmakla düştüğü durumun da farkına varmış olurdu.(Bizlere iletirken karar metninden özellikle bazı kelimeleri çıkartmış olmasına rağmen metnin içerdiği anlamı değiştiremiyor.)

Dr. Koçlar ileri sürdüğü şeylere kendisini o kadar kaptırmış ve inandırmış ki kongreye sadece Demokratik Katılım Grubu delegelerinin katıldığını sanıyor. (Merkezi düzeyde Demokratik Katılım Grubu adıyla tanımlanan bir grup yok. Bazı illerde Demokratik Katılım adı kullanılıyor. Ama merkezi olarak kullanılan ad yıllardır Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliği)

İşin daha tuhaf yanı Dr. Koçlar yazısında kararın oybirliği ile alındığını belirtse de, bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Karar madem bu kadar kötü, acaba salonda bulunan arkadaşları (ulusalcı ve halkçı hekimler!, yani hekim birliği..) neden evet oy kullanmışlar? Yoksa grubu ayrı Dr. Koçlar ayrı mı düşünüyor? Bu durumdan nedense hiç bahsedilmiyor.

Dr. Koçlar’a yazdıklarının ve iddia ettiklerinin,  ne TTB, ne Prof. Dr.Gençay Gürsoy, ne de Demokratik Katılım Grubu! ile hiç bir ilgisinin olmadığını anlatmanın çok zor olduğunun farkındayız. Yinede son bir kez bir arkadaşça, dostça ve içtenlikle öneriyoruz: Dr. Koçlar, öncelikle o beğenmediği TTB’nin yıllardır bu vb. konularla ilgili yazdıklarını okusun, çalışma raporlarına, yaptıklarına ve verdiği mücadeleye baksın. Ardından da Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un fikirlerine, yaşamına ve mücadelesine baksın. Sonra da o bilinçli olarak çarpıttığı ve hiç dinlemediği konuşmasının bant kayıtlarını istesin ve dinlesin. Ardından alınan kararı ve kendi yazdığı yazıyı tekrar okusun. Bu şekilde yazdıklarının anlamsızlığını ve saçmalığını belki görebilir. Bunlara rağmen yine de bir sonuç alamazsa ki, (öyle görünüyor) o zaman zaten hiçbir umut yok demektir.Ne yazık ki

Dr. Koçlar ve arkadaşları hep aynı yöntemi kullanıyor ve her şeyi üç beş sihirli sözcükle (Vatan, Millet, Atatürk, Cumhuriyet, Birlik, Yurtseverlik, Bağımsızlık…) hallettiklerini sanıyorlar.

Söz aslında “maruftur” ama bazen galiba Picasso’ya mal edilen öyküye de bağlanır. Ressam bir tablosunda yer alan çizme figürüyle ilgili bir kunduracının bilgisine başvurma gereği duyar. Onu atölyesine çağırır ve çizmelerin biçimleriyle ilgili bilgi alır. Bu sırada kunduracı kendi bilgisine başvurulmasından hoşnut bir halde, tablonun diğer bölümleriyle ilgili tavsiyelerde bulunmaya koyulunca, “lütfen” der,  Picasso, “siz çizmeden yukarı çıkmayın”.

Evet, birbirimizi eleştirelim, her şeye rağmen gene de arkadaşça, meslektaşça tartışalım. Ama eğer konu, hekim hakları, halkın sağlık hakkı, bağımsızlık, yurtseverlik, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele,… ise arkadaşları bir kez daha uyarıyoruz,

…………………………….

Yıllardır eğilip bükülmeden,

Popülizm yapmadan,

Onurlarıyla mücadele eden,

Bedeller ödeyen,( halen ödemeye de hazır olan)

……………………….

Bizler karşısında LÜTFEN, ÇİZMEDEN YUKARI ÇIKMAYIN!

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın