Mevzubahis olan Vatan da,…-Metehan Akbulut

Antalya Çağdaş Hekimler > Mevzubahis olan Vatan da,…-Metehan Akbulut

 

Antalya Tabip Odası seçimlerine yaklaşık iki ay kaldı. Antalya’da içinde benimde yer aldığım “Çağdaş Hekimler” ile “Cumhuriyet Hekimleri Topluluğu”   seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Başka listenin ya da listelerin seçimlere katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil.

 

Recep Akdağ, AKP ve Dünya Bankası İle Birarada

Sağlıkta Dönüşüm Programı Karşıtlığı Mümkün mü?

Antalya Tabip Odası seçimlerine yaklaşık iki ay kaldı. Antalya’da içinde benimde yer aldığım “Çağdaş Hekimler” ile “Cumhuriyet Hekimleri Topluluğu”   seçimlere yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Başka listenin ya da listelerin seçimlere katılıp katılmayacağı ise henüz belli değil.

Her seçim öncesi olduğu gibi “Cumhuriyet Hekimleri Topluluğu” * bize ve dolayısıyla mevcut TTB Merkez Konseyine ilişkin yalan iftira çarpıtmalarla dolu bir dizi yazılar yayınlamaya, sözler söylemeye devam ediyor. Bu ekip tüm yazı ve söylemlerinde kendilerinin ne kadar Laik, ne kadar Cumhuriyetçi, ne kadar Demokrat ne kadar Sağlıkta Dönüşüm Programı Karşıtı ne kadar Antiemperyalist olduklarından dem vurup; bizlerinde bir o kadar bölücü, AKP yandaşı, hatta emperyalist uşağı olduğumuz saçmalıklarına yer veriyor. Bunların ne kadarının ciddiye alınması ve ne kadarına yanıt verilmesi gerektiği ise tartışmalı. Ancak tek yanlı sürdürülen bu yalan iftira çarpıtmaların, bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı yarattığı da bir gerçek.

Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz”

Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulayıcısı Recep Akdağ ile yani AKP ile bir arada durup Sağlıkta Dönüşüm Programı karşıtı olunabilir mi? Hepimizin bildiği gibi bu ekibin kimi yürütücüleri ve sözcüleri de dâhil olmak üzere birçoğu,   2002 TTB seçimlerinde Recep Akdağ ile birlikte aynı listede yer aldılar. O zaman kendisine Ulusal Hekim Dayanışması diyen bu grubun söylem ve iddiaları da bu gün söylediklerine/yazdıklarına çok benziyordu. Denilebilir ki, köprünün altından çok sular aktı ve bu durum yıllar önceydi. Bu ekip artık onlar değil, değiştiler!!!!..

Akdeniz Üniversitesi rektörlük seçimlerinde AKP’nin çok açıktan desteklediği adayın seçilmesi için çalışıp aynı zamanda da, AKP karşıtı olunabilir mi? Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz rektörlük seçimleri Türkiye’deki tüm üniversitelerde olduğu gibi Antalya’da da AKP’ye karşı adeta bir referandum özelliği taşıdı. Bu ekibin kimi sözcüleri ve yürütücüleri Akdeniz Üniversitesinde AKP’nin rektör adayını çok açıktan destekleyerek, seçilmesine/atanmasına katkı sundular. Yine denilebilir ki, köprünün altından çok sular aktı ve bu dediğinizde önceki yıla ait. Bu ekip artık onlar değil, değiştiler!!!!.

Dünya Bankası ile birlikte aynı şeyler söylenerek ve yapılarak antiemperyalist olunabilir mi? Emperyalist kuruluşların temsilcilerinin biri de hiç kuşkusuz Dünya Bankası. Dünya Bankası’nın sağlıkla ilgili 2002 Türkiye raporunda, sağlıkta dönüşüm programına karşı çıkabilecek  “düşman kuvvetler” den söz edilmekte. Bu raporda bazı meslek örgütleri ki; bunların başında TTB geliyor “düşman kuvvetler” olarak tanımlanıyor ve bunlara karşı daha büyük ve etkili (!) kuvvetlere acil olarak ihtiyaç vardır, deniyor. Ne hikmetse!!! bu ekibinde aynı Dünya Bankasının söylediği gibi “düşman kuvvetler” olarak Türk Tabipleri Birliği’ni hedefi aldığını görüyoruz.

Cumhuriyet ve kazanımları için kim yada kimler tehdit oluşturmaktadır? Yani TTB’mi tehdittir? Bu ekibin geçen ay yayınladığı bildirgesi, başta sağlık alanında yaşanan yıkım olmak üzere birçok soruna değiniyor ve “Cumhuriyetimizin kazanımları önemli ölçüde yıkılmıştır” tespitinde bulunuyor. Bir kısmı doğru olan bu saptamaların nedenleri ve kimler tarafından gerçekleştirdiğine dair, ne hikmetse!!! hedef olarak yine TTB gösteriliyor.

“Büyük ve Etkili Kuvvet”

Peki, bu ekip açık açık ve hiç utanmadan neden bu çarpıtmalara, hedef saptırmalara ihtiyaç duyuyor? Gerçeği bildiği halde hekim hakları, meslek onurumuz, iş güvencemiz, özlük haklarımız,.. bağımsızlık, demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış… için onuru ile mücadele eden Türk Tabipleri Birliği’ni neden bilinçli olarak hedef gösteriyor? Nedeni aslında çok açık.Tamda kendilerinden istendiği ve beklendiği gibi gerçeklerin üzerini örterek, hedef saptırarak büyük ve etkili (!) kuvvet görevlerini yerine getirmiş oluyorlar.

Yukarıdaki gibi örnekleri listelemeye kalksak sayfalarımız yetmeyecek. Çünkü Cumhuriyetçi Hekimler Topluluğu’nun listesi hayli kabarık.  Şimdilik bu listeyi diğer yazılarımıza bırakalım.

Mevzubahis Olan Vatan İse, Gerisi Teferruattır”

Bu ekip yalan iftira ve çarpıtmalarını sürdürürken Mustafa Kemal Atatürk’e de sıkça atıflarda bulunmaktan geri durmuyor.  Yeri gelmişken bu ekibe, kendilerinin de sıkça tekrarladığı Atatürk’ün “Mevzubahis Olan Vatan İse, Gerisi Teferruattır” sözünü hatırlatmakta yarar var.

-IMF ve Dünya Bankasının hazırladığı Sağlıkta Dönüşüm Programının yürütücüsü Recep Akdağ ile TTB seçimlerinde aynı listede olacaksınız. Daha açıkçası kimi zaman sağlık müdürlüğü, hastane başhekimlikleri, grup başkanlıkları kısaca Sağlık Bakanlığı/AKP ile doğrudan liste çıkaracaksınız. Kimi zamanda gizli ittifaklar kuracaksınız.

-AKP’nin rektör adayını çok açıktan destekleyeceksiniz.

-IMF, Dünya Bankası gibi emperyalist kuruluşlara tek bir söz etmeyeceksiniz. Üstelik Dünya Bankası ile birlikte Türk Tabipleri Birliği’ni “düşman kuvvet” ilan edeceksiniz ve açıktan hedef görecek/göstereceksiniz.

Sonrada sağlıkta dönüşüm programına karşıyım, AKP karşıtıyım, Cumhuriyete sahip çıkıyorum, antiemperyalistim,… diyeceksiniz. Gerçektende Mevzubahis olan Vatan da, ya teferruat…

Teşbihte hata olmaz. Artık takkeniz düşmüş ve keliniz görünmüştür. Görünüşteki Antiemperyalist, Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Sağlıkta Dönüşüm Programı karşıtlığı maskenizin altındaki gerçekliği tüm hekimler artık çok iyi biliyor.

 

*Bu ekip daha önceleri  “Hekim Birliği” “Ulusal Hekim Dayanışması”… vb isimleri kullanıyordu. Yeni kullandıkları isim olan Antalya Hekim Birliği  “Cumhuriyet Hekimleri Topluluğu” nun üyesi olduğunu  açıkça belirtiyor.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın