Nereye Kadar?-2010

Antalya Çağdaş Hekimler > Nereye Kadar?-2010

Tam Gün Yasa Tasarısı AKP Hükümeti tarafından tekrar dillendirilmeye başlandığı tarihten bu güne kadar TTB,  bölge tabip odaları ile birlikte yoğun bir faaliyet yürütüyor. Bu faaliyetlerin hemen hemen hiç birine ise Antalya Tabip Odası katılmadı.

 

Duyurularını yapmadı, yürütülen faaliyetleri paylaşmadı…

Üstüne üstlük Antalya Tabip Odası yönetiminde bulunan Hekim Birliği yürütücüleri bildik tarz ve tavırlarını bu konuda da sürdürerek TTB’nin Tam Gün’ü desteklediği, AKP ile anlaştığı gibi yalan, iftira ve çarpıtmalarda bulunmaktan da geri durmadılar.

Son olarak CHP’nin Tam Gün Yasa’sını Anayasa Mahkemesine götürmesinde TTB’nin çabalarını/katkılarını da hekimlerden gizlemeye/kaçırmaya devam ediyorlar.

Özetle TTB ve Tam Gün

Mayıs 2008’de “Hekim Emeğinin Ucuzlatılmasına Hayır” broşürünü (tabip odaları, 37 tıp fakültesi, 17 uzmanlık derneği görüşü) hazırlayarak hekimlerle ve kamuoyu ile paylaştı.

9-13 Haziran 2008 tarihlerinde bakanlığın sözde tam gün’ü ile kölece çalışma düzenine ithal hekim ile hekim emeğinin ucuzlatılmasına HAYIR  “oyluyoruz” etkinliği yürüttü.

2008 ilkbaharından başlayarak basın açıklamalarının yanı sıra hastanelerde, tıp fakültelerinde ve tabip odalarında doğrudan bu başlıkta ya da başka toplantılar içerisinde onlarca panel, toplantı düzenledi -broşür ve afişler üretti.

Ekim 2008-Mart 2009 arasında  “Çalışma Koşulları ve Ücretlerimiz,   Nöbetlerimiz”  başlığında bir faaliyet yürüttü.

Maaşların -her zamanki gibi işleneceği bilindiğinden-   “Bordromu yolluyorum” etkinliği düzenledi.

Saldırının/propagandanın tıp fakülteleri üzerinden inşa ediliyor olması nedeniyle 27 Mart 2009  “Tıp Eğitiminde Kriz” toplantısı düzenledi.

2009 Mart ayı/yerel seçim sonrası yeni bir tasarının Başbakanlıkta görüşülmesi, üzerine 11 Nisan 2009 da Başkanlar toplantısı yaptı.

13 Nisan 2009 YÖK ile 5 Mayıs 2009 TBMM Sağlık Komisyonu ile 14 Mayıs 2009’da ise Sağlık Bakanı ile görüştü.

Hazırlanan Tam Gün Yasa Tasarısının  uygun bulunmadığının söylenmesi ve  -TTB’nin görüşlerin iletilmesi amacıyla 12 Haziran 2009 Forum düzenledi.

24 Haziran 2009’da basın açıklamaları yapıldı.

7 Temmuz 2009 “Tasarı Ne Getiriyor” toplantısı düzenledi.

“Tasarı Hekimlere Ne Getiriyor” broşürünü hazırlayarak bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

10 Ekim 2009’da yaptığı Genel Yönetim Kurulu toplantısının ardından 14 Ekim 2009’da gazete ilanı verildi.

18 Ekim 2009 İstanbul’da miting düzenlendi.

27 Ekim 2009 sağlık alanındaki 17 örgüt ile ortak açıklama yapıldı.

Kasım 2009’da TBMM’de grubu bulunan partilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Tam süre çalışma yasa tasarısı hazırlayarak Aralık 2009 hazırlanan tasarının anlatılması faaliyetlerini yürüttü.

13 Ocak 2010’da bölge tabip odaları ve uzmanlık dernekleri toplantı düzenleyerek 19 Ocak 2010’da işi gücü bırakma etkinliği düzenledi.

Tam gün mağduru hekimlere çağrı yapıldı.

22 Ocak 2010  “Tam Gün” yasasının Anayasa’ya aykırı hükümlerine ilişkin çalışmasını tamamlayarak CHP Grup Başkanvekilliği’ne iletti. Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay tarafından hazırlıkların yaklaşık 10-15 gün içerisinde sonlandırılarak başvuru yapılmasının düşünüldüğü ifade edildi.

TAM GÜN YASASI’NIN ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRÜLDÜGÜ KONUSUNDAKİ TTB DUYURUSU

Sağlık ortamını, çalışma koşullarımızı doğrudan etkileyen “tam gün” yasasının Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak yayımlanmasının üzerinden  yaklaşık 2 ay geçti. Şubat ve Mart aylarında mesaimizin önemli kısmını bu yasanın hukuki sürecine yönelik yapılacaklar almış oldu.

Yasanın bugün itibariyle CHP tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesiyle bir aşama tamamlandı. Henüz yasa çıkmadan yapmış olduğumuz hazırlıklar yasanın onaylanmasını takiben bir dosya haline getirildi. Bu arada yasayı Anayasa Mahkemesine götürebilmek açısından bir kez daha ana muhalefet partisi ile görüşüldü. Yasanın tamamının götürülmesi talebi iletilerek hazırlanan dosya bir ikinci ziyaret ile değerlendirmeleri amacıyla iletildi. Gerek dosya içeriği gerekse de ziyaretlerimiz TTB’nin web sayfasından duyuruldu. (http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/179-ttb/1846-tamgun  –   http://www.ttb.org.tr/index.php/hukuk/1860-tamgun) CHP ile her hafta yürütülen görüşmelerle süreç izlendi. Şimdi yeni mağduriyetlere yol açılmadan yasanın yürütmesinin en kısa sürede durdurulması sürecini izleyeceğiz.

Anayasa mahkemesi süreciyle eş zamanlı olarak Tabip Odalarının hukuk sorumluları Ankara’ya çağrılarak “tam gün” yasası ile doğabilecek mağduriyetlere ilişkin hazırlıklar için iş bölümü yapıldı. İşyeri hekimlerinden muayenehane hekimlerine ve doğabilecek farklı mağduriyetlere yönelik dilekçe hazırlıkları halen sürdürülüyor. Mayıs ayı içerisinde gerekli bilgiler sizlere iletilecektir.

TTB olarak, yine “tam gün” yasasında yer alan zorunlu mesleki sorumluluk sigortası uygulaması ile ilgili hazırlığı yapacak olan Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde görüşmelere başlandı. Halen kamudaki hekimlerin nasıl sigortalanacaklarına dair Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Hazine yetkilileri arasında doğan yorum farkları üzerinde tartışmalar yürütülmektedir. TTB adına toplantılara katılımdaki amacımız benimsemediğimiz bu düzenlemeye rağmen hekimler yararına olabilecek mümkün olan en iyi durumu sağlamaktır.

Bu çabalarımız sürerken daha önceden de söylediğimiz ve birbirini tamamladığını dile getirdiğimiz Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı Hükümet tarafından hızlandırıldı; 18 Mart tarihinde  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan tasarı geçmiş bulunuyor.

TTB olarak bu yasa ve tasarıların aile hekimliği sistemi ve Genel Sağlık Sigortası ile birlikte bir bütünü oluşturduğunu, halk ve sağlık çalışanları, hekimler için istenen bir sağlık ortamı sağlamayacağını başından bu güne ısrarla vurguladık. Kamu ya da özelde çalışan meslektaşlarımızın çok önemli bir kısmı bugün ve gelecek kaygısı içerisinde, yarını belirsiz bir ortamda hekimlik yapmaktadırlar. SUT, SGK uygulamaları deyim yerindeyse bezdirmektedir. Hastalar içinse giderek daha fazla cepten harcama yapma dayatmaktadır. “Tam gün” yasasını takip eden günlerde yayımlanan mesai dışı poliklinik uygulama genelgesi, Denizli ilinde bu uygulama için aile hekimlerinin görevlendirilmesi birinci basamakta da sürecin nereye gittiğini göstermektedir.

TTB, uzun bir süredir sağlık alanındaki örgütlerle yürüttüğü birlikte değerlendirme, paylaşma, ortak tutum alma çabalarının içine itilmeye çalışılan olumsuz tablonun düzeltilmesinde en önemli dayanağımız olacağını düşünmektedir.( http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1913-14mart  –  http://www.ttb.org.tr/index.php/haberler/basinaciklamalari/1922-khb) Bu amaçla önümüzdeki günlerde Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarısı vesilesiyle sağlık alanındaki gerçekleri bir kez daha  paylaşacak ve Sağlıkta Dönüşüm programının teşhiriyle taleplerimiz için çabalarımızı arttıracağız.

Kuşkusuz tabip odası seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde hekimlerin Sağlıkta Dönüşüm Programına karşı talepleri için mücadele kararlılıklarını göstermeleri, Bakanlık ve Hükümet’in tabip odalarını “bağlı kuruluşu haline getirecek” listelere verdiği desteğe de anlamlı bir cevap olacaktır. Her türlü güç odağından bağımsız, hattını hekimliğin evrensel değerleriyle birleştiren ve gücünü hekimlerin mücadelesinden alan tabip odalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Hak ettiğimiz sağlık ortamını hep birlikte gerçekleştireceğimiz umuduyla.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın