Samsun’a Ayak Basmak!–2006-2008

Antalya Çağdaş Hekimler > Samsun’a Ayak Basmak!–2006-2008

SAMSUN’A AYAK BASMAK!!!!!

Aile hekimliği pilot uygulamasına dahil edilmek istenen illerimizden Samsun’da, uzunca bir süredir çalışmalar yürütülüyor. Samsun-Sinop Tabip Odası ve SES Samsun Şubesi’nin öncülüğünde bir araya gelen birçok meslek odası, sendika, dernek ve siyasi parti… bilgilendirme toplantıları, broşür dağıtımı, afişler, imza stantları, basın açıklamaları, mitingler, yürüyüşler… düzenliyorlar.

27 Ocak 2007 tarihinde Samsun’da meslektaşlarımızın kuralarının çek(tir)ilecek olması, aile hekimliği konusunda yaşanacak önemli ve güncel gelişmelerden birisi.

Bu önemli gelişme karşında TTB Merkez Konsey’imiz 18 Ocak 2007 tarihinde tabip odalarımıza aşağıdaki yazıyı iletilmiştir. Antalya Tabip Odamız ise yazının iletilmesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen,(hemen her zaman olduğu gibi) konuyla ilgili çalışma yürütmek bir yana, duyurusunu bile henüz yap(a)mamıştır.

Ülkemiz, sağlık, tıp… ortamında (birçoğu hekimleri de direkt ilgilendiren)  onlarca güncel gelişme olmaktadır. Bu gelişmelerin çoğunda odamız bilinçli ve sistemli olarak sessizliğini sürdürmekte, herhangi bir adım at(a)mamaktadır. Bir şeyler yapmanın gerekliliği hisset(tiril)ince de; son dakikada (ve biraz da mahçup) gün kurtarılmaya çalışılmaktadır. Son olarak19 Aralık Denizli etkinliği, 20 Ocak hekim toplantısı… örneklerinde de olduğu gibi, “Dostlar alışverişte görsün” misali davranılmakta işler yürütül(me)meye çalışılmaktadır.

Kurumsal işleyişin bir gereği olarak tabip odamız tarafından iletmesi gereken yazıyı bilgilerinize sunuyoruz.                                                         Saygılarımızla

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Bakanlığı artık hiçbir inandırıcılığı kalmamış olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı 2007 yılı içerisinde genel seçimlerin yapılacak olması ve IMF’ye verilen sözler nedeniyle halen sürdürmek istiyor.

Bu kapsamda aile hekimliği pilot uygulaması il’lerine Samsun’da dahil edilmek isteniyor. 27 Ocak 2007 tarihinde kuraların çekileceği Samsun’da olmak, mesleki geleceğimize ve toplum sağlığına gösterdiğimiz önemin gereği olacaktır.

Pilot uygulama kapsamında bütün Türkiye’ye aile hekimliği uygulamasını yaygınlaştırmak isteyen Sağlık Bakanlığı, bu tavrı ile bir ilke daha imza atmış oluyor. Pilot uygulama birkaç ilde denenip sonuçları değerlendirildikten ve kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra, asıl aile hekimliği yasasının çıkartılması ve Türkiye geneline uygulamanın böyle yaygınlaştırılması beklenirken, Sağlık Bakanlığı adeta saman altından su yürütmeye çalışıyor. Son yapılan değişiklikle aile hekimliği uygulamasında sevk zincirinin ortadan kaldırılması ya da gevşetilmesi adımı da gösteriyor ki, aile hekimliğinin Türkiye geneline yaygınlaştırılarak başarı ile uygulanması mümkün değildir.

Sağlık Bakanlığı’nı biran önce bu inattan vazgeçmeye, yaklaşık 50 yıllık birikimimiz olan sağlık ocaklarına sahip çıkmaya, eksikliklerini tamamlayarak sağlık hizmetlerini herkes için eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sunma gayreti göstermeye davet ediyoruz.

27 Ocak 2007 Cumartesi günü hep birlikte Samsun’da, aile hekimliği uygulamasını reddeden meslektaşlarımızla bir arada olarak mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkalım.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

TTB Merkez Konseyi a.

Dr. Altan Ayaz

Genel Sekreter

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın