Sarayın Odası, Bakanlığın Bürosu Olmayacağız !- Dr. Metehan Akbulut

Antalya Çağdaş Hekimler > Sarayın Odası, Bakanlığın Bürosu Olmayacağız !- Dr. Metehan Akbulut

Önceliğiniz hekim hakları değil… İdeolojik davranıyorsunuz… Politika yapıyorsunuz…Marjinal tavır alıyorsunuz!… ; Bizlere yönelik sıkça yapılan eleştiriler. Yazının başlığıda “Sarayın Odası, Bakanlığın Bürosu Olmayacağız !” olunca belkide eleştiriler biraz daha artacak.

Aslında bu eleştirilerin haksız olduğu ve kimi meslektaşlarımızın tamamen bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı bir gerçek. Bu gerçeği görmek için TTB’nin ya da Çağdaş Hekimler’in yönetimlerde olduğu tabip odalarının çalışma raporlarına bakılması yeterli. Kendini her daim suret-i haktan takdim edip, her fikrimizi “ideolojik” olarak yaftalayanlar ise şimdilik ayrı bir yazının konusu.

Öncelikle altını bir kez daha çizmekte yarar var; Evet siyaset yapıyoruz ve yapmayada devam edeceğiz. Sorunlarımızın çözümünü, başka yerlere havale etmeye ne de bu karanlığa teslim olmaya niyetimiz yok !

Dolayısıyla kendi alanımızdaki mesleki sorumluluklarımız, hem ülkeye karşı sorumluluklarımız, yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluklarımız, hem halkımıza karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak meslek alanlarımız üzerinden bundan sonra da siyaset yapmayı sürdüreceğiz.

Çünkü biz hekimleri doğrudan etkileyen bütün uygulamalar siyasal ideolojilerin bir ürünü. Hekimleri, sağlık alanını böylesine darmadağın eden bir ideolojinin, biz hekimleri giderek ne hale getirdiğini görmezden gelemeyiz. Siyaset yapmama çağrısı her şeyden öte hayatın gerçekliğine de aykırı.

Yıllardır “İyi Hekimlik” için mücadele ediyoruz. “Mesleki sorunlarımızın ülke sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle: Asıl görevimizi; hekimlerin haklarını korumak, çalışma ve yaşam koşullarının iyileşmesini sağlamak ve tüm yurttaşlarımıza eşit, ücretsiz, nitelikli, çağdaş bir sağlık hizmeti için çalışmak” olarak tanımlıyoruz.

Çağdaş Hekimler olarak, ülkemize, halkımıza, demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe ve barışa sahip çıkıyoruz. Bu değerlere sahip çıkmak siyaset yapmaksa: Evet… Çağdaş Hekimler siyaset yapmaya devam edecektir. Çağdaş Hekimler olarak sağlık hakkına, kentlerimize, doğamıza, suyumuza, madenlerimize, derelerimize, kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyoruz. Varlıklarımızın ve değerlerimizin rant ve çıkar çevreleri için değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesini istiyoruz. Bu değerlere sahip çıkmak siyaset yapmaksa Çağdaş Hekimler siyaset yapmaya devam edecektir.

Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti, tarihsel koşulların gerektirdiği bir üst seviyede ve bir bütün olarak kazanmak için mücadele etmek siyaset yapmaksa: Evet, siyaset yapmaya devam edeceğiz.

Kuşkusuz Çağdaş Hekimlerin ideolojik ve politik olarak hem fikirliği yok. Hiçbir partinin, örgütün, siyasi hareketin arka bahçesi de değiliz. Çağdaş Hekimler, farklı hassasiyetlere sahip olan, farklı nedenlerle hekim hareketini yükselten ve birbirlerinin farklılığına saygı duyan hekimlerin omuzlarında yükseliyor. Bizleri asıl anlamlı kılanda bu.

Başta siyasetçiler olmak üzere yöneticilerin hekimlere yönelik sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez tutumları… Yoksulluk sınırının altında emekli hekim maaşları… Mesleğimizi icra ederken maruz kaldığımız şiddet… İsyan ediyoruz! Bizler topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleriyiz. Emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayanan birikimimizle insanlara hizmet için çalışıyoruz.

Aslında durum son derece açık; AKP ve saray rejimi herkesi olduğu gibi biz hekimleri de hizaya çekmek istiyor. Her dönem ve her şart altında zalimin zulmüne karşı direnen Çağdaş Hekimler olarak bize dayatılan hayata boyun eğen değil, hayatı değiştirmenin peşindeyiz . Her türlü zorluğa rağmen “İyi Hekimlik” mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Antalya Tabip Odası seçimli genel kurulu, birçok zorluğa göğüs gererek korumaya çalıştığımız “İyi Hekimlik” değerlerinin yok sayıldığı, sağlık ortamında yaşanan karmaşanın, mesleğimize ve emeğimize saygısızlığın her geçen gün arttığı, kendi çalışma ortamlarımıza yabancılaştırıldığımız bir dönemde yapılıyor.

Hekimlerin özlük haklarını ve halkın sağlık hakkını savunmak çağdaş, laik, demokratik bir ülkede mümkün. Çağdaş Hekimler olarak meslek örgütümüz Antalya Tabip Odası’nın ve TTB’nin Saray’ın odası haline gelmesine de, Bakanlık bürosuna dönüşmesine de izin vermeme kararlılığındayız.

Tüm meslektaşlarımızı 29 Nisan 2018 Pazar günü yapılacak Antalya Tabip Odası seçimlerine katılmaya ve Çağdaş Hekimler Grubu’nda oylarını birleştirmeye davet ediyoruz.

 

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın