Şimdi değişim zamanı

Antalya Çağdaş Hekimler > Şimdi değişim zamanı

Antalya Tabip Odası olağan seçimli genel kurulu ve seçimleri

3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak.

Dünyamızın, ülkemizin, insanımızın ve hekimlerimizin içinde bulunduğu bu günkü koşullarda, bir hekime, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü ve büyüklüğü ise ortada.

           

            Kendi deyimleriyle son 10 yıldır Antalya Tabip Odası’nı yöneten Hekim Birliği ile

“ANTALYA TABİP ODASI SESSİZ.
ANTALYA TABİP ODASI SENSİZ.
HEKİMLER ANTALYA TABİP ODASIZ.”

               kalmıştır, şimdi değişim zamanı.

Şimdi tam da daha güçlü, daha katılımcı ve daha etkin bir tabip odasını oluşturmanın zamanıdır.

Antalya Tabip Odası seçimlerinde adaylarımızı hepbirlikte  belirlemek üzere 26 Mart 2014 Çarşamba saat: 18.30‘da TABİP ODASI’nda yapacağımız toplantıya katılımınızı bekliyoruz.

ÇAĞDAŞ HEKİMLER

SENSİZ BİR KİŞİ EKSİĞİZ!
Merkezi düzeyde Etkin Demokratik Türk Tabipleri Birliği (EDTTB) çizgisine bağlı; Antalya Tabip Odası’nda faaliyet yürüten ANTALYA ÇAĞDAŞ HEKİMLER GRUBU, son 30 yılda bu çatı altında üretilen demokratik, ilerici, eşitlikçi, barışçı, özgürlükçü ne varsa onları içermeyi hedefleyen bir gelenektir.

Bu gelenek, kuşkusuz hekimlik tarihiyle başlamış, özellikle de 1986 sonrası yaşanılan deneyimlerle olgunlaşarak bu günlere ulaşmıştır. Bir başka deyişle TTB ve bölge tabip odaları dolayısıyla Antalya Tabip Odası herkesin katkısına açık tamamlanmamış bir proje olarak da tanımlanabilir.

Gelinen noktada tamamlanmamış bir proje olmanın bütün olumluluk ve olumsuzluklarını da bağrında taşımaktadır. Her gün yeniden üretilme zorunluluğu olan böylesi bir projenin değeri ve anlamı, ona emek veren /zaman ayıran insanlarda cisimleşmektedir. Kendi başına proje, hiçbir şeydir. Bu çaba çevresindeki yaşanmışlıklar elbette bir değerdir. Yaşayan bir olgu olarak projenin bugünü ve geleceği ise, bugünü yarından örme coşkusu ve cesaretiyle can bulacaktır.

Gerçekçi ve makul olma adına duyguları ve umudu söndüren söylemler yerine, hep birlikte olmaya özen gösteren ve uyumu eşitlikçi/ ayrıcalıksız bir sağlık sektörü ve sınıfsız-sömürüsüz-barış içinde bir dünya özlemiyle birlikte yürüyebilme kapasitesini geliştirmede arayan bir yaratıcılığı amaçlıyoruz.

Biz, metalaştırılmak istenen dünyada, insanı önceleyen reflekslerin tükenmediğine, bu onurlu çabalara anlamlı bir katkının da yukarıda sınırları kabaca çizilen anlayıştaki hekimlerden olacağına inanıyoruz.

Bugüne kadar ki çabaların daha da güçlenerek sürdürülmesi için bulunduğumuz yerden her birimizin mutlaka bir katkısı olabileceğine inanıyoruz. Bu süreçte şimdiye kadar emek veren/vermeyen/veremeyen herkesi, bütünlüklü bir TTB ve Antalya Tabip Odası içerisinde bulunduğu yer ve konumdan birlikte olmaya çağırıyoruz.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın