Tam Gün Toplantımız

Antalya Çağdaş Hekimler > Tam Gün Toplantımız

Antalya Çağdaş Hekimler grubu olarak düzenlediğimiz “Üniversiteler ve Tam Gün” konulu toplantıya ilgi ve katılım yoğun oldu.

 

28.01.2011 Cuma günü   Akdeniz Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Hastanesi B Blok 6. Kat Mor Salon’da gerçekleştirdiğimiz  toplantıya  konuşmacı olarak Prof. Dr.Raşit Tükel katıldı. Prof. Dr.Raşit Tükel’in yaşanan süreci bir bütün özetleyen sunumu öğretim üyelerince ilgiyle izlendi. Sunum sonrası  hep birlikte soru, cevap ve değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmelerde  özetle, sağlık alanında yaşanan sorunların günümüzde tıp fakültelerinde yoğunlaştığı, ancak bu durumun Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin bir halkası olduğu, vurgulandı. Ocak ayının son günü itibariyle üniversitelerde başlayacak olan bakılan hasta sayısına yönelik performans değerlendirme sistemi ile artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı, üniversitelerin asli sorumluluğu nitelikli eğitim, araştırma ve sağlık hizmetinin olanaksızlaşacağının ifade edildiği değerlendirmelerde, sağlık alanındaki tüm bu yaşananlar görünürde farklı ama özünde aynı gerekçelerle her basamaktaki sağlık çalışanını huzursuz etmekte olduğunun altı çizildi.

Son olarak gündeme getirilen  bir yönetmelik taslağıyla  nüfusu 850 binden az olan illerdeki üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin ortak kullanımı ile tıp fakültelerinin yok edilmeye çalışıldığı ve böylece Marmara Üniversitesinde yaşananların yaygınlaşacağına dikkat çekildi.

22 üniversitenin borç yükü nedeniyle Maliye Bakanlığı ile protokol yaparak ekonomik gerekçelerle özerkliğini kaybettiğinin belirtildiği  toplantıda, sağlık hizmetinin merkezde olması gereken “insan”dan uzaklaştığı, hastanelerin ticarethaneye, hastaların müşteriye dönüştürüldüğü ve tüm sağlık çalışanlarının da güvencesiz çalışmaya zorunlu bırakıldığı ifade edildi.

Sorunlardan ve yaşanan sıkıntılardan kurtulmanın birlik olmakla, elele vermekle  ve mücadeleyle aşılabileceği ortak fikir olarak belirtildi. Bu birlikteliğin başlangıcını sağlayan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri öğretim üyelerinin çağrısı ile gelişen Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi’ne Akdeniz Üniversitesi olarak tam destek verileceği ve üniversiteler için kritik bir dönemeç olan 31 Ocak 2011 günü “Görev”de olunacağı tam bir kararlılıkla belirtildi.

Bu süreçten ve hekimlerden uzak kalamayacağını anlayan Antalya Tabip Odası yönetim kurulundan arkadaşlarda e toplantıya katılarak öğretim üyelerinin gösterdiği bu kararlı tutuma destek olacaklarını ifade ettiler.

 

 

 

 

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın