Tercihimizi neye göre belirleyeceğiz? Dr. Metehan Akbulut

Antalya Çağdaş Hekimler > Tercihimizi neye göre belirleyeceğiz? Dr. Metehan Akbulut

Antalya Tabip Odası’nın 29 Nisan 2018 tarihinde yapılacak seçimlerine Çağdaş Hekimler Grubu olarak katılıyoruz. Başka aday/grup çıkar mı bilinmez. Ancak şu an itibarıyla bizim dışımızda Hekim Birliği ve Önce Hekim Grupları da adaylıklarını açıkladılar.

Seçim dönemi olunca doğal olarak daha fazla meslektaşımızla daha sık yüz yüze görüşme olanağı yakalıyorsunuz. Görüştüğümüz bir çok meslektaşımız seçime katılacak grupların içinde tanıdığı, sevdiği, görüştüğü, aynı sağlık kuruluşunda çalıştığı….hekimler olduğunu belirterek tercihini buna göre kullanacağını söylüyor. Antalya Tabip Odası seçim sonuçlarında, yıllardır ne yazık ki çoğu kez aynı okuldan mezun olmak, aynı sağlık kurumunda çalışıyor olmak, kişisel arkadaşlık …gibi nedeniyle verilen oylar etkili oluyor. Aslında son derece insani görünen bu tercih, çok da anlaşılabilir değil. Çünkü verdiğimiz her oyla, aslında sadece kişi seçimi yapmıyor, aynı zamanda bir tercihte de bulunuyoruz.Umuyor ve diliyorum ki meslektaşlarımız sevmenin, arkadaş olmanın ötesinde yani kişilerden ziyade hangi değerlere ve hangi anlayışı desteklediklerinin ayırımında olarak oy kullanırlar.

Antalya Tabip Odası`nda faaliyet yürüten ÇAĞDAŞ HEKİMLER GRUBU, son otuz yılda bu çatı altında üretilen demokratik, ilerici, eşitlikçi, barışçı, özgürlükçü ne varsa onları içermeyi hedefleyen bir gelenektir.

Türkiye sağlık ve hekimlik ortamına yönelik saldırılara karşı durmanın yolunun ancak ve ancak etkin-demokratik-katılımcı bir mücadele ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Bütün hekimleri kapsayan ve “hem mücadele, hem müzakere” perspektifiyle hep birlikte mücadele eden, kapısı ve olanakları bütün hekimlere açık bir Antalya Tabip Odası’nı yeniden kurma kararlılığındayız.

Çağdaş Hekimler olarak , 29 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Antalya Tabip Odası seçimlerinin sonucuna değil, mesleğimize, geleceğimize, halkımıza ve ülkemize sahip çıkma sorumluluğuna kilitlendik.

Önceliklerimiz:
*İş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık, klinik özerklik için mücadele etmek.
*Emekli hekim maaşlarının arttırılması için mücadele etmek.
*Hekimlerin özlük haklarının düzeltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele etmek.
*Özel hastanelerdeki hekim emeği sömürüsüne karşı mücadele etmek.
*Tabip odası çalışmalarına daha fazla hekim katılımını sağlamak.
*Sağlıkta şiddete karşı mücadele etmek.
*İnsanca mesai saatleri ve nöbet ertesi izin hakkı için çalışmak.
*Tüm ilçe ve birimlerde seçimle belirlenecek temsilcilikler kurmak ve Antalya Hekim Meclisini yeniden faaliyete geçirmek.
*Çalışmalarımızı en hızlı bir şekilde üyelerimize duyurmak, üyelerimizle iletişimi arttırmak.
*Sağlık hizmetinin hastaya ve hekime yaraşır şekilde, insan onuruna uygun koşullarda verilmesi için çalışmak.
*Halk sağlığını korumaya yönelik akademik çalışmalara katkıda bulunmak.
*Tıp, uzmanlık, yan dal ve mezuniyet sonrası eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmak.
*Liyakata değil sadakata göre yapılan mesleki yükselme ve idari görevlendirmelere karşı çıkmak.
*Bağımsız akademik çalışmalar önündeki engellerin kaldırılması için çalışmak.
*Endüstri ile ilişkilerde etik ilkeler konusunda çalışmalar yapmak.
*Tanı ve tedavi maliyetlerindeki gereksiz harcamalara dikkat çekmek.
*Hekim ve hasta güvenliğinin sağlanması için mücadele etmek.
*Sağlık hizmet sunumunda etik ilkelere dayalı iyi hekimlik uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.
*Sağlığın piyasalaştırılmasına, ticarileştirilmesine karşı kamucu-toplumcu politikaları savunmak.
*Umut tacirlerinin hastaları istismar etmesine karşı yürütülen faaliyetleri sürdürmek.
*Hastaların doğru bilimsel ve güncel tanı ve tedavi yöntemlerine ulaşmasına katkıda bulunmak, akılcı ilaç kullanımına destek vermek.
*Toplumu ve basını bilim dışı tedaviler konusunda uyarıcı faaliyetlerde bulunmak, web sayfasında halkı sağlık konusunda bilgilendirici sayfa açmak.
*Ve elbette ki Antalya Tabip Odası’nı yeniden hekimlerin omuzlarında yükselen, etkin, çağdaş, laik, demokratik bir yapıya kavuşturmak.

Bu öncelikler doğrultusunda, gelenekten geleceğe uzanan otuz yıllık mücadele birikimimizle;
*Karanlığa Karşı Aydınlığı,
*Gericiliğe Karşı Çağdaşlığı,
*Dinciliğe Karşı Laikliği,
*Hurafeye Karşı Bilimi,
*Savaşa Karşı Barışı,
*Diktatörlüğe Karşı Özgürlüğü,
*Saltanata Karşı Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz!

Şimdi hepimize düşen görev; mesleğimize, ülkemize, sağlık hakkına, örgütümüze sahip çıkmak, Antalya Tabip Odası ve TTB’yi geçmişin ayak izlerinden geleceğe doğru omuzlarımızda taşımaktır.

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın