AKP, SSGSS YASALARINI DEĞİŞTİRİYOR… -Fahrettin Erdoğan

Antalya Çağdaş Hekimler > AKP, SSGSS YASALARINI DEĞİŞTİRİYOR… -Fahrettin Erdoğan

AKP Hükümeti, sosyal güvenlik alanında Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda tüm çalışanlar için ortak norm ve standart sağlayacak bir düzenleme yapması gerekirken; Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen 5510 Sayılı Yasa’dan da geri bir yasa taslağı ortaya çıkardı.

Hükümet, bir yandan sosyal güvenlik açıklarının büyüdüğünü söylerken bir yandan da sağlık alanındaki uygulamalarıyla, özel hastanelere, ilaç tekellerine aktardığı payı artırmayı hedefliyor.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında devletin sosyal güvenlik sistemine prim katkısı olmayan tek ülkedir. Avrupa Birliği ülkeleri sosyal güvenlik ve sağlık için bütçelerinin yarısını harcarken, Türkiye’de bu oran bütçenin beşte birine ulaşmıyor.

Bütçenin yüzde 26’sı, nüfusun yüzde 10’una faiz ödemeleri olarak aktarılırken, nüfusun yüzde 90’ı için yapılan sosyal güvenlik harcamaları yüzde 15’i bile bulmuyor.

AKP Hükümeti’nin hazırladığı bu tasarı yasalaşırsa sağlık ve sosyal güvenlik haklarımızda bir dizi kayıp oluşacak:

• Kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı hem kadınlar hem de erkekler için 65’e çıkarılacak.

• Emekliliğe hak kazanmak için halen 7.000 gün prim ödemek gerekirken 9.000 gün prim ödemek gerekecek. Buna göre turizm, inşaat, tarım vb. sezonluk sektörlerde yılda 120 gün çalışanların tam aylığı hak etmesi için 75 yıl, kısmi aylığı hak etmeleri için 45 yıl; yılda 90 gün çalışanların tam aylığı hak etmesi için 100 yıl, kısmi aylığı hak etmeleri için 60 yıl çalışmaları gerekmektedir.

• Emekli aylıkları yüzde 23 ile yüzde 33 arasında düşürülecek.

• Basın emekçilerini de kapsayan bir grup emekçi için kazanılmış hak niteliğindeki fiili hizmet süresi zammı kaldırılacak. Havayolları uçucu personeline, lokomotif makinistlerine, infaz koruma memurlarına, posta dağıtıcılarına, deniz üstünde çalışan gemi çalışanlarına yıpranma payı verilmeyecek.

• Yeniden çalışmaya başlayan emeklilerin, emekli aylıkları kesilecek.

• Aylık geliri 139.6 YTL’den fazla olan bütün vatandaşlar her ay 73 ila 475 YTL Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalacak.

• Hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerekince “katılım payı” adı altında para ödenecek.

• Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak.

• Emzirme yardımı altı ay süreyle iki asgari ücret tutarı yerine, bir defada asgari ücretin üçte biri kadar ödenecek.

• Hastalanan, doğum yapan, kaza geçiren sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği yatarak tedavide azalacak.

• Cenaze yardımı üçte bir oranında azaltılacak.

• Ölüm aylığı bağlanması için 900 gün yerine, 1800 gün prim ödenmiş olması gerekecek.

5510 Sayılı Yasa ve şimdi de bu değişiklik tasarısı ile yapılmak istenen şey, görüldüğü gibi, sosyal güvenlik sistemini iyileştirecek bir reform değil, sosyal devleti ortadan kaldıracak ve devleti sosyal hakları piyasalaştırmaya aracılık edecek bir biçimde yeniden yapılandırmaktır.

Tüm bu nedenlerle, emek-meslek ve kitle örgütleri TBMM’ye sunulan yasa tasarısının geri çekilmesini, geniş katılımlı bir tartışma ortamında çalışılarak talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini istiyorlar.

Bu nedenle de DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDHB “HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK HAKKI!” sloganıyla 15 OCAK’ta İSTANBUL ve İZMİR’den ANKARA’ya yürüyor!

16 Ocak’ta diğer bütün illerden de otobüsler Ankara’ya hareket edecek ve 17 Ocak’ta Ankara’da, 12:30’da Meclis önünde olacaklar!

Emekçiler, sadece kendileri için değil, çocuklarının geleceği için, AKP iktidarını uyarmak için yürüyor!

Biliyor ve inanıyoruz ki, biz izin vermezsek yapamazlar!

HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK HAKKI!

Son Yazılar

antalya cagdas

2024-2026 Adaylarımız

Antalya Tabip Odası 2024-2026 dönemi için aday listemiz ve adaylarımızın kısa özgeçmişleri YÖNETİM KURULU  ADAYLARIMIZ

Paylaş:

Bize Ulaşın